เข้าสู่ระบบ  ขนาดตัวอักษร  ก   ก   ก  | แสดงผล  C   C   C  | EN TH | Translate

พิธีส่งมอบนวัตกรรมการฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ก่อโรคชนิดติดตั้งในรถบริการการแพทย์ฉุกเฉินแบบอัตโนมัติ ด้วยละอองลอยไฮดรอกซิลเรดิคอล ภายใต้โครงการวิจัย "การประเมินประสิทธิภาพนวัตกรรมการฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ก่อโรคชนิดติดตั้งในรถบริการการแพทย์ฉุกเฉินแบบอัตโนมัติด้วยละอองลอยไฮดรอกซิลเรดิคอล"

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09:00 น. ดร.พิเชษฐ์ หนองช้าง รองเลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีส่งมอบนวัตกรรมการฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ก่อโรคชนิดติดตั้งในรถบริการการแพทย์ฉุกเฉินแบบอัตโนมัติ ด้วยละอองลอยไฮดรอกซิลเรดิคอล ภายใต้โครงการวิจัย "การประเมินประสิทธิภาพนวัตกรรมการฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ก่อโรคชนิดติดตั้งในรถบริการการแพทย์ฉุกเฉินแบบอัตโนมัติด้วยละอองลอยไฮดรอกซิลเรดิคอล" ซึ่งได้รับสนับสนุนงบประมาณจาก ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) หรือ TCELS และประชุมเพื่อหารือแนวทางความร่วมมือเครือข่ายในการพัฒนานวัตกรรม สำหรับระบบการแพทย์ฉุกเฉินของประเทศไทย ซึ่งเป็นนวัตกรรมภายใต้การดำเนินงานวิจัยร่วมกันระหว่างศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์และสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ณ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

ทั้งนี้เครื่องฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ก่อโรคชนิดติดตั้งในรถบริการการแพทย์ฉุกเฉินแบบอัตโนมัติ ได้ส่งมอบให้แก่หน่วยงานนำร่องในพื้นที่ภาคกลาง ได้แก่ เทศบาลนครรังสิต จังหวัดปทุมธานี เทศบาลตำบลนครแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี และมูลนิธิร่วมกตัญญู จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อใช้ติดตั้งในรถบริการการแพทย์ฉุกเฉินต่อไป

 

สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553
เนื้อหาและรูปที่ปรากฏในเว็บไซต์ของสถาบันฯ เพื่อสื่อสาร ส่งเสริม และสนับสนุน การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
Copyright © NIEM - สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ( สพฉ.) 2019

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ)

โทรศัพท์ 0-2872-1600 โทรสาร 028721604 Email : saraban@niems.go.th
88/40 หมู่ที่ 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา
สาธารณสุขซอย 6 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
saraban@niems.go.th 0-2872-1600 niem1669 1669NIEM NIEMS_1669 @niem1669
ปริมาณการเข้าชม วันนี้ 1 ทั้งหมด 107