เข้าสู่ระบบ  ขนาดตัวอักษร  ก   ก   ก  | แสดงผล  C   C   C  | EN TH | Translate

การประชุมการซ้อมแผนลำเลียงผู้ป่วยด้วยอากาศยาน (One Region One Sky Doctor) ของเขตสุขภาพที่ 2

วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุมตากสินมหาราช โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จังหวัดตาก  นพ. โสภณ เอี่ยมศิริถาวร รักษาการในตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 2 และ นพ. วิทยา พลสีลา สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 2 ได้ร่วมกันเป็นประธานเปิดการประชุมการซ้อมแผนลำเลียงผู้ป่วยด้วยอากาศยาน (One Region One Sky Doctor) ของเขตสุขภาพที่ 2 ซึ่งจัดขึ้นเพื่อวางแผนขยายขอบเขตงานการลำเลียงผู้ป่วยวิกฤตฉุกเฉินด้วยอากาศยานให้ครอบคลุมพื้นที่ 5 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดตาก สุโขทัย อุตรดิตถ์ พิษณุโลก และเพชรบูรณ์ โดยมี นพ. มาโนช อู่วุฒิพงษ์ ผู้อำนวยการ รพ. สุโขทัย ในฐานะประธานคณะทำงานนักท่องเที่ยวปลอดภัยของเขตสุขภาพกล่าวรายงาน ดร. นพ. ปองพล วรปาณิ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตากกล่าวต้อนรับ ทั้งนี้ได้มีการให้ความรู้ การสรุปผลการดำเนินงาน และการวางแผนพัฒนาต่อเนื่อง จากทีมวิทยากร Sky Doctor ของโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช นำโดย พญ. ศิวนาฏ พีระเชื้อ หัวหน้ากลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ผลการปฏิบัติงานเรียบร้อย สามารถสร้างแผนการขยายเครือข่ายระดับเขตสุขภาพ 2 ได้เป็นผลสำเร็จ โดยจะมีทีมลำเลียงทางอากาศเพิ่มขึ้นอีก 2 ทีม ได้แก่ โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก และโรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทั้งนี้ คณะผู้บริหาร ได้ลงพื้นที่เยี่ยมชมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของห้องอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ร่วมด้วย

 

สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553
เนื้อหาและรูปที่ปรากฏในเว็บไซต์ของสถาบันฯ เพื่อสื่อสาร ส่งเสริม และสนับสนุน การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
Copyright © NIEM - สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ( สพฉ.) 2019

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ)

โทรศัพท์ 0-2872-1600 โทรสาร 028721604 Email : saraban@niems.go.th
88/40 หมู่ที่ 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา
สาธารณสุขซอย 6 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
saraban@niems.go.th 0-2872-1600 niem1669 1669NIEM NIEMS_1669 @niem1669
ปริมาณการเข้าชม วันนี้ 1 ทั้งหมด 96