เข้าสู่ระบบ  ขนาดตัวอักษร  ก   ก   ก  | แสดงผล  C   C   C  | EN TH | Translate

ข่าวภูมิภาค/ท้องถิ่น

เรื่อง
รายงานการลำเลียงผู้ป่วยทางอากาศยาน จังหวัดเชียงใหม่
เปิดดู
9
สร้างเมื่อ
2023-03-28 08:57:03
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2023-03-28 09:01:02
รายงานการลำเลียงผู้ป่วยทางอากาศยาน จังหวัดตาก
เปิดดู
12
สร้างเมื่อ
2023-03-27 08:59:30
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2023-03-27 09:05:55
ประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนการดำเนินงานการแพทย์ฉุกเฉินระดับพื้นที่ จังหวัดสกลนคร แนวทางปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน“เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่และการกำกับดูแลหน่วยปฏิบัติการแพทย์ พ.ศ. 2564”
เปิดดู
20
สร้างเมื่อ
2023-03-27 08:53:46
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2023-03-27 08:58:32
จังหวัดหนองคาย จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการปฐมพยาบาลและช่วยปฏิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐาน สำหรับผู้ผฏิบัติการในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน
เปิดดู
66
สร้างเมื่อ
2023-03-24 16:12:48
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2023-03-24 16:19:06
รายงานการลำเลียงผู้ป่วยทางอากาศยาน จังหวัดแม่ฮ่องสอน
เปิดดู
25
สร้างเมื่อ
2023-03-23 10:05:25
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2023-03-23 10:07:51
รายงานการลำเลียงผู้ป่วยทางอากาศยาน จังหวัดแม่ฮ่องสอน
เปิดดู
23
สร้างเมื่อ
2023-03-23 09:59:50
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2023-03-23 10:05:22
รายงานการลำเลียงผู้ป่วยทางอากาศยาน จังหวัดตาก
เปิดดู
51
สร้างเมื่อ
2023-03-21 10:35:26
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2023-03-21 10:44:03
รายงานการลำเลียงผู้ป่วยทางอากาศยาน จังหวัดเชียงใหม่
เปิดดู
31
สร้างเมื่อ
2023-03-21 10:29:12
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2023-03-21 10:35:23
การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการกู้ชีพในเครือข่ายภาคประชาชน (พระสงฆ์) ณ วัดศรีโสดาพระอารามหลวง อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
เปิดดู
15
สร้างเมื่อ
2023-03-20 16:07:53
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2023-03-20 16:12:36
รายงานการลำเลียงผู้ป่วยทางอากาศยาน จังหวัดเชียงใหม่
เปิดดู
20
สร้างเมื่อ
2023-03-20 09:08:38
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2023-03-20 09:12:55
สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553
เนื้อหาและรูปที่ปรากฏในเว็บไซต์ของสถาบันฯ เพื่อสื่อสาร ส่งเสริม และสนับสนุน การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
Copyright © NIEM - สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ( สพฉ.) 2019

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ)

88/40 หมู่ที่ 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา
สาธารณสุขซอย 6 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2872-1600 โทรสาร 028721604
niem1669@niems.go.th 0-2872-1600 niem1669 1669NIEM NIEMS_1669 @niem1669
ปริมาณการเข้าชม วันนี้ 2 ทั้งหมด 4080