เข้าสู่ระบบ  ขนาดตัวอักษร  ก   ก   ก  | แสดงผล  C   C   C  | EN TH | Translate

ข่าวต่างประเทศ

เรื่อง
The 6th EMS Asia 2023 Tokyo
เปิดดู
52
สร้างเมื่อ
2023-04-26 09:00:36
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2023-04-26 09:04:29
Temasek Foundation Pre-Hospital Emergency Care Programme in Southeast Asia 21 May 2022 Available online
เปิดดู
649
สร้างเมื่อ
2022-05-05 09:23:24
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2022-05-05 09:32:01
Must-Read Books of 2022: Emergency and Disaster Management in Thailand
เปิดดู
833
สร้างเมื่อ
2022-02-24 14:31:47
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2022-02-24 14:49:16
REDCON Webinar
เปิดดู
482
สร้างเมื่อ
2022-02-11 09:01:41
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2022-02-11 09:04:34
REDCON 2021: Resilience on Emergency & Disaster Conference 7-9 December 2021 United Nations Conference Center, Bangkok
เปิดดู
592
สร้างเมื่อ
2021-09-16 10:28:01
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2021-09-16 10:33:05
Master of Advanced Paramedic Practice At Monash University, Australia
เปิดดู
651
สร้างเมื่อ
2021-08-04 15:51:16
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2021-08-04 15:54:23
Self-Sufficiency during Disasters
เปิดดู
978
สร้างเมื่อ
2021-05-19 15:14:48
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2021-05-19 15:17:17
ใครคือ EMT?
เปิดดู
21574
สร้างเมื่อ
2021-04-08 09:56:14
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2021-04-08 09:59:42
Humanitarian Networks and Partnerships Weeks 2021
เปิดดู
587
สร้างเมื่อ
2021-04-07 10:41:33
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2021-04-07 10:44:41
REVISITING UNIVERSAL HEALTH COVERAGE FOR EMERGENCY CARE SERVICES
เปิดดู
963
สร้างเมื่อ
2021-03-24 11:55:27
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2021-03-24 11:56:07
สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553
เนื้อหาและรูปที่ปรากฏในเว็บไซต์ของสถาบันฯ เพื่อสื่อสาร ส่งเสริม และสนับสนุน การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
Copyright © NIEM - สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ( สพฉ.) 2019

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ)

88/40 หมู่ที่ 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา
สาธารณสุขซอย 6 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2872-1600 โทรสาร 028721604
niem1669@niems.go.th 0-2872-1600 niem1669 1669NIEM NIEMS_1669 @niem1669
ปริมาณการเข้าชม วันนี้ 1 ทั้งหมด 1207