เข้าสู่ระบบ  ขนาดตัวอักษร  ก   ก   ก  | แสดงผล  C   C   C  | EN TH | Translate

ข่าวเด่นการแพทย์ฉุกเฉิน

เรื่อง
รับสมัครและคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนฝึกอบรมและศึกษาดูงานระบบการแพทย์ฉุกเฉินของฝรั่งเศส ณ Samu Des Hauts-De-Seine (SAMU92) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เปิดดู
720
สร้างเมื่อ
2022-11-29 11:38:30
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2022-11-29 15:34:31
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ จัดพีธีลงลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) เรื่อง การศึกษา ฝึกอบรม การวิจัยและนวัตกรรม และการพัฒนาวิชาการที่เกี่ยวกับการพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
เปิดดู
31
สร้างเมื่อ
2022-11-28 10:02:05
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2022-11-28 10:11:45
วันที่ 20 พฤศจิกายน 2565 ดร.พิเชษฐ์ หนองช้าง รองเลขาธิการสถาาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่วชาติ เข้าร่วมกิจกรรม วันโลกรำลึกถึงผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน (World Day of Remembrance for Road Traffic Victims)
เปิดดู
38
สร้างเมื่อ
2022-11-21 09:53:40
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2022-11-21 16:00:47
โครงการฝึกอบรมทีมปฏิบัติการฉุกเฉินในพื้นที่เสี่ยงภัย (Hazardous Area Response Team หรือ HART)
เปิดดู
122
สร้างเมื่อ
2022-11-15 08:55:23
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2022-11-15 09:00:37
แนวทางการขอขยายเวลาสำหรับหน่วยปฏิบัติการแพทย์
เปิดดู
1123
สร้างเมื่อ
2022-11-13 16:48:58
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2022-11-27 12:04:34
ขอเชิญร่วม “พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ” ระหว่าง สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ และ Harvard Asia Academy
เปิดดู
104
สร้างเมื่อ
2022-11-09 12:30:33
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2022-11-09 12:32:34
สพฉ. จัดประชุมเพื่อพัฒนาวิชาการทางด้านการแพทย์ฉุกเฉินของประเทศไทย National EMS Forum 2022 ภายใต้แนวคิด “การวิจัยและนวัตกรรมการแพทย์ฉุกเฉิน”
เปิดดู
175
สร้างเมื่อ
2022-10-19 13:00:36
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2022-10-19 13:09:17
ศรีสะเกษ !! องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ MOU กับสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ การดำเนินงานและบริหารจัดการการแพทย์ฉุกเฉิน
เปิดดู
184
สร้างเมื่อ
2022-09-26 10:33:35
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2022-09-27 09:45:57
สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ได้ 2 รางวัลแห่งความภาคภูมิใจในจากการขับเคลื่อนระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ประจำปีงบประมาณ 2564 ในพิธีมอบรางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่น ประจำปี 2564
เปิดดู
163
สร้างเมื่อ
2022-09-16 11:46:06
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2022-09-16 12:01:42
เรืออากาศเอกนายแพทย์อัจฉริยะ แพงมา เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ และ นาวาเอกพิเศษ พิสิทธิ์ เจริญยิ่ง รองเลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือ “โครงการพัฒนาการรักษาหลอดเลือดสมองเฉียบพลันโดยใช้รถโมบายสโตรคยูนิต ร่วมกับระบบปรึกษาทางไกล และการส่งต่อผู้ป่วยแบบครบวงจรสำหรับทุกคน”
เปิดดู
117
สร้างเมื่อ
2022-09-16 09:43:31
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2022-09-16 09:49:56
สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553
เนื้อหาและรูปที่ปรากฏในเว็บไซต์ของสถาบันฯ เพื่อสื่อสาร ส่งเสริม และสนับสนุน การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
Copyright © NIEM - สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ( สพฉ.) 2019

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ)

88/40 หมู่ที่ 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา
สาธารณสุขซอย 6 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2872-1600 โทรสาร 028721604
niem1669@niems.go.th 0-2872-1600 niem1669 1669NIEM NIEMS_1669 @niem1669
ปริมาณการเข้าชม วันนี้ 5 ทั้งหมด 5920