เข้าสู่ระบบ  ขนาดตัวอักษร  ก   ก   ก  | แสดงผล  C   C   C  | EN TH | Translate

ข่าวต่างประเทศ

เรื่อง
REDCON 2021: Resilience on Emergency & Disaster Conference 7-9 December 2021 United Nations Conference Center, Bangkok
เปิดดู
93
สร้างเมื่อ
2021-09-16 10:28:01
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2021-09-16 10:33:05
Master of Advanced Paramedic Practice At Monash University, Australia
เปิดดู
142
สร้างเมื่อ
2021-08-04 15:51:16
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2021-08-04 15:54:23
Self-Sufficiency during Disasters
เปิดดู
540
สร้างเมื่อ
2021-05-19 15:14:48
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2021-05-19 15:17:17
ใครคือ EMT?
เปิดดู
2752
สร้างเมื่อ
2021-04-08 09:56:14
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2021-04-08 09:59:42
Humanitarian Networks and Partnerships Weeks 2021
เปิดดู
316
สร้างเมื่อ
2021-04-07 10:41:33
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2021-04-07 10:44:41
REVISITING UNIVERSAL HEALTH COVERAGE FOR EMERGENCY CARE SERVICES
เปิดดู
499
สร้างเมื่อ
2021-03-24 11:55:27
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2021-03-24 11:56:07
2020 Australasian College of Paramedicine (ACP) International Conference
เปิดดู
539
สร้างเมื่อ
2020-07-17 13:39:57
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2020-08-05 11:30:16
Call 112: Sweden
เปิดดู
636
สร้างเมื่อ
2020-02-17 10:30:32
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2020-02-24 09:21:00
WHO declares 2019-nCoV a Public Health Emergency of International Concern
เปิดดู
646
สร้างเมื่อ
2020-01-31 11:15:52
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2020-01-31 11:18:47
Statement on the meeting of the International Health Regulations (2005) Emergency Committee regarding the outbreak of novel coronavirus 2019 (n-CoV) on 23 January 2020
เปิดดู
481
สร้างเมื่อ
2020-01-24 13:19:15
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2020-01-24 13:38:26
สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553
เนื้อหาและรูปที่ปรากฏในเว็บไซต์ของสถาบันฯ เพื่อสื่อสาร ส่งเสริม และสนับสนุน การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
Copyright © NIEM - สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ( สพฉ.) 2019

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ)

88/40 หมู่ที่ 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา
สาธารณสุขซอย 6 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2872-1600 โทรสาร 028721604
pr@niems.go.th 0-2872-1600 niem1669 1669NIEM NIEMS_1669 @niem1669
ปริมาณการเข้าชม วันนี้ 2 ทั้งหมด 687