เข้าสู่ระบบ  ขนาดตัวอักษร  ก   ก   ก  | แสดงผล  C   C   C  | EN TH | Translate

ข่าวเด่นการแพทย์ฉุกเฉิน

เรื่อง
เปิดงาน EMS Forum 2023 สพฉ. ยกระดับนวัตกรรมการแพทย์ฉุกเฉิน หนุนนโยบายนักท่องเที่ยวปลอดภัย
เปิดดู
229
สร้างเมื่อ
2023-12-27 08:59:16
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2023-12-27 09:09:44
สพฉ. เข้าร่วมกิจกรรมวันโลกรำลึกถึงเหยื่อผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน (World Day of Remembrance for Road Traffic Victims)
เปิดดู
114
สร้างเมื่อ
2023-11-20 10:22:37
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2023-11-20 10:26:29
สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ MOU กับ ทิพยประกันภัย ร่วมมือว่าด้วยการประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่ม สำหรับผู้ปฏิบัติงานในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน รวมทั้งครอบครัวของผู้ปฏิบัติงานการประกันภัยรถบริการการแพทย์ฉุกเฉิน และการส่งเสริมให้มีอาสาฉุกเฉินชุมชน
เปิดดู
200
สร้างเมื่อ
2023-11-17 11:05:22
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2023-11-17 11:12:49
สพฉ. จับมือ กก. ร่วมมือพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินในแหล่งท่องเที่ยว เพื่อคุ้มครองสิทธิผู้ป่วยฉุกเฉิน ลดการเลื่อมล้ำในการเข้าถึงการรักษาพยาบาล รวมทั้งการเข้าถึงปฏิบัติการฉุกเฉินที่ปลอดภัย มีประสิทธิภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม
เปิดดู
108
สร้างเมื่อ
2023-11-17 10:56:11
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2023-11-17 11:04:17
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 เรืออากาศเอกอัจฉริยะ แพงมา เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของ สพฉ. และวิทยาลัยเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์ฉุกเฉิน ร่วมหารือกับพลเรือโท ณัฐ อิศรางกูร ณ อยุธยา เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ ในประเด็นเกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินทางน้ำและทางทะเล รวมถึง แนวทางการดำเนินการหลักสูตรปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ทางน้ำและทางทะเล ร่วมกัน ณ ห้องประชุมกรมแพทย์ทหารเรือ
เปิดดู
91
สร้างเมื่อ
2023-11-17 10:52:13
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2023-11-17 10:55:20
เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.30 - 15.00 น. เรืออากาศเอก นายแพทย์อัจฉริยะ แพงมา เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ และ นาวาเอก (พิเศษ) นพ.พิสิทธิ์ เจริญยิ่ง รองเลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ พร้อมด้วยสำนักบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินพื้นที่ 4 เข้าพบ พลเรือตรีสุรเชษฎ์ ถาวรขจรศิริ รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 2 พร้อมคณะ เพื่อหารือการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินในพื้นที่ทางทะเล และภาคใต้
เปิดดู
73
สร้างเมื่อ
2023-11-17 10:45:11
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2023-11-17 10:51:46
การดำเนินงานด้านการแพทย์ฉุกเฉินทางทะเลในพื้นที่ทัพเรือภาคที่ 1 และอ่าวไทยตอนบน ณ กองบัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 จังหวัดชลบุรี
เปิดดู
67
สร้างเมื่อ
2023-11-17 10:32:12
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2023-11-17 10:41:58
วันที่ 2 พฤศจิกายน 2566 เรืออากาศเอกนายแพทย์อัจฉริยะ แพงมา เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เป็นประธานในการประชุม ขับเคลื่อนระบบการพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
เปิดดู
65
สร้างเมื่อ
2023-11-17 10:25:18
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2023-11-17 10:31:33
พิธีมอบหนังสือแสดงการได้รับอนุมัติให้เป็นหน่วยปฏิบัติการและการรับรองคุณภาพการปฏิบัติหน้าที่
เปิดดู
75
สร้างเมื่อ
2023-11-17 10:14:42
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2023-11-17 10:24:46
สพฉ. MOU ร่วมกับ SIMTECH Academy สร้างความร่วมมือว่าด้วยการศึกษา ฝึกอบรม การวิจัย นวัตกรรม และการพัฒนาวิชาการที่เกี่ยวกับการพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
เปิดดู
67
สร้างเมื่อ
2023-11-17 10:07:13
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2023-11-17 10:13:44
สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553
เนื้อหาและรูปที่ปรากฏในเว็บไซต์ของสถาบันฯ เพื่อสื่อสาร ส่งเสริม และสนับสนุน การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
Copyright © NIEM - สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ( สพฉ.) 2019

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ)

โทรศัพท์ 0-2872-1600 โทรสาร 028721604 Email : saraban@niems.go.th
88/40 หมู่ที่ 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา
สาธารณสุขซอย 6 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
saraban@niems.go.th 0-2872-1600 niem1669 1669NIEM NIEMS_1669 @niem1669
ปริมาณการเข้าชม วันนี้ 1 ทั้งหมด 2433