เข้าสู่ระบบ  ขนาดตัวอักษร  ก   ก   ก  | แสดงผล  C   C   C  | EN TH | Translate

เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมอบรม หลักสูตรนักบริหารการจัดการภาวะวิกฤติและการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ : บฉช รุ่นที่ 1 (Executive Programme for National Crisis and Emergency Medicine Management : ECEM)

เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมอบรม หลักสูตรนักบริหารการจัดการภาวะวิกฤติและการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ : บฉช รุ่นที่ 1 (Executive Programme for National Crisis and Emergency Medicine Management : ECEM) 
หลักสูตรสำหรับผู้บริหาร เพื่อให้สามารถบริหารจัดการสถานการและภาวะวิกฤติ รวมถึงการจัดการระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินอย่างเป็นพลวัต ภายใต้มาตรฐานสากล ยกระดับบริการด้านการแพทย์ฉุกเฉิน ที่ประชาชนเชื่อมั่น มีประสิทธิภาพทั่วถึง และเท่าเทียม ??
หลักสูตรที่ดำเนินการความร่วมมือ โดย

  •  สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
  •  กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  •  สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ 
  •  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รายละเอียดของหลักสูตร คลิก>> https://drive.google.com/drive/folders/10Ns42FT6e4Ak2Y8yqhw2cGDaryAmkp2M

เนื้อหาของหลักสูตร

  • หมวดที่ 1 : Dynamic Globalization Perspective 
  • หมวดที่ 2 : Strategic Management Perspective in EMS 
  • หมวดที่ 3 : Emergency Medical Service Management International Standard Perspective
  • หมวดที่ 4 : Leadership Perspective 
  • หมวดที่ 5 : Organization Management
  • หมวดที่ 6 : Practical Development Perspective

กำหนดการอบรม   ระหว่างวันที่ 26 มกราคม - วันที่ 7 มิถุนายน 2567  ทุกวันศุกร์ เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชัน กทม.

ศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น 

เปิดรับสมัคร วันนี้ - 31 ธันวาคม 66 ค่าสมัครท่านละ 225,000 บาท ** รับสมัครจำนวนจำกัด **
ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม คลิก >> https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf3pTPXR6C0EFvfwRfz4LKG_YZ0Xdke6GeaUA7NDBGBcdzxkg/viewform

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : โทร และ ID Line 081-985-0471 (ศิริพร)

 

สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553
เนื้อหาและรูปที่ปรากฏในเว็บไซต์ของสถาบันฯ เพื่อสื่อสาร ส่งเสริม และสนับสนุน การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
Copyright © NIEM - สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ( สพฉ.) 2019

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ)

โทรศัพท์ 0-2872-1600 โทรสาร 028721604 Email : saraban@niems.go.th
88/40 หมู่ที่ 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา
สาธารณสุขซอย 6 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
saraban@niems.go.th 0-2872-1600 niem1669 1669NIEM NIEMS_1669 @niem1669
ปริมาณการเข้าชม วันนี้ 1 ทั้งหมด 1215