เข้าสู่ระบบ  ขนาดตัวอักษร  ก   ก   ก  | แสดงผล  C   C   C  | EN TH | Translate

เปรียบเทียบราคาจ้างพิมพ์คู่มือปฏิบัติการฉุกเฉินของชุดปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้น และใบประกาศนียบัตร ฯ

            สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ มีความประสงค์จะเปรียบเทียบราคาจ้าง ดังนี้

1. พิมพ์คู่มือปฏิบัติการฉุกเฉินของชุดปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้น จำนวน 20,000 เล่ม

2. ใบประกาศนียบัตรผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้น (24 ชั่วโมง) จำนวน 20,000 ใบ

รายละเอียด สามารถคลิก >>>Download <<<

สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553
เนื้อหาและรูปที่ปรากฏในเว็บไซต์ของสถาบันฯ เพื่อสื่อสาร ส่งเสริม และสนับสนุน การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
Copyright © NIEM - สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ( สพฉ.) 2019

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ)

โทรศัพท์ 0-2872-1600 โทรสาร 028721604 Email : saraban@niems.go.th
88/40 หมู่ที่ 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา
สาธารณสุขซอย 6 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
saraban@niems.go.th 0-2872-1600 niem1669 1669NIEM NIEMS_1669 @niem1669
ปริมาณการเข้าชม วันนี้ 2 ทั้งหมด 395