เข้าสู่ระบบ  ขนาดตัวอักษร  ก   ก   ก  | แสดงผล  C   C   C  | EN TH | Translate

ศปก.ศรชล.ภาค 2 ขอรับการสนับสนุนช่วยเหลือผู้ป่วยกลางทะเล

วันศุกร์ที่ 23 ก.พ.67 เวลา 20.20 ศปก.ทรภ.2 ได้รับการประสานจาก ศปก.ศรชล.ภาค 2 ขอรับการสนับสนุนช่วยเหลือผู้ป่วยกลางทะเล สัญชาติ DEUTSCH อายุ 83 ปี มีภาวะลิ่มเลือดอุดตันในปอด จากเรือสำราญชื่อ Aida Bella บริเวณ แลต. 07 องศา 12 ลิปดา เหนือ ลอง. 102 องศา 27 ลิปดา ตะวันออก แบริ่ง 065 ระยะ 100 ไมล์ จากปากร่องน้ำสงขลา จว.สงขลา

ในการนี้ พล.ร.ท.พิจิตต ศรีรุ่งเรือง ผบ.ทรภ.2 /ผบ.ศปก.ทรภ.2/ผอ.ศรชล.ภาค 2 จึงได้สั่งการให้ กปก.ทรภ.2 จัดเรือ ต.112 ซึ่งเป็นเรือในบัญชีกำลังของ มวก.ศรชล.ภาค 2 และเป็นเรือในหมู่เรือเฉพาะกิจบรรเทาสาธารณภัยทางทะเลทัพเรือภาคที่ 2 (มบภ.ทรภ.2) ออกเรือเร่งด่วนจากท่าเทียบเรือ ฐท.สข.ทรภ.2 พร้อมแพทย์และพยาบาล จาก รพ.ฐท.สข.ทรภ.2 เพื่อไปรับผู้ป่วยจากเรือสำราญ Aida Bella กำหนดจุดนัดพบห่างจากปากร่องน้ำสงขลา ระยะ 2 ไมล์

วันเสาร์ที่ 24 ก.พ.67 เวลา 00.25 เรือ ต.112 ได้เข้าเทียบท่าเรือน้ำลึกสงขลา ทั้งนี้ประสาน 1669 เพื่อเข้ารับการรักษา ณ โรงพยาบาลสงขลา ต.พะวง อ.เมืองสงขลา จว.สงขลา ต่อไป ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ผู้ป่วยปลอดภัย

 

สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553
เนื้อหาและรูปที่ปรากฏในเว็บไซต์ของสถาบันฯ เพื่อสื่อสาร ส่งเสริม และสนับสนุน การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
Copyright © NIEM - สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ( สพฉ.) 2019

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ)

โทรศัพท์ 0-2872-1600 โทรสาร 028721604 Email : saraban@niems.go.th
88/40 หมู่ที่ 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา
สาธารณสุขซอย 6 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
saraban@niems.go.th 0-2872-1600 niem1669 1669NIEM NIEMS_1669 @niem1669
ปริมาณการเข้าชม วันนี้ 1 ทั้งหมด 28