เข้าสู่ระบบ  ขนาดตัวอักษร  ก   ก   ก  | แสดงผล  C   C   C  | EN TH | Translate

ข่าวภูมิภาค/ท้องถิ่น

เรื่อง
รายงานการลำเลียงผู้ป่วยด้วยอากาศยานจังหวัดเชียงใหม่
เปิดดู
27
สร้างเมื่อ
2024-02-15 09:15:17
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2024-02-15 09:22:29
รายงานการลำเลียงผู้ป่วยด้วยอากาศยานจังหวัดเชียงใหม่
เปิดดู
31
สร้างเมื่อ
2024-02-13 09:59:02
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2024-02-13 10:02:35
รายงานการลำเลียงผู้ป่วยด้วยอากาศยานจังหวัดเชียงใหม่
เปิดดู
24
สร้างเมื่อ
2024-02-13 09:55:21
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2024-02-13 09:58:29
รายงานการลำเลียงผู้ป่วยด้วยอากาศยานจังหวัดเชียงใหม่
เปิดดู
32
สร้างเมื่อ
2024-02-13 09:39:59
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2024-02-13 09:54:45
รายงานการลำเลียงผู้ป่วยด้วยอากาศยานจังหวัดแม่ฮ่องสอน
เปิดดู
56
สร้างเมื่อ
2024-01-18 09:17:01
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2024-01-18 09:30:51
รายงานการลำเลียงผู้ป่วยด้วยอากาศยานจังหวัดกาญจนบุรี
เปิดดู
176
สร้างเมื่อ
2024-01-11 14:36:19
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2024-01-11 15:38:22
ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ทางอากาศ (Sky Doctor) โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ การลำเลียงผู้ป่วยฉุกเฉินด้วยอากาศยาน จากโรงพยาบาลเชียงรายฯ สู่ โรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่
เปิดดู
93
สร้างเมื่อ
2024-01-05 15:15:57
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2024-01-05 15:22:33
อบจ.เชียงใหม่ ร่วมกับหลายหน่วยงาน ลงนามบันทึกข้อตกลง และเปิดศูนย์รับแจ้งเหตุสั่งการฯการแพทย์ฉุกเฉิน ในจังหวัดเชียงใหม่
เปิดดู
142
สร้างเมื่อ
2023-12-27 08:44:16
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2023-12-27 08:57:14
ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ทางอากาศ (Sky Doctor) จังหวัดเชียงใหม่
เปิดดู
60
สร้างเมื่อ
2023-12-27 08:37:37
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2023-12-27 08:44:06
ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ทางอากาศ (Sky Doctor) โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ การลำเลียงผู้ป่วยฉุกเฉินด้วยอากาศยาน จากโรงพยาบาลฝาง สู่ โรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่
เปิดดู
47
สร้างเมื่อ
2023-12-27 08:32:19
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2023-12-27 08:36:56
สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553
เนื้อหาและรูปที่ปรากฏในเว็บไซต์ของสถาบันฯ เพื่อสื่อสาร ส่งเสริม และสนับสนุน การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
Copyright © NIEM - สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ( สพฉ.) 2019

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ)

โทรศัพท์ 0-2872-1600 โทรสาร 028721604 Email : saraban@niems.go.th
88/40 หมู่ที่ 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา
สาธารณสุขซอย 6 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
saraban@niems.go.th 0-2872-1600 niem1669 1669NIEM NIEMS_1669 @niem1669
ปริมาณการเข้าชม วันนี้ 2 ทั้งหมด 5021