เข้าสู่ระบบ  ขนาดตัวอักษร  ก   ก   ก  | แสดงผล  C   C   C  | EN TH | Translate

รายงานการลำเลียงผู้ป่วยด้วยอากาศยานจังหวัดกระบี่

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10.54 น. สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ได้รับการประสานจากศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการจังหวัดกระบี่ เพื่อขอสนับสนุนเฮลิคอปเตอร์เพื่อรับผู้ป่วยชายไทย อายุ 40 ปี มีอาการเจ็บหน้าอกตรงกลาง ร้าวไปแขนซ้าย ไม่มีเหนื่อย ไม่มีใจสั่น นอนราบได้ ทำการรักษาและปฐมพยาบาลเบื้องต้น โดยรับจากโรงพยาบาลเกาะลันตา ตำบลเกาะลันตาใหญ่ อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ แพทย์ได้วินิจฉัย ST-segment elevation myocardial infarction, STEMI (กล้ามเนื้อหัวใจตาย ชนิดหลอดเลือดหัวใจอุดตันเฉียบพลัน) จำเป็นต้องได้รับการทำหัตถการเฉพาะทางซึ่งเกินศักยภาพ และผู้ป่วยมีอาการทรุดตัวลง มีภาวะฉุกเฉินวิกฤต จึงส่งต่อไปรักษาที่ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

โดยประสานงานศูนย์นเรนทร สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เพื่อแจ้งขอรับการสนับสนุนอากาศยานจากกองทัพเรือ (ทัพเรือภาคที่ 3) ประเภทอากาศยานเฮลิคอปเตอร์ S-76B มีชุดปฏิบัติการบิน ประกอบด้วย 1.เรือเอก คชกร, 2.เรือโท กนต์ธร, 3.เรือโท ธรรมรงค์, 4.จ่าเอก ชาญชัย ชุดปฏิบัติการลำเลียงผู้ป่วยทางอากาศโดยโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ประกอบด้วย 1.นายแพทย์ ไกรฤกษ์ ชวลิตกุล, 2.นางสาว อมรรัตน์ กองธรรม, 3.นาย อนุชา บำรุง และเมื่อเวลา 13.59 น. ได้ส่งตัวเข้ารับการรักษาต่อที่โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต เป็นที่เรียบร้อย

ขอขอบคุณ

#สำนักงบประมาณ #กระทรวงสาธารณสุข #สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ#ภาคีเครือข่าย #skydoctor #การลำเลียงผู้ป่วยทางอากาศ #ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการ #ศูนย์นเรนทร #กองทัพเรือ #ทัพเรือภาคที่3 #สนามฟุตบอลมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต#โรงพยาบาลเกาะลันตา #โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต #ภูเก็ต #สพฉ #niem #กองทุนการแพทย์ฉุกเฉิน #เจ็บป่วยฉุกเฉินโทร1669

สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553
เนื้อหาและรูปที่ปรากฏในเว็บไซต์ของสถาบันฯ เพื่อสื่อสาร ส่งเสริม และสนับสนุน การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
Copyright © NIEM - สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ( สพฉ.) 2019

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ)

โทรศัพท์ 0-2872-1600 โทรสาร 028721604 Email : saraban@niems.go.th
88/40 หมู่ที่ 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา
สาธารณสุขซอย 6 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
saraban@niems.go.th 0-2872-1600 niem1669 1669NIEM NIEMS_1669 @niem1669
ปริมาณการเข้าชม วันนี้ 1 ทั้งหมด 129