เข้าสู่ระบบ  ขนาดตัวอักษร  ก   ก   ก  | แสดงผล  C   C   C  | EN TH | Translate

รายงานการลำเลียงผู้ป่วยด้วยอากาศยานจังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10.25 น. ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการจังหวัดเชียงใหม่ ได้ขอรับการสนับสนุนการลำเลียงทางอากาศสำหรับผู้ป่วยชาย 1 ราย อายุ 71 ปี มีภาวะเลือดออกใต้เยื่อหุ้มสมอง ทั้งนี้ประสานงานศูนย์นเรนทร สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เพื่อแจ้งขอรับการสนับสนุนอากาศยาน โดยต้นทางโรงพยาบาลฝาง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ส่งรักษาต่อปลายทางโรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับการสนับสนุนอากาศยานจากหน่วยบินกองกำลังผาเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ชุดปฏิบัติการบินประกอบด้วย ร.อ.กฤติเดช ขะระเขื่อน, ร.ท.ศักดิ์มโน สุขเจริญ, จ.ส.อ.สุริยา พรมชาติ, จ.ส.อ.ศราวุฒิ ทะนิต๊ะ ปฏิบัติการบิน Sky Doctor โรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่ ประกอบด้วย พญ.หทัยรัตน์ จันทร์พรหมกุล, นพ.ธนาวุฒิ จักรป้อ, น.ส.อรภา ปาระมี, นายคเนศ ชูสุวรรณ เมื่อเวลา 12.46 น. เข้ารับการรักษาต่อที่โรงพยาบาลนครพิงค์ เป็นที่เรียบร้อย

 

สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553
เนื้อหาและรูปที่ปรากฏในเว็บไซต์ของสถาบันฯ เพื่อสื่อสาร ส่งเสริม และสนับสนุน การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
Copyright © NIEM - สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ( สพฉ.) 2019

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ)

โทรศัพท์ 0-2872-1600 โทรสาร 028721604 Email : saraban@niems.go.th
88/40 หมู่ที่ 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา
สาธารณสุขซอย 6 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
saraban@niems.go.th 0-2872-1600 niem1669 1669NIEM NIEMS_1669 @niem1669
ปริมาณการเข้าชม วันนี้ 1 ทั้งหมด 36