เข้าสู่ระบบ  ขนาดตัวอักษร  ก   ก   ก  | แสดงผล  C   C   C  | EN TH | Translate

คณะผู้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สจว.สพฐ) รุ่นที่ 11 ศึกษาดูงาน สพฉ.

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08.30 – 12.00 น. เรืออากาศเอก นพ.อัจฉริยะ แพงมา เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ผศ.ดร.ธงศักดิ์ชัย สายพระราษฎร์ ดร.พิเชษฐ์ หนองช้าง รองเลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ได้ให้การต้อนรับคณะผู้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สจว.สพฐ) รุ่นที่ 11 จากสถาบันจิตวิทยาความมั่นคง สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ จำนวน 72 คน นำทีมคณะศึกษาดูงานโดย พล.ต. ชยุตรา เสริมสุข ผู้อำนวยการสถาบันจิตวิทยาความมั่นคง สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ และ พ.อ. อาชวกุล กาญจนาคม รองผู้อำนวยการสถาบันจิตวิทยาความมั่นคง สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร. ธงศักดิ์ชัย สายพระราษฎร์ รองเลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เป็นประธานเปิดและกล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงาน อีกทั้งบรรยายหัวข้อสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ กับการจัดบริการการแพทย์ฉุกเฉินคุณภาพมาตรฐาน และการยกระดับคุณภาพสังคม และชีวิตคนไทย

นอกจากนั้นคณะผู้ศึกษาดูงาน ฝึกทำ CPR และการใช้ AED เยี่ยมชมศูนย์สื่อการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS Media Center) ศูนย์ประสานคุ้มครองสิทธิผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤติ ห้องปฏิบัติการเสมือนจริงเฮลิคอปเตอร์ รถพยาบาล และรถสื่อสารดาวเทียม

ทั้งนี้มุ่งเน้นให้ผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้ความเข้าใจ ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ผ่านกิจกรรมการฝึกทำ CPR และการใช้ AED เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนการฝึกสอนหลักสูตรการปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการทำ CPR ในสถานศึกษาให้แก่คณะครู และนักเรียนทั่วประเทศต่อไป

 

สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553
เนื้อหาและรูปที่ปรากฏในเว็บไซต์ของสถาบันฯ เพื่อสื่อสาร ส่งเสริม และสนับสนุน การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
Copyright © NIEM - สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ( สพฉ.) 2019

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ)

โทรศัพท์ 0-2872-1600 โทรสาร 028721604 Email : saraban@niems.go.th
88/40 หมู่ที่ 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา
สาธารณสุขซอย 6 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
saraban@niems.go.th 0-2872-1600 niem1669 1669NIEM NIEMS_1669 @niem1669
ปริมาณการเข้าชม วันนี้ 1 ทั้งหมด 39