เข้าสู่ระบบ  ขนาดตัวอักษร  ก   ก   ก  | แสดงผล  C   C   C  | EN TH | Translate

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ MOU กับ ทิพยประกันภัย ร่วมมือว่าด้วยการประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่ม สำหรับผู้ปฏิบัติงานในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน รวมทั้งครอบครัวของผู้ปฏิบัติงานการประกันภัยรถบริการการแพทย์ฉุกเฉิน และการส่งเสริมให้มีอาสาฉุกเฉินชุมชน

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.30 - 15.30 น. เรืออากาศเอก นายแพทย์อัจฉริยะ แพงมา เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ และ นางสาวสุภาพ ประดับการ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัททิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยการดำเนินการประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่ม สำหรับผู้ปฏิบัติงานในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน รวมทั้งครอบครัวของผู้ปฏิบัติงานการประกันภัยรถบริการการแพทย์ฉุกเฉิน และการส่งเสริมให้มีอาสาฉุกเฉินชุมชน โดยมี นาวาเอก (พิเศษ) นพ.พิสิทธิ์ เจริญยิ่ง รองเลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ นางณัฐญา ธนะรัชต์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัททิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) รวมถึงผู้บริหารระดับสูง และเจ้าหน้าที่จากทั้งสองหน่วยงาน ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธี ณ ห้องประชุม B602 ชั้น 6 อาคารพัฒนาบุคลากรการแพทย์ฉุกเฉิน สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือว่าด้วยการดำเนินการประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่ม สำหรับผู้ปฏิบัติงานในระบบการแพทย์ฉุกเฉินในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ของความร่วมมือ เพื่อคุ้มครองผู้ปฏิบัติงานในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน และครอบครัวของผู้ปฏิบัติงานในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน การทำประกันภัยให้แก่ รถบริการการแพทย์ฉุกเฉิน รวมทั้งการส่งเสริมให้มีอาสาฉุกเฉินชุมชน เพื่อให้ความช่วยเหลือญาติพี่น้อง หรือคนในชุมชนที่เกิดเจ็บป่วยฉุกเฉินให้ได้รับการดูแลก่อนที่จะมีหน่วยปฏิบัติการฉุกเฉินเข้าไปถึง และรับตัวผู้ป่วยฉุกเฉินส่งต่อเพื่อรับการรักษาในสถานพยาบาลต่อไป

#MOU #ความร่วมมือในระบบการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ #ทิพยประกันภัย #ภาคีเครือข่าย #EMS #สพฉ #niems #สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ #เจ็บป่วยฉุกเฉินโทร1669

สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553
เนื้อหาและรูปที่ปรากฏในเว็บไซต์ของสถาบันฯ เพื่อสื่อสาร ส่งเสริม และสนับสนุน การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
Copyright © NIEM - สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ( สพฉ.) 2019

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ)

โทรศัพท์ 0-2872-1600 โทรสาร 028721604 Email : saraban@niems.go.th
88/40 หมู่ที่ 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา
สาธารณสุขซอย 6 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
saraban@niems.go.th 0-2872-1600 niem1669 1669NIEM NIEMS_1669 @niem1669
ปริมาณการเข้าชม วันนี้ 2 ทั้งหมด 203