เข้าสู่ระบบ  ขนาดตัวอักษร  ก   ก   ก  | แสดงผล  C   C   C  | EN TH | Translate

ข่าวเด่นการแพทย์ฉุกเฉิน

เรื่อง
สพฉ. ระบุโครงการช่วยเหลือผู้ป่วยทางอากาศยานช่วยเพิ่มโอกาสทางการแพทย์ฉุกเฉิน ระบุปี 52-53 ช่วยเหลือผู้ป่วยได้ 29 ราย
เปิดดู
1062
สร้างเมื่อ
2011-01-16 00:00:00
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2011-02-21 08:37:08
สพฉ. เปิดอบรมชุดปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินเคลื่อนที่เร็วตอบโต้ภัยพิบัติ (DMERT) หวังพัฒนาทีม ช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้ทันการณ์
เปิดดู
1241
สร้างเมื่อ
2012-01-13 15:00:53
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2012-02-14 11:40:00
สพฉ. แนะวิธีรับมือจากภัยหนาว หลีกเลี่ยงการผิงไฟ-ดื่มเครื่องดื่มแอลกฮอล์ ย้ำ 1669 พร้อมให้ความช่วยเหลือตลอด 24 ชั่วโมง
เปิดดู
427
สร้างเมื่อ
2011-12-20 14:52:29
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2012-02-09 15:47:14
นายกฯปล่อยขบวนคาราวาน อสม.200คนช่วยผู้ประสบอุทกภัย5จังหวัด
เปิดดู
425
สร้างเมื่อ
2011-10-17 14:08:16
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2011-10-19 17:52:28
การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การลำเลียงผู้ป่วยทางอากาศยาน ๔ จังหวัดชายแดนภาคใต้”
เปิดดู
521
สร้างเมื่อ
2011-02-27 21:13:43
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2011-04-30 16:52:17
สพฉ. ชงปรับเพิ่มงบปี 2555 เหตุแนวโน้มประชาชนเข้าสู่ระบบการแพทย์ฉุกเฉิมเพิ่มขึ้น เน้นพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินให้มีคุณภาพ ครอบคลุมทุกพื้นที่
เปิดดู
427
สร้างเมื่อ
2011-02-21 08:31:23
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2011-03-10 13:23:48
สพฉ. สนับสนุนป้ายประชาสัมพันธ์ สายด่วน เจ็บป่วยฉุกเฉิน โทร.๑๖๖๙
เปิดดู
466
สร้างเมื่อ
2011-01-18 00:00:00
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2011-03-10 10:49:44
สพฉ. นำเสนอผลงานวิจัยด้านการแพทย์ฉุกเฉินประจำปี 2554 หวังตอบโจทย์การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ป้องกันการเจ็บป่วยฉุกเฉินให้เกิดขึ้นน้อยที่สุด
เปิดดู
443
สร้างเมื่อ
2011-09-16 09:05:27
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2011-10-09 09:39:45
สพฉ. จับมือ บริษัทกลางฯ ลงนามเอ็มโอยู “ความร่วมมือเพื่อพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินด้วยการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ” หวังพัฒนาเชื่อมโยงข้อมูลระบบการแพทย์ฉุกเฉิน-การประกันภัย เชื่อผู้ป่วยได้รับประโยชน์ ลดการบาดเจ็บฉุกเฉิน ลดภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล เปิดตัว “ขอนแก่น” จังหวัดนำร่องก่อนขยายความร่วมมือไปทั่วประเทศ
เปิดดู
464
สร้างเมื่อ
2011-03-04 09:43:01
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2011-04-10 10:12:43
สพฉ.ร่วมฝึกซ้อมคอบร้าโกลด์ ๑๑ (Cobra-Gold 11)
เปิดดู
596
สร้างเมื่อ
2011-02-27 17:09:08
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2011-03-04 09:49:04
สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553
เนื้อหาและรูปที่ปรากฏในเว็บไซต์ของสถาบันฯ เพื่อสื่อสาร ส่งเสริม และสนับสนุน การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
Copyright © NIEM - สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ( สพฉ.) 2019

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ)

โทรศัพท์ 0-2872-1600 โทรสาร 028721604 Email : saraban@niems.go.th
88/40 หมู่ที่ 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา
สาธารณสุขซอย 6 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
saraban@niems.go.th 0-2872-1600 niem1669 1669NIEM NIEMS_1669 @niem1669
ปริมาณการเข้าชม วันนี้ 1 ทั้งหมด 35