เข้าสู่ระบบ  ขนาดตัวอักษร  ก   ก   ก  | แสดงผล  C   C   C  | EN TH | Translate

ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน ด้านการแพทย์ฉุกเฉิน สมาคมศิริกรณ์เชียงรายบรรเทาสาธารณภัย ออกให้ความรู้ การปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน First AID-CPR&AED

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2566 ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน ด้านการแพทย์ฉุกเฉิน สมาคมศิริกรณ์เชียงรายบรรเทาสาธารณภัย รับรองโดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) ออกให้ความรู้ การปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน First AID-CPR&AED  ให้กับ พนักงานบริษัท ในโครงการ การฝึกซ้อมดับเพลิง และฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2566 รุ่นที่ 1 บริษัท เอเชียคอนติเนนทัลดีเวลอปเม้นท์ จำกัด ณ คลังน้ำมัน บริษัท ซิกนัส ออยล์ จำกัด บริษัท ยอดเหนือปิโตรเลียม จำกัด ตำบลท่าสุด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย จำนวนผู้เข้าอบรม 50 คน

 

สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553
เนื้อหาและรูปที่ปรากฏในเว็บไซต์ของสถาบันฯ เพื่อสื่อสาร ส่งเสริม และสนับสนุน การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
Copyright © NIEM - สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ( สพฉ.) 2019

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ)

โทรศัพท์ 0-2872-1600 โทรสาร 028721604 Email : saraban@niems.go.th
88/40 หมู่ที่ 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา
สาธารณสุขซอย 6 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
saraban@niems.go.th 0-2872-1600 niem1669 1669NIEM NIEMS_1669 @niem1669
ปริมาณการเข้าชม วันนี้ 3 ทั้งหมด 67