เข้าสู่ระบบ  ขนาดตัวอักษร  ก   ก   ก  | แสดงผล  C   C   C  | EN TH | Translate

ข่าวเด่นการแพทย์ฉุกเฉิน

เรื่อง
เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เข้าร่วมเสวนา“แนวทางการบูรณาการโครงการจัดตั้งศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินแห่งชาติ”
เปิดดู
56
สร้างเมื่อ
2022-06-20 14:40:25
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2022-06-20 14:55:29
เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ และ องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการดำเนินงานและบริหารจัดการศูนย์รับเรื่องและจ่ายงานการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดหนองคาย
เปิดดู
51
สร้างเมื่อ
2022-06-14 13:42:31
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2022-06-14 13:56:25
สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงการดำเนินงานและบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
เปิดดู
74
สร้างเมื่อ
2022-05-30 11:46:10
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2022-05-30 11:55:30
สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการซักซ้อมการส่งต่อผู้ป่วยทางอากาศจากเกาะหลีเป๊ะ จังหวัดสตูล
เปิดดู
122
สร้างเมื่อ
2022-05-28 21:38:37
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2022-06-02 12:18:12
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการออนไลน์ "การขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อพัฒนาผู้ปฏิบัติการตามข้อบังคับ กพฉ.ว่าด้วยการกำหนดผู้ปฏิบัติการฯ พ.ศ.2563 และ มคฉ.1
เปิดดู
260
สร้างเมื่อ
2022-05-26 11:09:19
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2022-06-02 11:38:14
ขอเชิญภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ  (ร่าง) แผนหลักการแพทย์ฉุกเฉิน ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2566 – 2570
เปิดดู
777
สร้างเมื่อ
2022-05-07 18:30:53
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2022-05-31 09:54:37
เลขาธิการ สพฉ. ร่วมในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการถ่ายโอนภารกิจศูนย์สั่งการการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดปัตตานี จากโรงพยาบาลปัตตานีไปสู่องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี พร้อมกันนี้ได้เยี่ยมชมอาคารศูนย์สั่งการ 1669 อบจ.ปัตตานี
เปิดดู
49
สร้างเมื่อ
2022-05-06 09:37:54
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2022-05-06 09:52:58
สพฉ.ร่วมกับภาคีเครือข่าย จัดทำแผนหลักการแพทย์ฉุกเฉิน ฉบับที่ 4 ปี พ.ศ. 2566-2570 พร้อมเตรียมเปิดรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน และประชาชนในเดือน พ.ค. 2565 นี้
เปิดดู
162
สร้างเมื่อ
2022-04-21 19:44:21
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2022-04-22 15:32:46
พิธีลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่างสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ และ SAMU des-Hauts-de-Seine Garches, AP HP. France และ ระหว่างสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ และ Institut de Recherche et d’Enseignement des Soins d’Urgence (IRESU) วันที่ 20 เมษายน 2565
เปิดดู
83
สร้างเมื่อ
2022-04-21 09:40:48
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2022-04-25 09:49:49
เลขาธิการ สพฉ. พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม และให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงานเครือข่ายการแพทย์ฉุกเฉินในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ณ จุดบริการประชาชนอำเภอมวกเหล็ก
เปิดดู
49
สร้างเมื่อ
2022-04-14 16:54:48
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2022-04-14 16:59:06
สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553
เนื้อหาและรูปที่ปรากฏในเว็บไซต์ของสถาบันฯ เพื่อสื่อสาร ส่งเสริม และสนับสนุน การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
Copyright © NIEM - สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ( สพฉ.) 2019

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ)

88/40 หมู่ที่ 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา
สาธารณสุขซอย 6 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2872-1600 โทรสาร 028721604
pr@niems.go.th 0-2872-1600 niem1669 1669NIEM NIEMS_1669 @niem1669
ปริมาณการเข้าชม วันนี้ 4 ทั้งหมด 4889