เข้าสู่ระบบ  ขนาดตัวอักษร  ก   ก   ก  | แสดงผล  C   C   C  | EN TH | Translate

ประกาศสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคทฤษฎี (MCQ) และ ภาคปฏิบัติ (OSCE) เพื่อการให้ประกาศนียบัตรเจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ ประจำปี 2567

 

ประกาศสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคทฤษฎี (MCQ) และภาคปฏิบัติ (OSCE)

เพื่อการให้ประกาศนียบัตรเจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2567

          ตามที่สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ได้ทำการรับสมัครสอบภาคทฤษฎี (MCQ) และ ภาคปฏิบัติ (OSCE) เพื่อการให้ประกาศนียบัตรเจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2567 ซึ่งได้สิ้นสุดการรับสมัครไปแล้วนั้น สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคทฤษฎี (MCQ) และ ภาคปฏิบัติ (OSCE) ดังนี้

 

สนามสอบคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล  update!!

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคทฤษฎี (MCQ)                       รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคปฏิบัติ (OSCE)

 

สนามสอบคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช  update!!

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคทฤษฎี (MCQ)                       รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคปฏิบัติ (OSCE)

 

 

ขอบเขตข้อสอบ        ภาคทฤษฎี               ภาคปฏิบัติ

 

หมายเหตุ : ขออภัยในความผิดพลาดในการประกาศรายชื่อก่อนหน้านี้ และจะทำการแจ้งระเบียบการสอบให้ทุกท่านทราบอีกครั้ง

สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553
เนื้อหาและรูปที่ปรากฏในเว็บไซต์ของสถาบันฯ เพื่อสื่อสาร ส่งเสริม และสนับสนุน การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
Copyright © NIEM - สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ( สพฉ.) 2019

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ)

โทรศัพท์ 0-2872-1600 โทรสาร 028721604 Email : saraban@niems.go.th
88/40 หมู่ที่ 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา
สาธารณสุขซอย 6 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
saraban@niems.go.th 0-2872-1600 niem1669 1669NIEM NIEMS_1669 @niem1669
ปริมาณการเข้าชม วันนี้ 7 ทั้งหมด 1458