เข้าสู่ระบบ  ขนาดตัวอักษร  ก   ก   ก  | แสดงผล  C   C   C  | EN TH | Translate

ข่าวต่างประเทศ

เรื่อง
2019 Global Health Summary
เปิดดู
646
สร้างเมื่อ
2020-01-09 09:49:06
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2020-01-09 09:55:49
International News Report (Updated on 7 January 2020)
เปิดดู
584
สร้างเมื่อ
2020-01-08 09:43:54
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2020-01-08 09:45:02
International News Report (Updated on 7 January 2020)
เปิดดู
615
สร้างเมื่อ
2020-01-08 09:42:28
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2020-01-08 09:43:27
International News Report (Updated on 7 January 2020)
เปิดดู
538
สร้างเมื่อ
2020-01-08 09:41:09
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2020-01-08 09:42:09
International News Report (Updated on 7 January 2020)
เปิดดู
888
สร้างเมื่อ
2020-01-08 09:39:01
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2020-01-08 09:40:47
27 found infected with mysterious pneumonia in Wuhan
เปิดดู
673
สร้างเมื่อ
2020-01-03 10:46:24
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2020-01-03 18:51:11
Year in Review 2019: Community Emergency Health and Paramedic Practice (Monash University)
เปิดดู
567
สร้างเมื่อ
2020-01-02 13:18:52
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2020-01-02 13:23:46
The Fifth European Emergency Medical Services Congress (EMS2020) Scotland
เปิดดู
562
สร้างเมื่อ
2019-12-26 12:48:03
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2019-12-26 12:52:41
Call for Abstracts: The 6th EMS Asia 2020 Tokyo and the 23rd Congress of Japanese Society for Emergency Medicine
เปิดดู
1236
สร้างเมื่อ
2019-12-23 11:45:53
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2019-12-23 11:47:22
International Conference on Disaster Management 2019 25th – 27th September 2019, Ancona, Italy
เปิดดู
879
สร้างเมื่อ
2019-07-30 11:17:34
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2019-08-30 13:25:22
สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553
เนื้อหาและรูปที่ปรากฏในเว็บไซต์ของสถาบันฯ เพื่อสื่อสาร ส่งเสริม และสนับสนุน การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
Copyright © NIEM - สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ( สพฉ.) 2019

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ)

โทรศัพท์ 0-2872-1600 โทรสาร 028721604 Email : saraban@niems.go.th
88/40 หมู่ที่ 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา
สาธารณสุขซอย 6 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
saraban@niems.go.th 0-2872-1600 niem1669 1669NIEM NIEMS_1669 @niem1669
ปริมาณการเข้าชม วันนี้ 2 ทั้งหมด 289