เข้าสู่ระบบ  ขนาดตัวอักษร  ก   ก   ก  | แสดงผล  C   C   C  | EN TH | Translate

ข่าวภูมิภาค/ท้องถิ่น

เรื่อง
การแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดสตูลร่วมกับเหล่าทัพทีม Sky Doctor ส่งต่อผู้ป่วยฉุกเฉินทางอากาศยาน จากเกาะหลีเป๊ะ ส่งต่อ รพ.สตูล
เปิดดู
4
สร้างเมื่อ
2022-07-04 10:45:49
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2022-07-04 10:57:06
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับวิทยากรจากโรงพยาบาลนครพิงค์ นำโดยนายแพทย์ประสาน เปี่ยมอนันต์ และคณะเข้าร่วมฝึกซ้อมแผนการลำเลียงผู้ป่วยวิกฤตฉุกเฉินทางอากาศ ณ หมู่บ้านแม่เอาะ ต.แม่นาจร อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
เปิดดู
12
สร้างเมื่อ
2022-07-02 09:22:28
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2022-07-02 09:25:29
รายงานการลำเลียงผู้ป่วยทางอากาศยาน จังหวัดตาก
เปิดดู
29
สร้างเมื่อ
2022-07-01 12:32:28
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2022-07-01 12:39:02
โรงพยาบาลพะเยา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานแก่ประชาชน   ประจำปี 2565
เปิดดู
31
สร้างเมื่อ
2022-06-30 15:17:10
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2022-06-30 15:23:37
การเสวนา เรื่องหลักเกณฑ์วิธีและแนวปฏิบัติตามคำสั่งแพทย์และการอำนวยการสำหรับหน่วยปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉิน เขตสุขภาพที่ 12
เปิดดู
88
สร้างเมื่อ
2022-06-27 13:07:31
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2022-06-27 19:16:43
สสจ.เชียงใหม่ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (CPR) และการใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ (AED)
เปิดดู
61
สร้างเมื่อ
2022-06-23 13:32:28
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2022-06-23 13:37:14
รายงานการลำเลียงผู้ป่วยด้วยอากาศยานจังหวัดเชียงใหม่
เปิดดู
54
สร้างเมื่อ
2022-06-17 18:10:54
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2022-06-17 18:13:30
เรืออากาศเอกนายแพทย์ อัจฉริยะ แพงมา เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการอำนวยการระดับพื้นฐาน (ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการจังหวัด) ประจำภาคเหนือ
เปิดดู
41
สร้างเมื่อ
2022-06-17 17:55:43
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2022-06-17 18:02:04
สพฉ. ร่วมติดตามประเมินความพร้อมการเตรียมเปิดศูนย์เการเรียนรู้ด้านการปฐมพยาบาลฉุกเฉินและการกู้ชีพขั้นพื้นฐาน ของมูลนิธิสว่างพะเยา
เปิดดู
98
สร้างเมื่อ
2022-06-16 13:36:20
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2022-06-16 13:41:34
เปิดศูนย์รับเรื่องและจ่ายงานแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดหนองคาย
เปิดดู
31
สร้างเมื่อ
2022-06-14 13:35:09
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2022-06-14 13:41:02
สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553
เนื้อหาและรูปที่ปรากฏในเว็บไซต์ของสถาบันฯ เพื่อสื่อสาร ส่งเสริม และสนับสนุน การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
Copyright © NIEM - สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ( สพฉ.) 2019

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ)

88/40 หมู่ที่ 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา
สาธารณสุขซอย 6 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2872-1600 โทรสาร 028721604
pr@niems.go.th 0-2872-1600 niem1669 1669NIEM NIEMS_1669 @niem1669
ปริมาณการเข้าชม วันนี้ 2 ทั้งหมด 2707