เข้าสู่ระบบ  ขนาดตัวอักษร  ก   ก   ก  | แสดงผล  C   C   C  | EN TH | Translate

การฝึกปฏิบัติการลำเลียงผู้ป่วยทางอากาศจังหวัดจันทบุรี

วันที่ 1 มีนาคม 2567 เรืออากาศเอก นพ.อัจฉริยะ แพงมา เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ พร้อมด้วย นายไพศาล ก้อนจำปา ผู้ช่วยเลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เข้าร่วมสังเกตการณ์การฝึกปฏิบัติการลำเลียงผู้ป่วยทางอากาศจังหวัดจันทบุรี โดยมีนายวิสุทธิ์ ประกอบความดี รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดการฝึกปฏิบัติฯ ณ กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด จังหวัดจันทบุรี ทั้งนี้เพื่อขับเคลื่อนการให้บริการการแพทย์ฉุกเฉิน เพิ่มการเข้าถึงการรักษาและโอกาสรอดชีวิตอย่างทันท่วงที ด้วยปฏิบัติการลำเลียงผู้ป่วยทางอากาศต่อไป

#ทุกชีวิตปลอดภัยมั่นใจแพทย์ฉุกเฉิน #ปฏิบัติการลำเลียงผู้ป่วยทางอากาศ #จันทบุรี #ภาคีเครือข่าย #EMS #สพฉ #niems #สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ #เจ็บป่วยฉุกเฉินโทร1669

สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553
เนื้อหาและรูปที่ปรากฏในเว็บไซต์ของสถาบันฯ เพื่อสื่อสาร ส่งเสริม และสนับสนุน การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
Copyright © NIEM - สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ( สพฉ.) 2019

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ)

โทรศัพท์ 0-2872-1600 โทรสาร 028721604 Email : saraban@niems.go.th
88/40 หมู่ที่ 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา
สาธารณสุขซอย 6 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
saraban@niems.go.th 0-2872-1600 niem1669 1669NIEM NIEMS_1669 @niem1669
ปริมาณการเข้าชม วันนี้ 1 ทั้งหมด 63