เข้าสู่ระบบ  ขนาดตัวอักษร  ก   ก   ก  | แสดงผล  C   C   C  | EN TH | Translate

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ร่วมกับกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ Japan International Cooperation Agency (JICA) และ Thailand International Cooperation Agency (TICA) ให้การฝึกอบรม และเยี่ยมชมการดำเนินงานจัดระบบการแพทย์ฉุกเฉินของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติแก่แพทย์จากโรงพยาบาลต่างๆ ในประเทศกลุ่ม CLMV

เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 เรืออากาศเอก นายแพทย์อัจฉริยะ แพงมา เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ให้การต้อนรับและเปิดการฝึกอบรม Emergency Medical Service (EMS) Leadership and Management Training Course Regional Training for Pre-Hospital Emergency Care ให้กับแพทย์จากกลุ่มประเทศ CLMV ระหว่างวันที่ 5-23 กุมภาพันธ์ 2567 ณ อาคารพัฒนาบุคลากรการแพทย์ฉุกเฉิน สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ร่วมกับกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ Japan International Cooperation Agency (JICA) และ Thailand International Cooperation Agency (TICA) ให้การฝึกอบรม และเยี่ยมชมการดำเนินงานจัดระบบการแพทย์ฉุกเฉินของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติแก่แพทย์จากโรงพยาบาลต่างๆ ในประเทศกลุ่ม CLMV ได้แก่ ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม จำนวนทั้งสิ้น 15 ท่าน และ observer ไทย จำนวน 2 ท่าน

ทั้งนี้ได้มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนบริบทของระบบการแพทย์ฉุกเฉินในแต่ละประเทศ และรับฟังการบรรยายระบบการแพทย์ฉุกเฉินของประเทศไทยจากเลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เพื่อพัฒนา และยกระดับความร่วมมือด้านการแพทย์ฉุกเฉินร่วมกันต่อไปในอนาคต

 

สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553
เนื้อหาและรูปที่ปรากฏในเว็บไซต์ของสถาบันฯ เพื่อสื่อสาร ส่งเสริม และสนับสนุน การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
Copyright © NIEM - สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ( สพฉ.) 2019

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ)

โทรศัพท์ 0-2872-1600 โทรสาร 028721604 Email : saraban@niems.go.th
88/40 หมู่ที่ 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา
สาธารณสุขซอย 6 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
saraban@niems.go.th 0-2872-1600 niem1669 1669NIEM NIEMS_1669 @niem1669
ปริมาณการเข้าชม วันนี้ 1 ทั้งหมด 69