เข้าสู่ระบบ  ขนาดตัวอักษร  ก   ก   ก  | แสดงผล  C   C   C  | EN TH | Translate

ประกาศ ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงาน

ประกาศสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ 

เรื่อง ขยายเวลาการรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ จำนวน ๔ อัตรา

ตำแหน่งที่รับสมัคร   : 

(๑) ผู้เชี่ยวชาญ ด้านการแพทย์ฉุกเฉิน                                จำนวน ๑ อัตรา

(๒) ผู้เชี่ยวชาญ ด้านกฎหมายการแพทย์ฉุกเฉิน                      จำนวน ๑ อัตรา

(๓) ผู้ชำนาญการพิเศษ ด้านงานนโยบายและแผนงบประมาณ         จำนวน ๑ อัตรา

(๔) พนักงานปฏิบัติการ ด้านประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ   จำนวน ๑ อัตรา

 

การรับสมัครสอบ : ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัคร

สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553
เนื้อหาและรูปที่ปรากฏในเว็บไซต์ของสถาบันฯ เพื่อสื่อสาร ส่งเสริม และสนับสนุน การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
Copyright © NIEM - สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ( สพฉ.) 2019

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ)

โทรศัพท์ 0-2872-1600 โทรสาร 028721604 Email : saraban@niems.go.th
88/40 หมู่ที่ 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา
สาธารณสุขซอย 6 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
saraban@niems.go.th 0-2872-1600 niem1669 1669NIEM NIEMS_1669 @niem1669
ปริมาณการเข้าชม วันนี้ 2 ทั้งหมด 628