เข้าสู่ระบบ  ขนาดตัวอักษร  ก   ก   ก  | แสดงผล  C   C   C  | EN TH | Translate

สพฉ.ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพื้นที่การช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเลและการส่งกลับทางสายแพทย์ในพื้นที่เกาะช้าง และเยี่ยมชมเรือใน หมู่เรือลาดตระเวนชายแดน ส่วนที่ 1

สพฉ.ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพื้นที่การช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเลและการส่งกลับทางสายแพทย์ในพื้นที่เกาะช้าง และเยี่ยมชมเรือใน หมู่เรือลาดตระเวนชายแดน ส่วนที่ 1

วันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2566 เรืออากาศเอกนายแพทย์อัจฉริยะ แพงมา เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ พร้อมด้วย นายไพศาล ก้อนจำปา ผู้ช่วยเลขาธิการ , นายศิริชัย นิ่มมา ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินพื้นที่ 3 , นายสุวภัทร อภิญญานนท์ ชำนาญการงานเลขานุการ และนางสาวปญาดา ชื่นสำโรง พนักงานปฏิบัติการ (หัวหน้างาน) งานบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน กลุ่มงานบริหารจัดการพื้นที่ 3 สำนักบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินพื้นที่ 3 ณ ท่าเทียบเรือสวนหลวงเกาะช้าง

โดยมีนาวาเอก ตติศักดิ์ กอประเสริฐ รองผู้อำนวยการกองสื่อสาร ทัพเรือภาคที่ 1 ปฏิบัติหน้าที่ ผู้บังคับหมู่เรือลาดตระเวนชายแดน ส่วนที่ 1 ให้การรับรองคณะ สพฉ. ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากนายชาติชาย สุภาพ และนายวิวิศน์ จิระศิริวัฒน์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการลำเลียงทางอากาศยาน ร่วมลงพื้นที่ดังกล่าวด้วย

 

สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553
เนื้อหาและรูปที่ปรากฏในเว็บไซต์ของสถาบันฯ เพื่อสื่อสาร ส่งเสริม และสนับสนุน การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
Copyright © NIEM - สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ( สพฉ.) 2019

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ)

โทรศัพท์ 0-2872-1600 โทรสาร 028721604 Email : saraban@niems.go.th
88/40 หมู่ที่ 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา
สาธารณสุขซอย 6 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
saraban@niems.go.th 0-2872-1600 niem1669 1669NIEM NIEMS_1669 @niem1669
ปริมาณการเข้าชม วันนี้ 1 ทั้งหมด 281