เข้าสู่ระบบ  ขนาดตัวอักษร  ก   ก   ก  | แสดงผล  C   C   C  | EN TH | Translate

ข่าวเด่นการแพทย์ฉุกเฉิน

เรื่อง
มาตรฐานการปฏิบัติการฉุกเฉินและการติดตั้งเครื่อง AED นอกสถานพยาบาล
เปิดดู
47
สร้างเมื่อ
2021-12-02 09:07:18
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2021-12-02 09:13:51
สพฉ.เดินหน้าขับเคลื่อนให้คนไทยทำ CPR และ AED เป็น เร่งสร้างหมอฉุกเฉินคนแรกเพื่อช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน มุ่งยกระดับการแพทย์ฉุกเฉินสู่มาตรฐานสากล ตามกรอบนโยบายECSI
เปิดดู
117
สร้างเมื่อ
2021-11-01 22:37:58
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2021-11-03 19:33:28
กพฉ.มอบเข็มเชิดชูเกียรติผู้ปฏิบัติงานแพทย์ฉุกเฉินประจำปี 2563
เปิดดู
113
สร้างเมื่อ
2021-10-27 10:24:50
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2021-10-27 10:35:57
รับฟังความคิดเห็น ร่างประกาศคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน เรื่อง หลักเกณฑ์ มาตรฐานการติดตั้งและ ใช้งานเครื่องฟื้นคืนคลื่นหัวใจด้วยไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ (Automated External Defibrillator : AED) ในอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษที่เป็นอาคารสาธารณะ พ.ศ. ....
เปิดดู
1328
สร้างเมื่อ
2021-10-20 17:47:24
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2021-10-25 16:01:52
ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วม จังหวัดอ่างทอง
เปิดดู
73
สร้างเมื่อ
2021-10-11 08:52:23
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2021-10-11 08:59:25
สพฉ.จับมือองค์การสะพานปลา พัฒนาการแพทย์ฉุกเฉินเพื่อชาวประมง
เปิดดู
115
สร้างเมื่อ
2021-09-16 09:56:50
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2021-09-16 10:03:23
สธ. ร่วมมือ 5ภาคีเครือข่าย เชื่อมฐานข้อมูลผู้ป่วยโควิด 19 ในเขต กทม. และปริมณฑลให้เข้าถึงการรักษาแบบไร้รอยต่อ
เปิดดู
68
สร้างเมื่อ
2021-09-10 09:13:03
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2021-09-10 09:22:09
สพฉ. สาธิตระบบ D1669 ระบบจ่ายงานแพทย์ฉุกเฉินแบบดิจิทัล
เปิดดู
161
สร้างเมื่อ
2021-09-10 09:08:11
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2021-09-10 09:12:07
สพฉ. ได้คะแนน 93.7 อยู่ในระดับ A สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ 2564
เปิดดู
153
สร้างเมื่อ
2021-08-31 08:57:04
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2021-09-02 09:58:22
สพฉ. จับมือกระทรวงคมนาคม ใช้รถ บขส. ส่งผู้ป่วยโควิดกลับภูมิลำเนา
เปิดดู
133
สร้างเมื่อ
2021-08-05 09:47:03
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2021-08-05 09:53:28
สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553
เนื้อหาและรูปที่ปรากฏในเว็บไซต์ของสถาบันฯ เพื่อสื่อสาร ส่งเสริม และสนับสนุน การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
Copyright © NIEM - สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ( สพฉ.) 2019

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ)

88/40 หมู่ที่ 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา
สาธารณสุขซอย 6 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2872-1600 โทรสาร 028721604
pr@niems.go.th 0-2872-1600 niem1669 1669NIEM NIEMS_1669 @niem1669
ปริมาณการเข้าชม วันนี้ 3 ทั้งหมด 3680