เข้าสู่ระบบ  ขนาดตัวอักษร  ก   ก   ก  | แสดงผล  C   C   C  | EN TH | Translate

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) ขอเชิญชวนผู้ปฏิบัติการ ผู้ปฏิบัติงานในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน หน่วยปฏิบัติการ สถานพยาบาล องค์กรการศึกษา หรือฝึกอบรม ผู้ที่เกี่ยวข้องและประชาชนทั่วไป ร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อร่างจำนวน 2 ฉบับ

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) ขอเชิญชวนผู้ปฏิบัติการ ผู้ปฏิบัติงานในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน หน่วยปฏิบัติการ สถานพยาบาล องค์กรการศึกษา หรือฝึกอบรม ผู้ที่เกี่ยวข้องและประชาชนทั่วไป ร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อร่างจำนวน 2 ฉบับ ดังนี้
 
1. ร่างข้อบังคับว่าด้วยการรับรององค์กรและหลักสูตรการศึกษา หรือฝึกอบรมผู้ปฏิบัติการและการให้ประกาศนียบัตร หรือเครื่องหมายวิทยฐานะแก่ผู้ผ่านการศึกษาหรือฝึกอบรม พ.ศ. ....  (ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 17 มิ.ย. 2567)
สามารถคลิกลิงก์ ได้ตามนี้ https://law.go.th/listeningDetail?survey_id=Mzc5NURHQV9MQVdfRlJPTlRFTkQ=
 
2. ร่างประกาศคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่และการกำกับดูแลการปฏิบัติการของผู้ปฏิบัติการ พ.ศ. .... (ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 19 มิ.ย. 2567)
สามารถคลิกลิงก์ ได้ตามนี้ https://law.go.th/listeningDetail?survey_id=Mzg1N0RHQV9MQVdfRlJPTlRFTkQ=

 

 

สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553
เนื้อหาและรูปที่ปรากฏในเว็บไซต์ของสถาบันฯ เพื่อสื่อสาร ส่งเสริม และสนับสนุน การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
Copyright © NIEM - สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ( สพฉ.) 2019

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ)

โทรศัพท์ 0-2872-1600 โทรสาร 028721604 Email : saraban@niems.go.th
88/40 หมู่ที่ 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา
สาธารณสุขซอย 6 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
saraban@niems.go.th 0-2872-1600 niem1669 1669NIEM NIEMS_1669 @niem1669
ปริมาณการเข้าชม วันนี้ 2 ทั้งหมด 138