เข้าสู่ระบบ  ขนาดตัวอักษร  ก   ก   ก  | แสดงผล  C   C   C  | EN TH | Translate

COVID-19 รู้เพื่อรอด

เรื่อง
หลังฉีดวัคซีนโควิด-19 พบอาการดังนี้ โทร.1669 ทันที
เปิดดู
7075
สร้างเมื่อ
2021-05-13 10:55:47
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2021-05-13 10:58:38
8 ขั้นตอนในวันไปฉีดวัคซีนโควิด-19
เปิดดู
1805
สร้างเมื่อ
2021-05-13 09:33:57
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2021-05-13 10:55:07
คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับประชาชน
เปิดดู
804
สร้างเมื่อ
2021-05-07 09:59:34
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2021-05-07 10:40:05
อะไรควร-ไม่ควรปฏิบัติ เมื่อผู้ป่วยโควิด-19 ต้องเข้าพักในโรงพยาบาลสนาม
เปิดดู
2263
สร้างเมื่อ
2021-04-27 10:42:33
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2021-04-27 11:00:15
เมื่อไรที่ควรไปตรวจโควิด-19
เปิดดู
1023
สร้างเมื่อ
2021-04-26 13:00:07
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2021-04-26 13:02:58
ทำอย่างไรเมื่อคุณติดเชื้อโควิด-19
เปิดดู
915
สร้างเมื่อ
2021-02-22 13:09:00
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2021-04-26 12:53:08
ใส่-ถอด-ทิ้ง หน้ากากอนามัยอย่างถูกวิธี
เปิดดู
7163
สร้างเมื่อ
2021-01-04 08:55:38
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2021-01-05 09:18:31
เที่ยวแบบ New normal
เปิดดู
1196
สร้างเมื่อ
2020-12-13 11:19:11
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2020-12-13 11:29:11
ปรับตัวเข้าสู่วิถีชีวิตใหม่( New Normal)
เปิดดู
2789
สร้างเมื่อ
2020-06-01 07:06:04
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2021-04-02 10:11:41
ข้อปฏิบัติศาสนกิจ เดือนรอมฎอน
เปิดดู
1954
สร้างเมื่อ
2020-05-14 20:00:17
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2020-05-15 09:34:47
สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553
เนื้อหาและรูปที่ปรากฏในเว็บไซต์ของสถาบันฯ เพื่อสื่อสาร ส่งเสริม และสนับสนุน การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
Copyright © NIEM - สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ( สพฉ.) 2019

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ)

โทรศัพท์ 0-2872-1600 โทรสาร 028721604 Email : saraban@niems.go.th
88/40 หมู่ที่ 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา
สาธารณสุขซอย 6 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
saraban@niems.go.th 0-2872-1600 niem1669 1669NIEM NIEMS_1669 @niem1669
ปริมาณการเข้าชม วันนี้ 3 ทั้งหมด 2957