เข้าสู่ระบบ  ขนาดตัวอักษร  ก   ก   ก  | แสดงผล  C   C   C  | EN TH | Translate

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกนำเสนอผลงานวิชาการ การประชุมวิชาการการแพทย์ฉุกเฉินระดับชาติ ครั้งที่ 15 ประจำปี 2566

 

 

     ประกาศรหัสการนำเสนอผลงานวิชาการ EMS Forum 2023

https://drive.google.com/drive/folders/1UuGvrBdjRURdtuUgrscfJyKNXD-zee7w

1, ลงทะเบียนผู้ผ่านการคัดเลือกให้มานำเสนอผลงานวิชาการ

https://forms.gle/34PDfsXUivNpB9ZT6  

2, หนังสือเชิญประชุมผู้ผ่านการคัดเลือกนำเสนอผลงานวิชาการ

https://drive.google.com/drive/folders/1HJ7fsq3mVMWpReNgAqdRVtM40Ls89BZL?usp=sharing

3. รายละเอียดต่างๆของการนำเสนอผลงานวิชาการ อาทิ เกณฑ์การตัดสิน, Logo สพฉ, Logo EMS Forum 2023, ที่พัก เป็นต้น 

https://drive.google.com/drive/folders/1kDf1OX7bh8CXNiX6pce1jQGjWbCxMDfH?usp=sharing

สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553
เนื้อหาและรูปที่ปรากฏในเว็บไซต์ของสถาบันฯ เพื่อสื่อสาร ส่งเสริม และสนับสนุน การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
Copyright © NIEM - สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ( สพฉ.) 2019

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ)

โทรศัพท์ 0-2872-1600 โทรสาร 028721604 Email : saraban@niems.go.th
88/40 หมู่ที่ 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา
สาธารณสุขซอย 6 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
saraban@niems.go.th 0-2872-1600 niem1669 1669NIEM NIEMS_1669 @niem1669
ปริมาณการเข้าชม วันนี้ 1 ทั้งหมด 3036