เข้าสู่ระบบ  ขนาดตัวอักษร  ก   ก   ก  | แสดงผล  C   C   C  | EN TH | Translate

COVID-19 รู้เพื่อรอด

เรื่อง
ใส่-ถอด-ทิ้ง หน้ากากอนามัยอย่างถูกวิธี
เปิดดู
228
สร้างเมื่อ
2021-01-04 08:55:38
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2021-01-05 09:18:31
เที่ยวแบบ New normal
เปิดดู
234
สร้างเมื่อ
2020-12-13 11:19:11
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2020-12-13 11:29:11
ปรับตัวเข้าสู่วิถีชีวิตใหม่( New Normal)
เปิดดู
1709
สร้างเมื่อ
2020-06-01 07:06:04
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2020-06-01 07:10:41
ข้อปฏิบัติศาสนกิจ เดือนรอมฎอน
เปิดดู
629
สร้างเมื่อ
2020-05-14 20:00:17
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2020-05-15 09:34:47
รายงานสถานการณ์ กรณีโรคไวรัสโคโรนา 19 (Corona Virus Disease: COVID-19)
เปิดดู
1149
สร้างเมื่อ
2020-04-01 18:42:39
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2020-06-09 13:47:44
สู้! โควิด-19 ไปด้วยกัน
เปิดดู
939
สร้างเมื่อ
2020-04-21 13:54:25
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2020-04-28 09:46:54
เรียนรู้อยู่บ้าน ต้าน COVID-19
เปิดดู
345
สร้างเมื่อ
2020-04-23 13:49:07
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2020-04-28 09:46:17
COVID-19 รู้เพื่อรอด
เปิดดู
438
สร้างเมื่อ
2020-04-17 16:55:42
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2020-04-28 09:46:04
แบบประเมินการดูแลสุขภาพตนเอง เพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการลดการแพร่กระจายโรค ช่วงการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19)
เปิดดู
422
สร้างเมื่อ
2020-04-03 09:23:54
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2020-04-28 09:45:50
ทำบ้านเราให้ปลอดภัย
เปิดดู
396
สร้างเมื่อ
2020-03-30 18:59:40
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2020-04-28 09:45:30
สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553
เนื้อหาและรูปที่ปรากฏในเว็บไซต์ของสถาบันฯ เพื่อสื่อสาร ส่งเสริม และสนับสนุน การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
Copyright © NIEM - สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ( สพฉ.) 2019

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ)

88/40 หมู่ที่ 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา
สาธารณสุขซอย 6 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2872-1600 โทรสาร 028721604
pr@niems.go.th 0-2872-1600 niem1669 1669NIEM NIEMS_1669 @niem1669
ปริมาณการเข้าชม วันนี้ 2 ทั้งหมด 4092