เข้าสู่ระบบ  ขนาดตัวอักษร  ก   ก   ก  | แสดงผล  C   C   C  | EN TH | Translate

เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตรการปฐมพยาบาลฉุกเฉินและการกู้ชีพขั้นพื้นฐาน (Emergency First Aid and Basic Life Support Training Course)

เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตรการปฐมพยาบาลฉุกเฉินและการกู้ชีพขั้นพื้นฐาน
(Emergency First Aid and Basic Life Support Training Course)
 
  • เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 17 มีนาคม 2567
  •    รับสมัครจำนวนจำกัด 48 ท่าน 
  •    ไม่มีค่าลงทะเบียน : กรณีมีความประสงค์จะรับใบรับรองการอบรม มีค่าใช้จ่ายในการออกค่าใบรับรองการอบรม จำนวน 100 บาท
  •    ฝึกอบรม วันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 2567 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุม สัตตบงกช (B-602) ชั้น 6 สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
  • คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม
อายุตั้งแต่ 10 ปี ขึ้นไป
ติดต่อสอบถาม (ในวันและเวลาราชการ)
วิทยาลัยวิชาการเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์ฉุกเฉิน สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
นางสาวชนนิกานต์ จารุพฤฒิพงศ์ ID Line: pinkems (ฝ่ายการอบรม และเทคนิคการลงทะเบียน)

 
สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553
เนื้อหาและรูปที่ปรากฏในเว็บไซต์ของสถาบันฯ เพื่อสื่อสาร ส่งเสริม และสนับสนุน การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
Copyright © NIEM - สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ( สพฉ.) 2019

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ)

โทรศัพท์ 0-2872-1600 โทรสาร 028721604 Email : saraban@niems.go.th
88/40 หมู่ที่ 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา
สาธารณสุขซอย 6 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
saraban@niems.go.th 0-2872-1600 niem1669 1669NIEM NIEMS_1669 @niem1669
ปริมาณการเข้าชม วันนี้ 2 ทั้งหมด 1804