เข้าสู่ระบบ  ขนาดตัวอักษร  ก   ก   ก  | แสดงผล  C   C   C  | EN TH | Translate

การประชุม Thai Sky Doctor Network ครั้งที่ 1/2567

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 - 15.00 น. เรืออากาศเอก นายแพทย์อัจฉริยะ แพงมา เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เป็นประธานในการประชุม Thai Sky Doctor Network ครั้งที่ 1/2567 โดยมีผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมสัตตบุษย์ (B601) ชั้น 6 อาคารพัฒนาบุคลากรการแพทย์ฉุกเฉิน สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ 35 คน และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 73 คน ซึ่งมีวาระการประชุมประกอบด้วย

  • - นโยบาย ทิศทางการดำเนินการการลำเลียงผู้ป่วยฉุกเฉินทางอากาศยาน
  • - ผลการดำเนินงานการปฏิบัติการฉุกเฉินทางอากาศยานภาพรวมของประเทศ
  • - การพัฒนาและผลการดำเนินงานการปฏิบัติการฉุกเฉินทางอากาศในพื้นที่ภาคเหนือ
  • - การพัฒนาและผลการดำเนินงานการปฏิบัติการฉุกเฉินทางอากาศในพื้นที่ภาคใต้
  • - ศึกษาดูงานห้องฝึกเสมือนจริงเฮลิคอปเตอร์การแพทย์ฉุกเฉินอัจฉริยะ (Smart HEMS Simulation)

 

สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553
เนื้อหาและรูปที่ปรากฏในเว็บไซต์ของสถาบันฯ เพื่อสื่อสาร ส่งเสริม และสนับสนุน การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
Copyright © NIEM - สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ( สพฉ.) 2019

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ)

โทรศัพท์ 0-2872-1600 โทรสาร 028721604 Email : saraban@niems.go.th
88/40 หมู่ที่ 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา
สาธารณสุขซอย 6 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
saraban@niems.go.th 0-2872-1600 niem1669 1669NIEM NIEMS_1669 @niem1669
ปริมาณการเข้าชม วันนี้ 2 ทั้งหมด 115