เข้าสู่ระบบ  ขนาดตัวอักษร  ก   ก   ก  | แสดงผล  C   C   C  | EN TH | Translate

รายงานการลำเลียงผู้ป่วยด้วยอากาศยานจังหวัดจันทบุรี

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี ได้รับรายงานจากศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการจังหวัดจันทบุรี ได้รับการประสานขอรับการสนับสนุนเฮลิคอปเตอร์เพื่อรับผู้ป่วยฉุกเฉิน จากศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการจังหวัดตราด  ผู้ป่วยเพศหญิง อายุ 69 ปี มีอาการ จุกใต้ลิ้นปี่ ร้าวไปคอ ไม่มีเหงื่อแตกใจสั่น  จึงได้นำส่งเข้ารักษาที่โรงพยาบาลเกาะช้าง อ.เกาะช้าง จ.ตราด ได้รับการวินิจฉัยโรค STEMI (โรคกล้ามเนื้อหัวใจตาย ชนิดหลอดเลือดหัวใจอุดตันเฉียบพลัน ) ได้ให้รักษาพยาบาลเบื้องต้น ซึ่งมีจำเป็นต้องได้รับการขยายหลอดเลือดหัวใจผ่านสายสวน อย่างเร่งด่วนและส่งต่อไปรักษาที่โรงพยาบาลพระปกเกล้า จ.จันทบุรี จึงได้ประสานงานศูนย์นเรนทร สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เพื่อแจ้งขอรับการสนับสนุนอากาศยานจากกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด หมวดบิน 31 ฝูงบินทหารเรือ 3141 (กองทัพเรือ) อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี ประเภทอากาศยานเฮลิคอปเตอร์ลำเลียง EC645 T2 มีชุดปฏิบัติการบิน ประกอบด้วย นักบิน 1.นาวาโท พิเชษฐ์ วิชาพร 2.เรือเอก ชนาธิป พูลเพิ่ม เจ้าหน้าที่ช่างประจำอากาศยาน 1. เรือโท วุฒิพันธ์ ปักษี 2. จ.อ.พิชัยยุทธ ธงสิบสี่ และชุดปฏิบัติการลำเลียงผู้ป่วยทางอากาศโดยโรงพยาบาลพระปกเกล้า จ.จันทบุรี ประกอบด้วย พญ.เจนจิรา ปิยวรรณกร , นางสาวมณีรัตน์ สุขสะอาด  และเมื่อเวลา14.35 ได้ส่งตัวเข้ารับการรักษาต่อที่โรงพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรี เป็นที่เรียบร้อย ปฎิบัติการครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนการแพทย์ฉุกเฉิน สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

ขอขอบคุณข้อมูลจาก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี

สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553
เนื้อหาและรูปที่ปรากฏในเว็บไซต์ของสถาบันฯ เพื่อสื่อสาร ส่งเสริม และสนับสนุน การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
Copyright © NIEM - สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ( สพฉ.) 2019

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ)

โทรศัพท์ 0-2872-1600 โทรสาร 028721604 Email : saraban@niems.go.th
88/40 หมู่ที่ 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา
สาธารณสุขซอย 6 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
saraban@niems.go.th 0-2872-1600 niem1669 1669NIEM NIEMS_1669 @niem1669
ปริมาณการเข้าชม วันนี้ 1 ทั้งหมด 305