เข้าสู่ระบบ  ขนาดตัวอักษร  ก   ก   ก  | แสดงผล  C   C   C  | EN TH | Translate

ข่าวเด่นการแพทย์ฉุกเฉิน

เรื่อง
วันที่? 28-29 ตค.66 เดินทางลงพื้นที่จังหวัดน่าน เพื่อเตรียมความพร้อมขับเคลื่อนนโยบาย OROS และการจัดระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินในภาพรวมของจังหวัดน่าน ให้สอดคล้องกับ Nan Models
เปิดดู
82
สร้างเมื่อ
2023-11-17 09:36:47
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2023-11-17 10:06:48
สพฉ. จับมือ กทพ. ร่วมพัฒนาการแพทย์ฉุกเฉินในพื้นที่เขตทางพิเศษ
เปิดดู
60
สร้างเมื่อ
2023-11-17 09:26:41
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2023-11-17 09:35:00
สพฉ. MOU ร่วมกับ กสทช. สร้างความร่วมมือว่าด้วยการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการบริหารจัดการคลื่นความถี่ด้านการแพทย์ฉุกเฉิน
เปิดดู
67
สร้างเมื่อ
2023-11-17 09:18:37
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2023-11-17 09:25:58
หมอชลน่าน สั่ง สพฉ. เปิดทีม Sky Doctor ทั่วประเทศ ภายใน 100 วัน เพิ่มความรวดเร็วการส่งผู้ป่วยฉุกเฉิน เตรียมพร้อมรองรับการท่องเที่ยวปีใหม่นี้
เปิดดู
62
สร้างเมื่อ
2023-11-17 09:09:57
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2023-11-17 09:16:01
สพฉ. MOU ร่วมกับ กองทัพเรือ ยกระดับการปฏิบัติการฉุกเฉินแก่ผู้ป่วยฉุกเฉินหรืออุบัติภัยทางทะเล ให้ได้รับบริการความช่วยเหลือด้านการแพทย์ฉุกเฉินทางทะเลอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม
เปิดดู
412
สร้างเมื่อ
2023-09-27 08:57:28
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2023-09-27 09:05:19
สพฉ.ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพื้นที่การช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเลและการส่งกลับทางสายแพทย์ในพื้นที่เกาะช้าง และเยี่ยมชมเรือใน หมู่เรือลาดตระเวนชายแดน ส่วนที่ 1
เปิดดู
256
สร้างเมื่อ
2023-09-13 12:24:30
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2023-09-13 12:27:50
สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ได้รับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2566 ประเภทพัฒนาการบริการภาครัฐ .
เปิดดู
165
สร้างเมื่อ
2023-09-13 12:11:18
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2023-09-13 12:13:15
เลขาธิการ พร้อมด้วยคณะ ลงพื้นที่เยี่ยมชมเรือหลวงกันตัง ร่วมถึงรับฟังบรรยายสรุปภารกิจการปฏิบัติงานด้านการแพทย์ฉุกเฉินในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเล ในบริเวณพื้นที่จังหวัดตราดของหมู่เรือลาดตระเวนชายแดน
เปิดดู
214
สร้างเมื่อ
2023-09-08 13:37:38
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2023-09-08 13:45:26
เรืออากาศเอกนายแพทย์อัจฉริยะ แพงมา เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ บรรยายภารกิจของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติในการเตรียมความพร้อมและตอบสนองต่อภาวะวิกฤตในการประชุม Crisis Response Conference โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯ
เปิดดู
120
สร้างเมื่อ
2023-09-08 13:31:38
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2023-09-08 13:36:59
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อการสนับสนุนทางวิชาการด้านการแพทย์ฉุกเฉินระหว่าง สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ กับ สมาคมแพทย์ฉุกเฉินนอกโรงพยาบาลประเทศไทย
เปิดดู
152
สร้างเมื่อ
2023-09-08 13:25:23
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2023-09-08 13:30:24
สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553
เนื้อหาและรูปที่ปรากฏในเว็บไซต์ของสถาบันฯ เพื่อสื่อสาร ส่งเสริม และสนับสนุน การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
Copyright © NIEM - สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ( สพฉ.) 2019

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ)

โทรศัพท์ 0-2872-1600 โทรสาร 028721604 Email : saraban@niems.go.th
88/40 หมู่ที่ 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา
สาธารณสุขซอย 6 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
saraban@niems.go.th 0-2872-1600 niem1669 1669NIEM NIEMS_1669 @niem1669
ปริมาณการเข้าชม วันนี้ 1 ทั้งหมด 2025