เข้าสู่ระบบ  ขนาดตัวอักษร  ก   ก   ก  | แสดงผล  C   C   C  | EN TH | Translate

ข่าวเด่นการแพทย์ฉุกเฉิน

เรื่อง
ลงพื้นที่การตรวจเยี่ยมสถานที่การดำเนินงานบริการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ (Central Vaccination Center) ณ สถานีกลางบางซื่อ
เปิดดู
60
สร้างเมื่อ
2021-05-27 09:45:14
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2021-05-27 09:59:57
วันนี้ (26 พ.ค. 64) เวลา 10.00 น. นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม เพื่อเตรียมความพร้อมการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร
เปิดดู
44
สร้างเมื่อ
2021-05-27 09:36:52
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2021-05-27 09:44:44
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธีมอบชุด PPE เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการของผู้ปฏิบัติการฉุกเฉิน ในสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19
เปิดดู
53
สร้างเมื่อ
2021-05-14 15:16:16
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2021-05-14 15:25:31
บอร์ดการแพทย์ฉุกเฉินอนุมัติรถทีมจิตอาสาเป็นหน่วยปฏิบัติการชั่วคราว รับส่งผู้ป่วยโควิด
เปิดดู
56
สร้างเมื่อ
2021-05-05 10:06:11
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2021-05-05 10:10:12
สพฉ. สาธิต การเตรียมความพร้อมในการใส่/ถอด ชุด PPE และการปฏิบัติตัวที่ถูกวิธีทั้งก่อนและหลังออกปฏิบัติการ รวมถึงการเตรียมรถออกรับผู้ป่วยติดเชื้อ และการ CPR AED ให้กับกำลังพลทหารของกองทัพภาคที่ 1
เปิดดู
102
สร้างเมื่อ
2021-04-29 20:17:12
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2021-04-29 20:21:46
ตรวจเยี่ยมหอผู้ป่วยโควิดส่วนขยายของสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี
เปิดดู
50
สร้างเมื่อ
2021-04-26 13:17:58
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2021-04-26 13:19:05
เยี่ยมศูนย์สื่อสารสั่งการโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า นนทบุรี เพื่อติดตามสถานการณ์และประเด็นปัญหาของการปฏิบัติงานในช่วงการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19)
เปิดดู
45
สร้างเมื่อ
2021-04-26 13:03:51
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2021-04-26 13:17:39
สพฉ.เร่งระดมรถพยาบาล สนับสนุนขนย้ายผู้ป่วย COVID-19
เปิดดู
87
สร้างเมื่อ
2021-04-26 12:54:41
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2021-04-26 12:57:12
รองเลขาธิการ สพฉ. ชี้แจง ไม่เร่งรัดสรรหารองเลขาธิการ ยืนยันขั้นตอนโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้
เปิดดู
160
สร้างเมื่อ
2021-03-31 15:20:02
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2021-03-31 15:28:58
นิพนธ์ฯ ปาถกฐาพิเศษ ยกระดับงานการแพทย์ฉุกเฉิน ย้ำ อปท.-ส่วนราชการเกี่ยวข้อง ต้องคุ้มครองดูแลผู้ป่วยเข้าถึงการแพทย์ฉุกเฉิน ทั่วถึง เท่าเทียม มีคุณภาพ ทันกาลช่วยรักษาชีวิตลดความสูญเสีย
เปิดดู
136
สร้างเมื่อ
2021-03-19 08:03:19
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2021-03-19 08:12:05
สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553
เนื้อหาและรูปที่ปรากฏในเว็บไซต์ของสถาบันฯ เพื่อสื่อสาร ส่งเสริม และสนับสนุน การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
Copyright © NIEM - สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ( สพฉ.) 2019

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ)

88/40 หมู่ที่ 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา
สาธารณสุขซอย 6 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2872-1600 โทรสาร 028721604
pr@niems.go.th 0-2872-1600 niem1669 1669NIEM NIEMS_1669 @niem1669
ปริมาณการเข้าชม วันนี้ 1 ทั้งหมด 3274