เข้าสู่ระบบ  ขนาดตัวอักษร  ก   ก   ก  | แสดงผล  C   C   C  | EN TH | Translate

ข่าวเด่นการแพทย์ฉุกเฉิน

เรื่อง
เรืออากาศเอก นายแพทย์อัจฉริยะ แพงมา เลขาธิการ สพฉ. พร้อมคณะ ลงพื้นที่ติดตามการพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน จังหวัดอุดรธานี
เปิดดู
9
สร้างเมื่อ
2023-05-26 09:59:08
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2023-05-26 10:07:50
เรืออากาศเอก นายแพทย์อัจฉริยะ แพงมา เลขาธิการ สพฉ. เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดการภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์ในกรณีอุบัติภัยหมู่ ในพื้นที่สถานนีผลิตหลักลานกระบือ จ.พิษณุโลก
เปิดดู
8
สร้างเมื่อ
2023-05-26 09:16:25
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2023-05-26 09:22:10
เรืออากาศเอก นายแพทย์อัจฉริยะ แพงมา เลขาธิการ สพฉ. พร้อมด้วยคณะ เข้าร่วมประชุมความร่วมมือในการบริหารจัดการหน่วยปฏิบัติการอำนวยการ และหน่วยปฏิบัติการแพทย์ จ.ปทุมธานี
เปิดดู
3
สร้างเมื่อ
2023-05-26 09:12:38
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2023-05-26 09:15:33
ระบบสารสนเทศการแพทย์ฉุกเฉินการแพทย์ฉุกเฉิน (ITEMS)
เปิดดู
26
สร้างเมื่อ
2023-05-24 12:55:20
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2023-05-24 12:58:11
สพฉ. เข้าร่วมพิธีวันสถาปนากองบังคับการตำรวจน้ำ ครบรอบ 71 ปี ประจำปี 2566
เปิดดู
7
สร้างเมื่อ
2023-05-24 12:51:54
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2023-05-24 12:54:37
สพฉ. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานการแพทย์ฉุกเฉิน พร้อมหารือแนวทางการจัดระบบการปฏิบัติการแพทย์ทางน้ำ ทางทะเล ในพื้นที่ทัพเรือภาค 1 ทั้งหมด
เปิดดู
3
สร้างเมื่อ
2023-05-24 12:46:51
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2023-05-24 12:51:36
สพฉ. เข้าร่วมการประชุมใหญ่และสัมมนาทางวิชาการสันนิบาตเทศบาลภาคกลาง ณ โรงแรม เค.พี.แกรนด์ จันทบุรี อําเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี
เปิดดู
8
สร้างเมื่อ
2023-05-24 12:40:30
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2023-05-24 12:46:29
สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ร่วมกับ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ และ Japan International Cooperation Agency (JICA) จัดกิจกรรมการฝึกอบรม Emergency Medical Service (EMS) Medical Director Training Course ให้กับแพทย์จากกลุ่มประเทศ CLMV ระหว่างวันที่ 8-11 พฤษภาคม 2566 ณ อาคารพัฒนาบุคลากรการแพทย์ฉุกเฉิน สพฉ.
เปิดดู
4
สร้างเมื่อ
2023-05-12 09:56:33
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2023-05-24 12:40:02
เรืออากาศเอก อัจฉริยะ แพงมา เลขาธิการ สพฉ.พร้อมคณะ เข้าพบ พลเอก ธิติชัย เทียนทอง เสนาธิการทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย เพื่อหารือกรอบความความร่วมมือ ว่าด้วยการช่วยเหลือผู้ประสบภัยและผู้ป่วยฉุกเฉิน
เปิดดู
49
สร้างเมื่อ
2023-05-08 09:41:10
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2023-05-08 09:52:35
เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ พร้อมคณะ ลงพื้นที่เยี่ยมโรงพยาบาลกองบิน 7 และร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนงานการแพทย์ฉุกเฉิน
เปิดดู
48
สร้างเมื่อ
2023-05-02 15:13:17
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2023-05-02 15:23:04
สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553
เนื้อหาและรูปที่ปรากฏในเว็บไซต์ของสถาบันฯ เพื่อสื่อสาร ส่งเสริม และสนับสนุน การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
Copyright © NIEM - สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ( สพฉ.) 2019

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ)

88/40 หมู่ที่ 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา
สาธารณสุขซอย 6 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2872-1600 โทรสาร 028721604
niem1669@niems.go.th 0-2872-1600 niem1669 1669NIEM NIEMS_1669 @niem1669
ปริมาณการเข้าชม วันนี้ 2 ทั้งหมด 6934