เข้าสู่ระบบ  ขนาดตัวอักษร  ก   ก   ก  | แสดงผล  C   C   C  | EN TH | Translate

เลขาธิการ พร้อมด้วยคณะ ลงพื้นที่เยี่ยมชมเรือหลวงกันตัง ร่วมถึงรับฟังบรรยายสรุปภารกิจการปฏิบัติงานด้านการแพทย์ฉุกเฉินในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเล ในบริเวณพื้นที่จังหวัดตราดของหมู่เรือลาดตระเวนชายแดน

วันพุธที่ 6 กันยายน 2566 เรืออากาศเอกนายแพทย์อัจฉริยะ แพงมา เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ พร้อมด้วย นายไพศาล ก้อนจำปา ผู้ช่วยเลขาธิการ สพฉ. , นายศิริชัย นิ่มมา ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินพื้นที่ 3 ลงพื้นที่เยี่ยมชมเรือหลวงกันตัง ร่วมถึงรับฟังบรรยายสรุปภารกิจการปฏิบัติงานด้านการแพทย์ฉุกเฉินในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเล ในบริเวณพื้นที่จังหวัดตราดของหมู่เรือลาดตระเวนชายแดน ส่วนที่ 1 โดยมีนาวาเอก ตติศักดิ์ กอประเสริฐ รองผู้อำนวยการกองสื่อสาร ทัพเรือภาคที่ 1 ปฏิบัติหน้าที่ ผู้บังคับหมู่เรือลาดตระเวนชายแดน ส่วนที่ 1 ให้การต้อนรับ และเรือเอก ภาณุพงศ์ เกษมพิณ ผู้บังคับการเรือ เรือหลวงกันตัง / นายทหารยุทธการ หมู่เรือลาดตระเวนชายแดน ส่วนที่ 1 เป็นผู้บรรยายสรุปฯ ณ หมู่เรือลาดตระเวนชายแดน ส่วนที่ 1 จังหวัดตราด

#ภาคีเครือข่าย #เรือหลวงกันตัง #การแพทย์ฉุกเฉินในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเล #ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการ #หมู่เรือลาดตระเวนชายแดนส่วนที่1 #ตราด #แม่ฮ่องสอน #สพฉ #niems #สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ #กองทุนการแพทย์ฉุกเฉิน #เจ็บป่วยฉุกเฉินโทร1669

สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553
เนื้อหาและรูปที่ปรากฏในเว็บไซต์ของสถาบันฯ เพื่อสื่อสาร ส่งเสริม และสนับสนุน การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
Copyright © NIEM - สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ( สพฉ.) 2019

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ)

โทรศัพท์ 0-2872-1600 โทรสาร 028721604 Email : saraban@niems.go.th
88/40 หมู่ที่ 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา
สาธารณสุขซอย 6 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
saraban@niems.go.th 0-2872-1600 niem1669 1669NIEM NIEMS_1669 @niem1669
ปริมาณการเข้าชม วันนี้ 1 ทั้งหมด 248