เข้าสู่ระบบ  ขนาดตัวอักษร  ก   ก   ก  | แสดงผล  C   C   C  | EN TH | Translate

ข่าวภูมิภาค

เรื่อง
รายงานการลำเลียงผู้ป่วยด้วยอากาศยาน จังหวัดตาก
เปิดดู
39
สร้างเมื่อ
2021-06-19 13:17:57
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2021-06-19 13:19:50
จ.ระยอง เปิดการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ให้กับประชาชในพื้นที่เกาะเสม็ด
เปิดดู
17
สร้างเมื่อ
2021-06-10 09:18:31
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2021-06-10 09:23:27
สสจ.สุโขทัย จัดประชุมกำหนดพื้นที่รับผิดชอบการบริการการแพทย์ฉุกเฉิน
เปิดดู
34
สร้างเมื่อ
2021-06-10 08:41:06
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2021-06-10 09:18:06
สสจ.สระบุรี สังเกตการณ์และประเมินสถานการณ์การจัดการด้าน Pre-Hospital โดยระบบ EMS กรณี ทีม FR-Scot นำส่ง ผู้ติดเชื้อ COVID-19
เปิดดู
22
สร้างเมื่อ
2021-06-09 14:22:39
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2021-06-09 14:29:12
รายงานการลำเลียงผู้ป่วยด้วยอากาศยาน จังหวัดตาก
เปิดดู
66
สร้างเมื่อ
2021-06-05 15:36:27
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2021-06-05 17:16:34
รายงานการลำเลียงผู้ป่วยด้วยอากาศยาน จังหวัดแม่ฮ่องสอน
เปิดดู
57
สร้างเมื่อ
2021-06-05 14:44:15
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2021-06-05 14:47:10
รายงานการลำเลียงผู้ป่วยด้วยอากาศยาน จังหวัดแม่ฮ่องสอน
เปิดดู
48
สร้างเมื่อ
2021-06-04 17:49:06
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2021-06-04 17:51:40
รายงานการลำเลียงผู้ป่วยด้วยอากาศยาน จังหวัดแม่ฮ่องสอน
เปิดดู
73
สร้างเมื่อ
2021-06-01 19:06:23
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2021-06-01 19:08:35
รายงานการลำเลียงผู้ป่วยด้วยอากาศยาน จังหวัดตาก
เปิดดู
174
สร้างเมื่อ
2021-05-24 18:13:46
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2021-05-24 18:16:57
นพ.สสจ.ราชบุรี มาตรวจเยี่ยมความพร้อมในการเปิด รพ.สนาม ของจังหวัดราชบุรี ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีราชบุรี
เปิดดู
44
สร้างเมื่อ
2021-05-06 12:12:51
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2021-05-06 12:14:56
สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553
เนื้อหาและรูปที่ปรากฏในเว็บไซต์ของสถาบันฯ เพื่อสื่อสาร ส่งเสริม และสนับสนุน การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
Copyright © NIEM - สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ( สพฉ.) 2019

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ)

88/40 หมู่ที่ 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา
สาธารณสุขซอย 6 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2872-1600 โทรสาร 028721604
pr@niems.go.th 0-2872-1600 niem1669 1669NIEM NIEMS_1669 @niem1669
ปริมาณการเข้าชม วันนี้ 1 ทั้งหมด 1188