เข้าสู่ระบบ  ขนาดตัวอักษร  ก   ก   ก  | แสดงผล  C   C   C  | EN TH | Translate

ข่าวภูมิภาค

เรื่อง
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ รับมอบเครื่องเครื่องช่วยหายใจชนิดแรงดัน 2 ระดับ (BiPAP)
เปิดดู
19
สร้างเมื่อ
2021-01-22 20:50:29
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2021-01-22 20:59:07
รายงานการลำเลียงผู้ป่วยทางอากาศยาน จังหวัดแม่ฮ่องสอน
เปิดดู
28
สร้างเมื่อ
2021-01-18 10:04:59
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2021-01-18 10:08:42
รายงานการลำเลียงผู้ป่วยทางอากาศยาน จังหวัดแม่ฮ่องสอน
เปิดดู
24
สร้างเมื่อ
2021-01-18 09:59:01
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2021-01-18 10:04:39
รายงานการลำเลียงผู้ป่วยทางอากาศยาน จังหวัดแม่ฮ่องสอน
เปิดดู
88
สร้างเมื่อ
2020-12-30 08:30:39
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2020-12-30 08:33:00
รายงานการลำเลียงผู้ป่วยทางอากาศยาน จังหวัดเชียงใหม่
เปิดดู
69
สร้างเมื่อ
2020-12-18 16:18:14
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2020-12-18 16:20:43
รายงานการลำเลียงผู้ป่วยทางอากาศยาน จังหวัดเชียงใหม่
เปิดดู
67
สร้างเมื่อ
2020-12-18 16:13:58
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2020-12-18 16:16:55
เขตสุขภาพที่6 จัดโครงการอบรมระยะสั้นการอำนวยการแพทย์ทั่วไปปฏิบัติการฉุกเฉิน
เปิดดู
291
สร้างเมื่อ
2020-12-17 15:59:02
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2020-12-17 16:37:53
รายงานการลำเลียงผู้ป่วยทางอากาศยาน จังหวัดแม่ฮ่องสอน
เปิดดู
91
สร้างเมื่อ
2020-12-10 09:30:39
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2020-12-10 09:35:27
ซ้อมแผนทางด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีอุบัติเหตุกลุ่มชนทางถนนจังหวัดสระบุรี
เปิดดู
182
สร้างเมื่อ
2020-12-08 12:19:28
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2020-12-08 13:29:30
รายงานการลำเลียงผู้ป่วยทางอากาศยาน จังหวัดเชียงใหม่
เปิดดู
130
สร้างเมื่อ
2020-12-04 20:07:15
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2020-12-04 20:16:20
สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553
เนื้อหาและรูปที่ปรากฏในเว็บไซต์ของสถาบันฯ เพื่อสื่อสาร ส่งเสริม และสนับสนุน การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
Copyright © NIEM - สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ( สพฉ.) 2019

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ)

88/40 หมู่ที่ 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา
สาธารณสุขซอย 6 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2872-1600 โทรสาร 028721604
pr@niems.go.th 0-2872-1600 niem1669 1669NIEM NIEMS_1669 @niem1669
ปริมาณการเข้าชม วันนี้ 2 ทั้งหมด 589