เข้าสู่ระบบ  ขนาดตัวอักษร  ก   ก   ก  | แสดงผล  C   C   C  | EN TH | Translate

รายงานการลำเลียงผู้ป่วยด้วยอากาศยานจังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 67 เวลา 12.38 น. ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการจังหวัดเชียงใหม่ ได้ขอรับ การสนับสนุนการลำเลียงทางอากาศสำหรับผู้ป่วยชาย 1 ราย อายุ 46 ปี ปี ได้รับบาดเจ็บที่ศรีษะอย่างรุนแรง ทั้งนี้ประสานงานศูนย์นเรนทร สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เพื่อแจ้งขอรับการสนับสนุนอากาศยาน โดยต้นทางโรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูลฯ อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ส่งรักษาต่อปลายทางโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับการสนับสนุนอากาศยานจากหน่วยบิน   กองกำลังผาเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ชุดปฏิบัติการบินประกอบด้วย พ.ต.จิรวัฒน์ โพธิ์งาม, ร.อ.ธนวัฒน์ หวังเป็น, จ.ส.อ.ธีรพันธ์ วรสาร ปฏิบัติการบิน Sky Doctor โรงพยาบาลนครพิงค์จังหวัดเชียงใหม่ ประกอบด้วย   นพ.ประสาน เปี่ยมอนันต์, นายก้องกิดากร นันทเดช, น.ส.วันทนา  กูลเรือน เมื่อเวลา 15.12 น. เข้ารับการรักษาต่อที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เป็นที่เรียบร้อย

 

สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553
เนื้อหาและรูปที่ปรากฏในเว็บไซต์ของสถาบันฯ เพื่อสื่อสาร ส่งเสริม และสนับสนุน การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
Copyright © NIEM - สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ( สพฉ.) 2019

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ)

โทรศัพท์ 0-2872-1600 โทรสาร 028721604 Email : saraban@niems.go.th
88/40 หมู่ที่ 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา
สาธารณสุขซอย 6 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
saraban@niems.go.th 0-2872-1600 niem1669 1669NIEM NIEMS_1669 @niem1669
ปริมาณการเข้าชม วันนี้ 1 ทั้งหมด 37