เข้าสู่ระบบ  ขนาดตัวอักษร  ก   ก   ก  | แสดงผล  C   C   C  | EN TH | Translate

เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมครูผู้สอนหลักสูตรการปฐมพยาบาลฉุกเฉินและการกู้ชีพขั้นพื้นฐาน (Emergency First Aid and Basic Life Support Instructor)

เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมครูผู้สอนหลักสูตรการปฐมพยาบาลฉุกเฉินและการกู้ชีพขั้นพื้นฐาน
(Emergency First Aid and Basic Life Support Instructor)
 • เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567
 • รับสมัครจำนวนจำกัด 40 ท่าน 
 • ค่าลงทะเบียน 6,000 บาทต่อท่าน 
 • ฝึกอบรม จำนวน 3 วัน วันอังคารที่ 19 -21 มีนาคม 2567 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรม  วันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2567 ผ่านเว็บไซต์ของสถาบัน https://www.niems.go.th "ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด" ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรมตามประกาศสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติก่อนการโอนเงินค่าลงทะเบียน **ทั้งนี้สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าลงทะเบียนทุกกรณี
 • โอนเงินค่าลงทะเบียน ผ่าน aChat
   iOS >> https://apps.apple.com/th/app/achatsocial/id1369723909?l=th
  Android >> https://play.google.com/store/apps/details
 • คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม
                        - แพทย์ พยาบาลวิชาชีพ นักฉุกเฉินการแพทย์ เจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ นักวิชาการสาธารณสุข
                        - วิชาชีพครู วิชาชีพด้านการแพทย์และการสาธารณสุข
                        - ผู้ที่จบปริญญาตรี ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ช่วยครูผู้สอนฯ
                        - อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ พนักงานฉุกเฉินการแพทย์ ที่ผ่านการอบรมผู้ช่วยครูผู้สอนหลักสูตรฯ

 

ติดต่อสอบถาม (ในวันและเวลาราชการ)
วิทยาลัยวิชาการเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์ฉุกเฉิน สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
นางสาวชนนิกานต์ จารุพฤฒิพงศ์ ID Line: pinkems (ฝ่ายการอบรม และเทคนิคการลงทะเบียน)

 

สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553
เนื้อหาและรูปที่ปรากฏในเว็บไซต์ของสถาบันฯ เพื่อสื่อสาร ส่งเสริม และสนับสนุน การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
Copyright © NIEM - สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ( สพฉ.) 2019

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ)

โทรศัพท์ 0-2872-1600 โทรสาร 028721604 Email : saraban@niems.go.th
88/40 หมู่ที่ 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา
สาธารณสุขซอย 6 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
saraban@niems.go.th 0-2872-1600 niem1669 1669NIEM NIEMS_1669 @niem1669
ปริมาณการเข้าชม วันนี้ 2 ทั้งหมด 1185