เข้าสู่ระบบ  ขนาดตัวอักษร  ก   ก   ก  | แสดงผล  C   C   C  | EN TH | Translate

สพฉ.ร่วมกับ 6 จังหวัดภาคใต้ จัดอบรมหลักสูตร MEMS รุ่น 2 เพิ่มศักยภาพผู้ปฏิบัติการ เพิ่มการเข้าถึงบริการผู้ป่วยฉุกเฉินและนักท่องเที่ยวทางน้ำและทะเลฝั่งอันดามัน

สพฉ.ร่วมกับ 6 จังหวัดภาคใต้ จัดอบรมหลักสูตร MEMS รุ่น 2 เพิ่มศักยภาพผู้ปฏิบัติการ เพิ่มการเข้าถึงบริการผู้ป่วยฉุกเฉินและนักท่องเที่ยวทางน้ำและทะเลฝั่งอันดามัน

สพฉ.ร่วมกับ 6 จังหวัดภาคใต้ จัดอบรมหลักสูตรปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ทางน้ำและทะเล Maritime Emergency Medical Service : MEMS รุ่น 2 แก่ผู้ปฏิบัติการด้านการแพทย์ฉุกเฉินพื้นที่ทะเลฝั่งอันดามัน ระหว่างวันที่ 11 – 15 กันยายน 2566 ณ โรงแรมอ่าวนาง วิลล่า รีสอร์ท และบริเวณพื้นที่ชายหาดอ่าวนาง และท่าเรือหาดนพรัตน์ธารา จังหวัดกระบี่

นาวาเอก (พิเศษ) นพ.พิสิทธิ์ เจริญยิ่ง รองเลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ กล่าวหลังเป็นประธานเปิดการอบรม และบรรยายเรื่องทิศทางของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ และระบบการแพทย์ฉุกเฉินของประเทศไทย และพรบ.การแพทย์ฉุกเฉินในการจัดอบรมโครงการพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินเพื่อสนับสนุนพื้นที่ชายฝั่งอันดามัน ณ จังหวัดกระบี่ ว่า หลักสูตรปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ทางน้ำและทะเล หรือที่เรียกว่า Maritime Emergency Medical Service : MEMS เป็นหลักสูตรที่ผ่านการรับรองและเห็นชอบจากคณะกรรมการหลักสูตรปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ทางน้ำและทะเล ซึ่งทาง สพฉ. ได้ประกาศหลักสูตรดังกล่าวอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2566 และมีผลที่สามารถขออนุญาตใช้หลักสูตรในการจัดอบรมได้ตั้งแต่ วันที่ 4 พฤษภาคม 2566 เป็นต้นไป โดยหลักสูตรดังกล่าวมีความสำคัญต่อผู้ปฏิบัติการที่อยู่ในพื้นที่ที่ติดน้ำและทะเล ซึ่ง สพฉ.ให้ความสำคัญ และสนับสนุนให้เครือข่ายได้รับการอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพในการช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินและนักท่องเที่ยว โดยหลักสูตรดังกล่าว เน้นให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ฝึกทักษะ ความรู้ และประสบการณ์ในสถานการณ์ที่ต้องเผชิญเหตุต่างๆ ในการให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยทางน้ำและทะเลอย่างถูกวิธี ซึ่งเป็นความยากลำบาก เนื่องจากสภาพแวดล้องทางทะเลมีความเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ดังนั้นการเรียนรู้ และประสบการณ์ต่างๆ ที่ได้รับการฝึกทักษะในหลักสูตรนี้นอกจากจะช่วยผู้ป่วยได้แล้ว ผู้ปฏิบัติการก็จะปลอดภัยในการปฏิบัติหน้าที่ด้วย

การจัดอบรมหลักสูตร MEMS ในครั้งนี้ เป็นการนำหลักสูตรที่ผ่านการรับรองฯ และได้มีการประกาศหลักสูตรฯ มาจัดอบรมเป็นรุ่นที่ 2 ของประเทศ โดยสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติได้นำหลักสูตรมาใช้ในการอบรมให้แก่ ผู้ปฏิบัติการในระบบการแพทย์ฉุกเฉินในพื้นที่จังหวัดที่ติดน้ำ และทะเลฝั่งอันดามัน ประกอบด้วย แพทย์ พยาบาล นักฉุกเฉินการแพทย์ พนักงานกู้ชีพ จำนวน 60 คน ใช้เวลาอบรม 5 วัน ระหว่างวันที่ 11 – 15 กันยายน 2566 ณ โรงแรมอ่าวนาง วิลล่า รีสอร์ท และบริเวณพื้นที่ชายหาดอ่าวนาง และท่าเรือหาดนพรัตน์ธารา จังหวัดกระบี่ โดยหลักสูตรมีทั้งภาคทฤษฎี และปฏิบัติที่จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถแก่ผู้รับการฝึกอบรม

รองเลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ กล่าวต่ออีกว่า หลังจากผู้เข้ารับการอบรมจบหลักสูตร จะมีกระบวนการสอบ และมอบใบประกาศฯ แก่ผู้เข้ารับการอบรมและสอบผ่าน หลังจากนั้นจะส่งรายชื่อให้ สพฉ.เพื่อนำเข้าระบบฐานข้อมูล เพื่อเข้าสู่ระบบการดูแลผู้ปฏิบัติการในการปฏิบัติหน้าที่ในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ซึ่งการจัดอบรมในครั้งนี้ทาง สพฉ.ต้องขอขอบคุณทีมวิทยากร จากกรมแพทย์ทหารเรือ กองเวชศาสตร์ใต้น้ำและการบินโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ กองพลานาวิกโยธิน หน่วยบัญขาการนาวิกโยธิน 411 และได้รับการสนับสนุนอุปกรณ์ สิ่งอำนวยความสะดวก และพื้นที่ฝึก จากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน จังหวัดกระบี่ รวมทั้งผู้บริหาร และผู้เข้ารับการอบรมจากหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน และองค์กรไม่แสวงหากำไรทุกแห่ง ที่สนับสนุนให้บุคลากรเข้าร่วมอบรมในจนจบหลักสูตร ทำให้อบรมดังกล่าวสามารถดำเนินการได้ และเป็นรูปแบบในการพัฒนาเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานทางน้ำและทะเล ที่สามารถขยายผลในการพัฒนา เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการการแพทย์ฉุกเฉินที่มีประสิทธิภาพต่อไป

#MEMS #รุ่น2 #หลักสูตรปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ทางน้ำและทะเล

สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553
เนื้อหาและรูปที่ปรากฏในเว็บไซต์ของสถาบันฯ เพื่อสื่อสาร ส่งเสริม และสนับสนุน การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
Copyright © NIEM - สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ( สพฉ.) 2019

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ)

โทรศัพท์ 0-2872-1600 โทรสาร 028721604 Email : saraban@niems.go.th
88/40 หมู่ที่ 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา
สาธารณสุขซอย 6 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
saraban@niems.go.th 0-2872-1600 niem1669 1669NIEM NIEMS_1669 @niem1669
ปริมาณการเข้าชม วันนี้ 1 ทั้งหมด 253