เข้าสู่ระบบ  ขนาดตัวอักษร  ก   ก   ก  | แสดงผล  C   C   C  | EN TH | Translate

รายงานการลำเลียงผู้ป่วยด้วยอากาศยานจังหวัดแม่ฮ่องสอน

วันที่ 12 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้รับแจ้งจากศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการจังหวัดแม่ฮ่องสอนว่า ได้ขอรับการสนับสนุนเฮลิคอปเตอร์เพื่อรับผู้ป่วยฉุกเฉิน เพศหญิง อายุ 7 ปี ประวัติ 2 วันก่อน ปวดเกร็งในช่องท้อง คลำได้ก้อนแข็งๆ ใกล้สะดือ อาเจียน ถ่ายเหลว เข้ารับการรักษาที่สุขศาลาพระราชทาน รร.ตชด.ท่านผู้หญิงทัศนีย์ บุณยคุปต์(บ้านปอหมื้อ) อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน อาการไม่ดีขึ้นจึงได้ประสานด้านการรักษาพยาบาลกับโรงพยาบาลแม่สะเรียง ได้รับการวินิจฉัยโรค enterocolitis (ลำไส้อักเสบ) จำเป็นต้องได้รับการรักษาอย่างเร่งด่วน และส่งต่อไปรักษาที่โรงพยาบาลแม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน กอปรกับถนนถูกตัดขาด ดินสไลด์หลายจุดจึงได้ประสานงานศูนย์นเรนทร สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เพื่อแจ้งขอสนับสนุนอากาศยานจากกองบิน 41 กองทัพ อากาศ จ.เชียงใหม่ ประเภทอากาศยานเฮลิคอปเตอร์ EC 725 มีชุดปฏิบัติการบิน ประกอบด้วย น.ต.วัฒนพงษ์ ทองแตง, น.ต.พงศกร มโนน้อม, พ.อ.อ.ศิริพงศ์  เอี่ยมคงสี, พ.อ.อ.ธัชชัย จารึกพูนผล, พ.อ.อ.สกล เนียมพันธ์, พ.อ.อ.ภานุวัฒน์ ตุทานนท์, พ.อ.อ.วอชิงตัน พูลสวัสดิ์ และ น.ต.หญิง? ?มัชฌิมา? อุ่น?โพธิ และชุดปฏิบัติการลำเลียงผู้ป่วยทางอากาศโดยโรงพยาบาลนครพิงค์ จ.เชียงใหม่ ประกอบด้วย นพ.ประสาน เปี่ยมอนันต์, นางสาวทับทิม ลวดคำ และนางสาวศศิธร แก้วอินทร์ และเมื่อเวลา 11.06 น. ได้ส่งตัวเข้ารับการรักษาต่อที่โรงพยาบาลแม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน เป็นที่เรียบร้อย การส่งต่อผู้ป่วยในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนการแพทย์ฉุกเฉิน สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

 

สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553
เนื้อหาและรูปที่ปรากฏในเว็บไซต์ของสถาบันฯ เพื่อสื่อสาร ส่งเสริม และสนับสนุน การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
Copyright © NIEM - สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ( สพฉ.) 2019

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ)

โทรศัพท์ 0-2872-1600 โทรสาร 028721604 Email : saraban@niems.go.th
88/40 หมู่ที่ 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา
สาธารณสุขซอย 6 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
saraban@niems.go.th 0-2872-1600 niem1669 1669NIEM NIEMS_1669 @niem1669
ปริมาณการเข้าชม วันนี้ 1 ทั้งหมด 24