เข้าสู่ระบบ  ขนาดตัวอักษร  ก   ก   ก  | แสดงผล  C   C   C  | EN TH | Translate

ข่าวเด่นการแพทย์ฉุกเฉิน

เรื่อง
พิธีลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการฝึก ด้านการศึกษา และด้านการบรรเทาสาธารณภัย (MOU) ระหว่างสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ กับกองบัญชาการกองทัพไทย
เปิดดู
239
สร้างเมื่อ
2023-07-27 10:12:15
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2023-07-27 10:20:10
นาวาเอก (พิเศษ) พิสิทธิ์ เจริญยิ่ง รองเลขาธิการ สพฉ. เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดกิจกรรมรณรงค์วันป้องกันการจมน้ำโลก (World Drowning Prevention Day) ปี 2566
เปิดดู
138
สร้างเมื่อ
2023-07-25 09:42:21
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2023-07-27 10:11:54
เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2566 เวลา 07.30 - 18.30 น. เรืออากาศเอก นพ.อัจฉริยะ แพงมา เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการฝึกอบรม และมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรอาสาฉุกเฉินชุมชน (อฉช.) จำนวน 200 ท่าน
เปิดดู
138
สร้างเมื่อ
2023-07-25 09:17:49
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2023-07-25 09:24:21
เรืออากาศเอกนายแพทย์อัจฉริยะ แพงมา เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ พร้อมคณะ ร่วมพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเครือข่ายการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดกาญจนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
เปิดดู
116
สร้างเมื่อ
2023-07-20 10:40:42
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2023-07-25 09:16:57
สพฉ. ร่วมชมการฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการลำเลียงผู้ป่วยทางอากาศยาน โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดระยอง ด้านการปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉินทางอากาศ ภายใต้การดำเนินงานของ อบจ.ระยอง
เปิดดู
149
สร้างเมื่อ
2023-07-19 09:23:33
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2023-07-19 09:34:13
เรืออากาศเอกนายแพทย์อัจฉริยะ แพงมา เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เข้ารับพระราชทานเข็มที่ระลึก จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เปิดดู
159
สร้างเมื่อ
2023-07-07 10:08:26
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2023-07-07 10:22:02
สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการกลางได้ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการกลาง ครั้งที่ 3/2566
เปิดดู
169
สร้างเมื่อ
2023-07-04 08:58:48
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2023-07-04 09:04:37
สพฉ. ชี้แจงปัญหาการจ่ายค่าชดเชยล่าช้า ยืนยันเริ่มจ่ายได้กรกฎาคมเป็นต้นไป เชื่อมั่นไม่กระทบต่อผู้ป่วยฉุกเฉิน
เปิดดู
231
สร้างเมื่อ
2023-07-04 08:49:13
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2023-07-04 09:24:33
การฝึกซ้อมแผนสถานการณ์สมมติการลำเลียงผู้ป่วยฉุกเฉินทางอากาศ อุทยานแห่งชาติภูลังกา (ถ้ำนาคา)
เปิดดู
148
สร้างเมื่อ
2023-07-04 08:42:16
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2023-07-04 08:48:33
วันที่ 14 มิถุนายน 2566 เรืออากาศเอก อัจฉริยะ แพงมา พร้อมคณะ ร่วมกิจกรรมพัฒนาพื้นที่สนามบินเชียงราย (ฝูงบิน 416) ณ ห้องประชุมกองบังคับการฝูงบิน 416 เชียงราย
เปิดดู
164
สร้างเมื่อ
2023-06-20 10:12:48
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2023-06-20 10:18:04
สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553
เนื้อหาและรูปที่ปรากฏในเว็บไซต์ของสถาบันฯ เพื่อสื่อสาร ส่งเสริม และสนับสนุน การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
Copyright © NIEM - สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ( สพฉ.) 2019

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ)

โทรศัพท์ 0-2872-1600 โทรสาร 028721604 Email : saraban@niems.go.th
88/40 หมู่ที่ 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา
สาธารณสุขซอย 6 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
saraban@niems.go.th 0-2872-1600 niem1669 1669NIEM NIEMS_1669 @niem1669
ปริมาณการเข้าชม วันนี้ 1 ทั้งหมด 1274