เข้าสู่ระบบ  ขนาดตัวอักษร  ก   ก   ก  | แสดงผล  C   C   C  | EN TH | Translate

รายงานการลำเลียงผู้ป่วยด้วยอากาศยานจังหวัดแม่ฮ่องสอน

วันที่ 16 มกราคม 2567 เวลา 17.07 น. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้รับแจ้งจากศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ว่าได้ขอรับการสนับสนุนเฮลิคอปเตอร์เพื่อรับผู้ป่วยฉุกเฉิน เพศชาย อายุ 12 ปี หายใจหอบเหนื่อย ไม่มีไข้ ได้เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสบเมย ต.แม่สามแลบ อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน ได้รับยาพ่นขยายหลอดลมและฉีด dexamethasone แต่อาการไม่ดีขึ้น จึงได้ประสานด้านการรักษาพยาบาลกับโรงพยาบาลแม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน ได้รับการวินิจฉัยโรค Acute asthmatic attack with R/O pneumonia (อาการหอบหืดกำเริบเฉียบพลันร่วมกับการมีปอดอักเสบจากการติดเชื้อ) จำเป็นต้องได้รับการรักษาอย่างเร่งด่วน และส่งต่อไปรักษาที่โรงพยาบาลแม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน จึงได้ประสานงานศูนย์นเรนทร สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เพื่อแจ้งขอรับการสนับสนุนอากาศยานจากหน่วยเฉพาะกิจสิงหนาท ประเภทอากาศยานเฮลิคอปเตอร์ ฮ.ท.212 มีชุดปฏิบัติการบิน ประกอบด้วย พ.ท.ประสิทธิ์ ตอสกุล, ร.ท.ณัฏฐพร จารยุ้ย, จ.ส.อ.สุวคุณ สุวัสส์ และ จ.ส.ท.กิตติโชค จานศิลา และชุดปฏิบัติการลำเลียงผู้ป่วยทางอากาศโดยโรงพยาบาลแม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน ประกอบด้วย พญ.กันติชา วาณิชย์เจริญชัย, นายภาคภูมิ ขยันกิจ และ น.ส.สุมาลี นันทกุลพลพินิจ และเมื่อเวลา 18.09 น. ได้ส่งตัวเข้ารับการรักษาต่อที่โรงพยาบาลแม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน ซึ่งหลังเข้ารับการรักษาแล้วมีอาการดีขึ้น การส่งต่อผู้ป่วยในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนการแพทย์ฉุกเฉิน สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

 

สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553
เนื้อหาและรูปที่ปรากฏในเว็บไซต์ของสถาบันฯ เพื่อสื่อสาร ส่งเสริม และสนับสนุน การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
Copyright © NIEM - สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ( สพฉ.) 2019

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ)

โทรศัพท์ 0-2872-1600 โทรสาร 028721604 Email : saraban@niems.go.th
88/40 หมู่ที่ 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา
สาธารณสุขซอย 6 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
saraban@niems.go.th 0-2872-1600 niem1669 1669NIEM NIEMS_1669 @niem1669
ปริมาณการเข้าชม วันนี้ 1 ทั้งหมด 60