เข้าสู่ระบบ  ขนาดตัวอักษร  ก   ก   ก  | แสดงผล  C   C   C  | EN TH | Translate

ข่าวเด่นการแพทย์ฉุกเฉิน

เรื่อง
ขอเชิญสมัคร โครงการประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่มสำหรับผู้ปฏิบัติการในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ปี 12 รอบที่ 2
เปิดดู
253
สร้างเมื่อ
2020-12-22 13:13:36
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2021-01-18 12:18:38
เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินและคณะเข้าร่วมพิธี ปล่อยตัวชุดปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุขเพื่อดูแลและช่วยเหลือนักท่องเที่ยว
เปิดดู
80
สร้างเมื่อ
2020-12-16 13:32:44
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2020-12-16 13:37:17
ศูนย์นเรนทร สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ รับรางวัลถ่ายทอดการสื่อสารดูแลคนพิการด้านการได้ยินเข้าถึงการแพทยฉุกเฉิน
เปิดดู
78
สร้างเมื่อ
2020-12-08 12:13:14
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2020-12-08 12:18:12
สพฉ.รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจําปี 2563 และ ร่วมประกาศเจตนารมณ์ เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล(ประเทศไทย)
เปิดดู
216
สร้างเมื่อ
2020-12-02 12:26:23
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2020-12-02 12:29:31
เลขาธิการสพฉ. เข้าร่วมสัมมนา "รัฐสภาไทย มุ่งมั่น ลดเจ็บ ลดตาย บนท้องถนน"
เปิดดู
123
สร้างเมื่อ
2020-11-13 15:06:28
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2020-11-13 15:22:59
มอบโล่ ตำบลปลอดภัยเข้มแข็งด้านการแพทย์ฉุกเฉิน นำร่อง 24 แห่ง
เปิดดู
88
สร้างเมื่อ
2020-11-12 07:40:24
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2020-11-16 10:44:04
รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือก เพื่อแต่งตั้งเป็นเลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติสมัยวาระการดำรงตำแหน่ง พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๘
เปิดดู
1787
สร้างเมื่อ
2020-11-09 09:36:14
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2020-12-09 10:12:42
19 หน่วยงาน ร่วมมือเปิดตัวแอปพลิเคชั่น “พ้นภัย” ฐานข้อมูลภัยพิบัติและระบบภูมิสารสนเทศ
เปิดดู
77
สร้างเมื่อ
2020-11-06 08:53:32
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2020-11-06 09:05:05
มอบเครื่องช่วยหายใจและอุปกรณ์เสริมประกอบการใช้และอุปกรณ์ทางการแพทย์อื่นๆ เพื่อบำบัดรักษาผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)
เปิดดู
49
สร้างเมื่อ
2020-11-04 14:08:36
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2020-11-04 15:11:14
เชิญเข้าร่วมประชุม Ambulance Officer Webinar วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563
เปิดดู
1890
สร้างเมื่อ
2020-11-02 06:16:00
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2020-11-02 06:19:17
สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553
เนื้อหาและรูปที่ปรากฏในเว็บไซต์ของสถาบันฯ เพื่อสื่อสาร ส่งเสริม และสนับสนุน การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
Copyright © NIEM - สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ( สพฉ.) 2019

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ)

88/40 หมู่ที่ 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา
สาธารณสุขซอย 6 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2872-1600 โทรสาร 028721604
pr@niems.go.th 0-2872-1600 niem1669 1669NIEM NIEMS_1669 @niem1669
ปริมาณการเข้าชม วันนี้ 4 ทั้งหมด 2514