เข้าสู่ระบบ  ขนาดตัวอักษร  ก   ก   ก  | แสดงผล  C   C   C  | EN TH | Translate

หมอชลน่านปล่อยคาราวานรถกู้ชีพการแพทย์ฉุกเฉินพร้อมรับมือเทศกาลปีใหม่ เตือนคนไทย Drink Don’t Drive ดื่มห้ามขับโดยเด็ดขาด

วันที่ 29 ธันวาคม 2566 ที่บริเวณหน้าอาคารสำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข นนทบุรี นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในงานรณรงค์ “Drink Don’t Drive ทุกชีวิตปลอดภัย มั่นใจแพทย์ฉุกเฉิน”โดยมีผู้บริหารจากหน่วยงานในกระทรวงสาธารณสุข รวมถึงหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉินในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และปทุมธานี เข้าร่วมในกิจกรรมครั้งนี้

นพ.ชลน่าน กล่าวว่า ปัญหาอุบัติเหตุทางถนนเป็นปัญหาสังคมที่สำคัญของประเทศไทย ในแต่ละปีมีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนเป็นจำนวนมาก ส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน สังคม และประเทศชาติ จากข้อมูลขององค์การอนามัยโลก (WHO) ในปี พ.ศ. 2561 พบว่า มีอัตราผู้เสียชีวิตบนท้องถนนเพิ่มขึ้นเป็น 1.35 ล้านคนต่อปี ซึ่งประเทศไทยมีสถิติการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนนเป็นอันดับ 1 ของเอเชียและเป็นอันดับ 9 ของโลก ด้วยตัวเลขอัตราการเสียชีวิต 32.7 ต่อประชากร หนึ่งแสนคน หรือมีผู้เสียชีวิตเฉลี่ยปีละ 22,491 คน หรือประมาณ 60 คนต่อวัน และสิ่งที่ซ่อนอยู่ในส่วนนี้คือการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ขณะขับ ขี่ ซึ่งเป็นต้นเหตุสำคัญของปัญหาที่ส่งผลต่อสถิติเหล่านี้ เป็นสิ่งที่รัฐบาล และตนเองในฐานะโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และประธานคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน ให้ความสำคัญ และมีความห่วงใยต่อพี่น้องประชาชนเป็นอย่างสูง

สำหรับช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ที่พี่น้องประชาชนมีการเดินทางและท่องเที่ยวในที่ต่างๆทั่วประเทศเป็นจำนวนมาก ก็ส่งผลให้ความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุมีมากขึ้นไปด้วย รัฐบาลขอส่งความห่วงใย ความปรารถนาดีถึงพี่น้องประชาชน และขอความร่วมมือในการเพิ่มความระมัดระวังในการขับขี่และการเดินทาง เน้นย้ำว่าต้องยึดถือหลัก 3 D “Drink Don’t Drive” คือต้องห้ามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ขณะขับขี่ โดยเด็ดขาด และหากพบเหตุการณ์อุบัติเหตุมีผู้บาดเจ็บ สามารถโทรขอรับการช่วยเหลือจากทีมกู้ชีพฉุกเฉิน ที่เรามีเครือข่ายทั้งภาครัฐ ท้องถิ่น เอกชน มูลนิธิ เตรียมพร้อมทั่วประเทศ ผ่านหมายเลข 1669 ได้ ฟรี ตลอด 24 ชั่วโมง

ด้าน ร.อ.นพ.อัจฉริยะ แพงมา เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ กล่าวว่า การจัดกิจกรรมในวันนี้เป็นการแสดงให้เห็นถึงตัวอย่างของความพร้อมของชุดปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน ทั้งจากสังกัดกระทรวงสาธารณสุข องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มูลนิธิ สมาคม หน่วยงานของภาครัฐและเอกชน ที่ปัจจุบันมีอยู่กว่า 7,800 หน่วยทั่วประเทศ และในส่วนของผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนนั้น ถือเป็นอันดับ 1 ของกลุ่มอาการที่มีการโทร.ขอความช่วยเหลือจากสายด่วน 1669 มากที่สุดของทุกปี และการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก็เป็นปัจจัยสำคัญที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุ อย่างไรก็ตามการมีหน่วยกู้ชีพที่มีมาตรฐานมีความพร้อมและครอบคลุมอยู่ทั่วทุกพื้นที่ ก็จะช่วยเพิ่มโอกาสการรอดชีวิตของผู้บาดเจ็บ ลดความสูญเสียและความพิการ นอกจากนี้การมีระบบการแพทย์ฉุกเฉินที่ดี ยังช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศในการเดินทางท่องเที่ยวยังที่ต่างๆของประเทศอีกด้วย

************************

กลุ่มพัฒนาและสื่อสารองค์การ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553
เนื้อหาและรูปที่ปรากฏในเว็บไซต์ของสถาบันฯ เพื่อสื่อสาร ส่งเสริม และสนับสนุน การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
Copyright © NIEM - สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ( สพฉ.) 2019

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ)

โทรศัพท์ 0-2872-1600 โทรสาร 028721604 Email : saraban@niems.go.th
88/40 หมู่ที่ 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา
สาธารณสุขซอย 6 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
saraban@niems.go.th 0-2872-1600 niem1669 1669NIEM NIEMS_1669 @niem1669
ปริมาณการเข้าชม วันนี้ 1 ทั้งหมด 94