เข้าสู่ระบบ  ขนาดตัวอักษร  ก   ก   ก  | แสดงผล  C   C   C  | EN TH | Translate

ข่าวต่างประเทศ

เรื่อง
2020 Australasian College of Paramedicine (ACP) International Conference
เปิดดู
289
สร้างเมื่อ
2020-07-17 13:39:57
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2020-08-05 11:30:16
Call 112: Sweden
เปิดดู
349
สร้างเมื่อ
2020-02-17 10:30:32
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2020-02-24 09:21:00
WHO declares 2019-nCoV a Public Health Emergency of International Concern
เปิดดู
389
สร้างเมื่อ
2020-01-31 11:15:52
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2020-01-31 11:18:47
Statement on the meeting of the International Health Regulations (2005) Emergency Committee regarding the outbreak of novel coronavirus 2019 (n-CoV) on 23 January 2020
เปิดดู
301
สร้างเมื่อ
2020-01-24 13:19:15
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2020-01-24 13:38:26
6 killed 300 infected as human-to-human transmission confirmed, authorities issue travel alerts
เปิดดู
281
สร้างเมื่อ
2020-01-22 11:04:41
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2020-01-22 11:09:27
2019 Global Health Summary
เปิดดู
208
สร้างเมื่อ
2020-01-09 09:49:06
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2020-01-09 09:55:49
International News Report (Updated on 7 January 2020)
เปิดดู
185
สร้างเมื่อ
2020-01-08 09:43:54
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2020-01-08 09:45:02
International News Report (Updated on 7 January 2020)
เปิดดู
138
สร้างเมื่อ
2020-01-08 09:42:28
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2020-01-08 09:43:27
International News Report (Updated on 7 January 2020)
เปิดดู
146
สร้างเมื่อ
2020-01-08 09:41:09
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2020-01-08 09:42:09
International News Report (Updated on 7 January 2020)
เปิดดู
141
สร้างเมื่อ
2020-01-08 09:39:01
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2020-01-08 09:40:47
สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553
เนื้อหาและรูปที่ปรากฏในเว็บไซต์ของสถาบันฯ เพื่อสื่อสาร ส่งเสริม และสนับสนุน การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
Copyright © NIEM - สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ( สพฉ.) 2019

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ)

88/40 หมู่ที่ 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา
สาธารณสุขซอย 6 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2872-1600 โทรสาร 028721604
pr@niems.go.th 0-2872-1600 niem1669 1669NIEM NIEMS_1669 @niem1669
ปริมาณการเข้าชม วันนี้ 2 ทั้งหมด 387