เข้าสู่ระบบ  ขนาดตัวอักษร  ก   ก   ก  | แสดงผล  C   C   C  | EN TH | Translate

รายงานการลำเลียงผู้ป่วยด้วยอากาศยานจังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 7 พฤศจิกายน 66 เวลา 15.14 น. ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการจังหวัดเชียงใหม่ ได้ขอรับ การสนับสนุนการลำเลียงทางอากาศสำหรับผู้ป่วยชาย 1 ราย อายุ 32 ปี ได้รับการบาดเจ็บของหลอดเลือด ทั้งนี้ประสานงานศูนย์นเรนทร สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เพื่อแจ้งขอรับการสนับสนุนอากาศยาน โดยต้นทางโรงพยาบาลฝาง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ส่งรักษาต่อปลายทางโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับการสนับสนุนอากาศยานจากกองบิน 41 จังหวัดเชียงใหม่ ชุดปฏิบัติการบินประกอบด้วย น.ต.วัฒนพงษ์ ทองแตง, ร.อ.ธีรวัฒน์ บารีศรี, พ.อ.อ.ธัชชัย จารึกพูนผล, จ.อ.กรวินท์ มาเมือง, พ.อ.ท.เฉลิมเกียรติ มูลเนียม, ร.ต.จักรพงษ์? ปัญญา?, พ.อ.อ.ปิ่นแก้ว ทำมิชุด, พ.อ.ต.สถาพร แก้วพูนผล ปฏิบัติการบิน Sky Doctor โรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่ ประกอบด้วย พญ.มาริสา ทองนอก, พญ.วรัญญา จินา, น.ส.ทับทิม จิตรอารี, น.ส. ศศิธร แก้วอินทร์ เมื่อเวลา 17.48 น. เข้ารับการรักษาต่อที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เป็นที่เรียบร้อย

 

สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553
เนื้อหาและรูปที่ปรากฏในเว็บไซต์ของสถาบันฯ เพื่อสื่อสาร ส่งเสริม และสนับสนุน การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
Copyright © NIEM - สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ( สพฉ.) 2019

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ)

โทรศัพท์ 0-2872-1600 โทรสาร 028721604 Email : saraban@niems.go.th
88/40 หมู่ที่ 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา
สาธารณสุขซอย 6 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
saraban@niems.go.th 0-2872-1600 niem1669 1669NIEM NIEMS_1669 @niem1669
ปริมาณการเข้าชม วันนี้ 2 ทั้งหมด 34