เข้าสู่ระบบ  ขนาดตัวอักษร  ก   ก   ก  | แสดงผล  C   C   C  | EN TH | Translate

ข่าวภูมิภาค/ท้องถิ่น

เรื่อง
รายงานการลำเลียงผู้ป่วยทางอากาศยาน จังหวัดพิษณุโลก
เปิดดู
24
สร้างเมื่อ
2022-11-28 09:40:49
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2022-11-28 09:46:51
ศูนย์การเรียนรู้ สมาคมศิริกรณ์ เชียงรายสนับสนุนวิทยากร ในกิจกรรม “รวมพลังสร้างสรรค์วัฒนธรรมความปลอดภัย” Mae Fah Luang Safety of Life เปิดชั่วโมงเรียน “ภัยพิบัติศึกษา”
เปิดดู
48
สร้างเมื่อ
2022-11-25 15:04:44
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2022-11-25 15:07:28
รายงานการลำเลียงผู้ป่วยด้วยอากาศยานจังหวัดเชียงใหม่
เปิดดู
51
สร้างเมื่อ
2022-11-23 19:44:52
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2022-11-23 19:49:04
รายงานการลำเลียงผู้ป่วยด้วยอากาศยานจังหวัดเชียงใหม่
เปิดดู
111
สร้างเมื่อ
2022-11-19 20:53:23
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2022-11-19 20:55:57
TAK SKY DOCTOR การลำเลียงผู้ป่วยฉุกเฉินด้วยอากาศยาน จาก โรงพยาบาลอุ้มผาง จ.ตาก สู่ โรงพยาบาลพุทธชินราช จ.พิษณุโลก
เปิดดู
58
สร้างเมื่อ
2022-11-18 07:06:37
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2022-11-18 07:09:23
รายงานการลำเลียงผู้ป่วยด้วยอากาศยานจังหวัดเชียงใหม่
เปิดดู
43
สร้างเมื่อ
2022-11-18 06:58:51
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2022-11-18 07:02:38
รายงานการลำเลียงผู้ป่วยด้วยอากาศยานจังหวัดเชียงใหม่
เปิดดู
25
สร้างเมื่อ
2022-11-18 06:54:23
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2022-11-18 06:58:02
รายงานการลำเลียงผู้ป่วยทางอากาศยาน จังหวัดตาก
เปิดดู
106
สร้างเมื่อ
2022-11-14 10:06:45
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2022-11-14 10:10:37
รายงานการลำเลียงผู้ป่วยด้วยอากาศยานจังหวัดแม่ฮ่องสอน
เปิดดู
30
สร้างเมื่อ
2022-11-13 09:50:34
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2022-11-13 09:54:39
สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด จัดการฝึกซ้อมแผนเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉินด้านการกู้ชีพทางน้ำและการลำเลียงทางอากาศ
เปิดดู
42
สร้างเมื่อ
2022-11-12 15:10:05
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2022-11-12 15:13:50
สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553
เนื้อหาและรูปที่ปรากฏในเว็บไซต์ของสถาบันฯ เพื่อสื่อสาร ส่งเสริม และสนับสนุน การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
Copyright © NIEM - สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ( สพฉ.) 2019

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ)

88/40 หมู่ที่ 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา
สาธารณสุขซอย 6 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2872-1600 โทรสาร 028721604
niem1669@niems.go.th 0-2872-1600 niem1669 1669NIEM NIEMS_1669 @niem1669
ปริมาณการเข้าชม วันนี้ 7 ทั้งหมด 3432