เข้าสู่ระบบ  ขนาดตัวอักษร  ก   ก   ก  | แสดงผล  C   C   C  | EN TH | Translate

สพฉ. ได้จัดทำ Info graphic เพื่อการจัดการความรู้ด้านการแพทย์ฉุกเฉินแก่นักท่องเที่ยวในรูปแบบภาษาจีน เพื่อสร้างความมั่นใจแก่นักท่องเที่ยวจีนที่เข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยด้านการให้บริการการแพทย์ฉุกเฉิน

ตามนโยบายของ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และ รมว.คลัง ในการยกระดับความสัมพันธ์กับประเทศจีน ในการฟรีวีซ่านักท่องเที่ยว ไทย-จีน 1 มีนาคมนี้ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ได้จัดทำ Info graphic เพื่อการจัดการความรู้ด้านการแพทย์ฉุกเฉินแก่นักท่องเที่ยวในรูปแบบภาษาจีน เพื่อสร้างความมั่นใจแก่นักท่องเที่ยวจีนที่เข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยด้านการให้บริการการแพทย์ฉุกเฉิน

เรืออากาศเอก นพ.อัจฉริยะ แพงมา เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ได้มอบหมายให้จัดทำ Info graphic เพื่อการจัดการความรู้ด้านการแพทย์ฉุกเฉินแก่นักท่องเที่ยวในรูปแบบภาษาจีน จำนวน 3 ภาพ ด้านระบบปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน ขั้นตอนการให้การช่วยเหลือนักท่องเที่ยวกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินผ่านเลขหมาย 1669 และ 6 อาการเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤต เพื่อขับเคลื่อน "เมืองไทยปลอดภัย" พร้อมสร้างความมั่นใจให้นักท่องเที่ยวต่างชาติด้านการแพทย์ฉุกเฉิน เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้รับบริการด้านการแพทย์ฉุกเฉินอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม และสร้างความมั่นใจแก่นักท่องเที่ยวจีนที่จะช่วยสร้างภาพลักษณ์ทางด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยต่อไป

 

 

 

สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553
เนื้อหาและรูปที่ปรากฏในเว็บไซต์ของสถาบันฯ เพื่อสื่อสาร ส่งเสริม และสนับสนุน การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
Copyright © NIEM - สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ( สพฉ.) 2019

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ)

โทรศัพท์ 0-2872-1600 โทรสาร 028721604 Email : saraban@niems.go.th
88/40 หมู่ที่ 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา
สาธารณสุขซอย 6 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
saraban@niems.go.th 0-2872-1600 niem1669 1669NIEM NIEMS_1669 @niem1669
ปริมาณการเข้าชม วันนี้ 1 ทั้งหมด 190