เข้าสู่ระบบ  ขนาดตัวอักษร  ก   ก   ก  | แสดงผล  C   C   C  | EN TH | Translate

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรครูผู้สอนหลักสูตรการปฐมพยาบาลฉุกเฉินและการกู้ชีพขั้นพื้นฐาน (Emergency First Aid and Basic Life Support Instructor) รุ่นที่ 1

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรม
หลักสูตรครูผู้สอนหลักสูตรการปฐมพยาบาลฉุกเฉินและการกู้ชีพขั้นพื้นฐาน
(Emergency First Aid and Basic Life Support Instructor) รุ่นที่ 1
ระหว่างวันที่ 19-21 มีนาคม 2567 เวลา 08.30 - 16.30 น.
อาคารพัฒนาบุคลากรการแพทย์ฉุกเฉิน สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
ห้องประชุมสัตตบงกช (B602) ชั้น 6 และห้องฝึกปฏิบัติการเสมือนจริง (Simulation) ชั้น 3
 
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรครูผู้สอนหลักสูตรการปฐมพยาบาลฉุกเฉินและการกู้ชีพ ขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ ๑
 
(*) ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อเป็นผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมการฝึกอบรม ลำดับที่ 1 - 40 ชำระเงินค่าลงทะเบียนผ่าน QR Code ที่สร้างขึ้นจากการลงทะเบียนยืนยันตัวบุคคลจาก application aChat ภายในวันที่ 6 มี.ค.67 นี้เท่านั้น  มิเช่นนั้นจะถือว่าท่านสละสิทธิ์
 
(*) ผู้ที่มีรายชื่อเป็นลำดับสำรอง 1-10 ขอความอนุเคราะห์ให้รอเจ้าหน้าที่ของ สพฉ. ติดต่อกลับก่อน จึงค่อยโอนเงินชำระเงินค่าลงทะเบียนฝึกอบรม ห้าม !!! โอนเงินก่อนที่เจ้าหน้าที่ สพฉ. ติดต่อกลับหาท่าน มิเช่นนั้นจะถือว่าท่านไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไข และ สพฉ.ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี โดยทีมงานจะติดต่อกลับหาลำดับสำรองที่มีสิทธิ์เข้าร่วมการฝึกอบรมหลังวันที่ 7 มี.ค.67 เป็นต้นไป
 
(*) ทั้งนี้หากผู้ผ่านการคัดเลือกฯ ไม่สามารถเข้าฝึกอบรมได้ หรือ สละสิทธิ์หรือไม่ได้ชำระค่าลงทะเบียน จำนวน 6,000 บาท (หกพันบาทถ้วน) ตามระยะเวลาที่กำหนด สพฉ. จะพิจารณาให้สิทธิแก่ผู้สมัครที่ติดสำรองตามลำดับที่ประกาศต่อไป
 
(*) ผู้ผ่านการอบรมจะขึ้นทะเบียนเป็นครูอาสาภายใต้สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ โดยจะได้รับ ID เมื่อผ่านการสอนจริงและผ่านการประเมินการฝึกสอนจากผู้อำนวยการฝึกอบรม
 
(*) สพฉ. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกำหนดการฝึกอบรมได้ตามความเหมาะสม เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ที่เข้าร่วมการฝึกอบรม  และขออภัยเป็นอย่างสูงหากมิได้แจ้งให้ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมรับทราบล่วงหน้า

(*) สพฉ.ขอสงวนสิทธิ์ให้การพิจารณาของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด และไม่เปิดให้โต้แย้งในทุกกรณีซึ่งเป็นไปตามการประชาสัมพันธ์ที่แจ้งให้ทราบก่อนที่จะลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมการฝึกอบรมในครั้งนี้
 
(*) โปรดตรวจสอบความพร้อมในการเข้ารับการฝึกอบรมตามวัน เวลา และสถานที่ ที่กำหนด ก่อนการโอนเงินค่าลงทะเบียน โดยมีการฝึกอบรมในระหว่างวันที่ 19-21 มีนาคม 2567 เวลา 08.30-16.30 น.  สพฉ.ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี
 
ชำระเงินทาง aChat (สำหรับผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรมตามประกาศรายชื่อเท่านั้น!!! )
  • ชำระเงินเข้าฝึกอบรม ผ่าน aChat 
  • ชำระเงินผ่านธนาคาร โดยขอความอนุเคราะห์ใช้ QR Code ที่ออกผ่าน aChat เท่านั้น เพื่อให้สามารถตรวจสอบการชำระเงินของท่านได้อย่างรวดเร็ว  และถูกต้องเนื่องจากเป็นการยืนยันจากธนาคารผ่านระบบฯ 
  • รอสถานะการชำระเงินสำเร็จ 30 ชม. (ภายหลังจากที่ธนาคารยืนยัน) โปรดรอสถานะการชำระเงินของท่านอย่าชำระเงินซ้ำ
  • โดย QR Code ที่ชำระเงินสามารถใช้ได้เพียง 1 ท่านต่อ 1 QR Code ไม่สามารถนำซ้ำเพื่อการชำระเงินของท่านอื่นได้ 
   • ตรวจสอบสถานะการชำระเงินผ่าน aChat
   • รับใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์ผ่าน aChat
   • เข้ากลุ่ม group "หลักสูตร ครู CPR ชำระเงินแล้ว"
กรุณาดาวโหลด Application  aChat สำหรับชำระเงินและเอกสาร
คู่มือการลงทะเบียน Achat
https://drive.google.com/drive/folders/1aOfP3-imMzJviE6Lfm6_JQWf3rbC-Wqy?usp=sharing

ดาวน์โหลดหนังสือเชิญ
https://drive.google.com/drive/folders/1_mDbYYfNzdxS3Ud3aS17BWMDpaL6gKOz?usp=drive_link

ติดต่อสอบถาม (ในวันและเวลาราชการ)
วิทยาลัยวิชาการเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์ฉุกเฉิน สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
นางสาวชนนิกานต์ จารุพฤฒิพงศ์ ID Line: pinkems (ฝ่ายการอบรม และเทคนิคการลงทะเบียน)
  

 

สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553
เนื้อหาและรูปที่ปรากฏในเว็บไซต์ของสถาบันฯ เพื่อสื่อสาร ส่งเสริม และสนับสนุน การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
Copyright © NIEM - สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ( สพฉ.) 2019

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ)

โทรศัพท์ 0-2872-1600 โทรสาร 028721604 Email : saraban@niems.go.th
88/40 หมู่ที่ 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา
สาธารณสุขซอย 6 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
saraban@niems.go.th 0-2872-1600 niem1669 1669NIEM NIEMS_1669 @niem1669
ปริมาณการเข้าชม วันนี้ 2 ทั้งหมด 2697