เข้าสู่ระบบ  ขนาดตัวอักษร  ก   ก   ก  | แสดงผล  C   C   C  | EN TH | Translate

COVID-19 รู้เพื่อรอด

เรื่อง
ปรับตัวเข้าสู่วิถีชีวิตใหม่( New Normal)
เปิดดู
1263
สร้างเมื่อ
2020-06-01 07:06:04
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2020-06-01 07:10:41
ข้อปฏิบัติศาสนกิจ เดือนรอมฎอน
เปิดดู
453
สร้างเมื่อ
2020-05-14 20:00:17
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2020-05-15 09:34:47
รายงานสถานการณ์ กรณีโรคไวรัสโคโรนา 19 (Corona Virus Disease: COVID-19)
เปิดดู
870
สร้างเมื่อ
2020-04-01 18:42:39
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2020-06-09 13:47:44
สู้! โควิด-19 ไปด้วยกัน
เปิดดู
744
สร้างเมื่อ
2020-04-21 13:54:25
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2020-04-28 09:46:54
เรียนรู้อยู่บ้าน ต้าน COVID-19
เปิดดู
302
สร้างเมื่อ
2020-04-23 13:49:07
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2020-04-28 09:46:17
COVID-19 รู้เพื่อรอด
เปิดดู
360
สร้างเมื่อ
2020-04-17 16:55:42
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2020-04-28 09:46:04
แบบประเมินการดูแลสุขภาพตนเอง เพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการลดการแพร่กระจายโรค ช่วงการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19)
เปิดดู
375
สร้างเมื่อ
2020-04-03 09:23:54
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2020-04-28 09:45:50
ทำบ้านเราให้ปลอดภัย
เปิดดู
362
สร้างเมื่อ
2020-03-30 18:59:40
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2020-04-28 09:45:30
หลักการใส่ PPE เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ COVID-19
เปิดดู
1111
สร้างเมื่อ
2020-03-25 09:58:45
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2020-04-28 09:45:20
ความรู้พื้นฐาน COVID 19 ตอนที่ 1
เปิดดู
433
สร้างเมื่อ
2020-03-25 09:42:22
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2020-04-28 09:45:09
สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553
เนื้อหาและรูปที่ปรากฏในเว็บไซต์ของสถาบันฯ เพื่อสื่อสาร ส่งเสริม และสนับสนุน การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
Copyright © NIEM - สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ( สพฉ.) 2019

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ)

88/40 หมู่ที่ 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา
สาธารณสุขซอย 6 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2872-1600 โทรสาร 028721604
pr@niems.go.th 0-2872-1600 niem1669 1669NIEM NIEMS_1669 @niem1669
ปริมาณการเข้าชม วันนี้ 17 ทั้งหมด 3405