เข้าสู่ระบบ  ขนาดตัวอักษร  ก   ก   ก  | แสดงผล  C   C   C  | EN TH | Translate

ข่าวเด่นการแพทย์ฉุกเฉิน

เรื่อง
พิธีส่งมอบนวัตกรรมการฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ก่อโรคชนิดติดตั้งในรถบริการการแพทย์ฉุกเฉินแบบอัตโนมัติ ด้วยละอองลอยไฮดรอกซิลเรดิคอล ภายใต้โครงการวิจัย "การประเมินประสิทธิภาพนวัตกรรมการฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ก่อโรคชนิดติดตั้งในรถบริการการแพทย์ฉุกเฉินแบบอัตโนมัติด้วยละอองลอยไฮดรอกซิลเรดิคอล"
เปิดดู
7
สร้างเมื่อ
2024-02-20 09:31:38
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2024-02-20 09:33:21
เรืออากาศเอก นายแพทย์อัจฉริยะ แพงมา เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ได้รับรางวัล "ศิษย์เก่าดีเด่น ด้านการแพทย์และการอุดมศึกษาโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ประจำปี 2567"
เปิดดู
26
สร้างเมื่อ
2024-02-14 12:06:05
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2024-02-14 12:07:48
สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ร่วมกับกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ Japan International Cooperation Agency (JICA) และ Thailand International Cooperation Agency (TICA) ให้การฝึกอบรม และเยี่ยมชมการดำเนินงานจัดระบบการแพทย์ฉุกเฉินของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติแก่แพทย์จากโรงพยาบาลต่างๆ ในประเทศกลุ่ม CLMV
เปิดดู
22
สร้างเมื่อ
2024-02-14 11:59:53
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2024-02-14 12:05:31
สพฉ. ร่วมงานเปิดศูนย์บริการรับเรื่องร้องเรียนและให้คำปรึกษาการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA Center) และเข้ารับรางวัลเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลดีเด่นประจำปี 2567 (DPO Award of Excellence)
เปิดดู
23
สร้างเมื่อ
2024-02-14 10:10:13
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2024-02-14 11:58:56
สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) ได้รับผลการประเมินระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต (CRMS) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในระดับ Excellent : E (ดีเยี่ยม)
เปิดดู
19
สร้างเมื่อ
2024-02-14 09:55:54
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2024-02-14 10:09:19
จากจุดเริ่มต้นว่า “เป็นไปไม่ได้” จวบจนถึงวันนี้ ก้าวสู่ One Region One Skydoctor แพทย์ฉุกเฉินทางอากาศทั่วประเทศไทย
เปิดดู
191
สร้างเมื่อ
2024-01-26 11:07:24
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2024-01-26 15:32:12
หมอชลน่านปล่อยคาราวานรถกู้ชีพการแพทย์ฉุกเฉินพร้อมรับมือเทศกาลปีใหม่ เตือนคนไทย Drink Don’t Drive ดื่มห้ามขับโดยเด็ดขาด
เปิดดู
93
สร้างเมื่อ
2024-01-02 10:10:09
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2024-01-02 10:15:47
เปิดงาน EMS Forum 2023 สพฉ. ยกระดับนวัตกรรมการแพทย์ฉุกเฉิน หนุนนโยบายนักท่องเที่ยวปลอดภัย
เปิดดู
171
สร้างเมื่อ
2023-12-27 08:59:16
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2023-12-27 09:09:44
สพฉ. เข้าร่วมกิจกรรมวันโลกรำลึกถึงเหยื่อผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน (World Day of Remembrance for Road Traffic Victims)
เปิดดู
86
สร้างเมื่อ
2023-11-20 10:22:37
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2023-11-20 10:26:29
สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ MOU กับ ทิพยประกันภัย ร่วมมือว่าด้วยการประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่ม สำหรับผู้ปฏิบัติงานในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน รวมทั้งครอบครัวของผู้ปฏิบัติงานการประกันภัยรถบริการการแพทย์ฉุกเฉิน และการส่งเสริมให้มีอาสาฉุกเฉินชุมชน
เปิดดู
154
สร้างเมื่อ
2023-11-17 11:05:22
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2023-11-17 11:12:49
สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553
เนื้อหาและรูปที่ปรากฏในเว็บไซต์ของสถาบันฯ เพื่อสื่อสาร ส่งเสริม และสนับสนุน การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
Copyright © NIEM - สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ( สพฉ.) 2019

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ)

โทรศัพท์ 0-2872-1600 โทรสาร 028721604 Email : saraban@niems.go.th
88/40 หมู่ที่ 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา
สาธารณสุขซอย 6 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
saraban@niems.go.th 0-2872-1600 niem1669 1669NIEM NIEMS_1669 @niem1669
ปริมาณการเข้าชม วันนี้ 4 ทั้งหมด 8455