เข้าสู่ระบบ  ขนาดตัวอักษร  ก   ก   ก  | แสดงผล  C   C   C  | EN TH | Translate

COVID-19 รู้เพื่อรอด

เรื่อง
รายงานสถานการณ์ กรณีโรคไวรัสโคโรนา 19 (Corona Virus Disease: COVID-19)
เปิดดู
2329
สร้างเมื่อ
2020-04-01 18:42:39
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2020-06-09 13:47:44
สู้! โควิด-19 ไปด้วยกัน
เปิดดู
2130
สร้างเมื่อ
2020-04-21 13:54:25
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2020-04-28 09:46:54
เรียนรู้อยู่บ้าน ต้าน COVID-19
เปิดดู
1314
สร้างเมื่อ
2020-04-23 13:49:07
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2020-04-28 09:46:17
COVID-19 รู้เพื่อรอด
เปิดดู
1602
สร้างเมื่อ
2020-04-17 16:55:42
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2020-04-28 09:46:04
แบบประเมินการดูแลสุขภาพตนเอง เพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการลดการแพร่กระจายโรค ช่วงการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19)
เปิดดู
1337
สร้างเมื่อ
2020-04-03 09:23:54
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2020-04-28 09:45:50
ทำบ้านเราให้ปลอดภัย
เปิดดู
1017
สร้างเมื่อ
2020-03-30 18:59:40
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2020-04-28 09:45:30
หลักการใส่ PPE เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ COVID-19
เปิดดู
3439
สร้างเมื่อ
2020-03-25 09:58:45
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2020-04-28 09:45:20
ความรู้พื้นฐาน COVID 19 ตอนที่ 1
เปิดดู
1629
สร้างเมื่อ
2020-03-25 09:42:22
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2020-04-28 09:45:09
แนวทางปฏิบัติงานของรถ EMS ช่วงสถานการณ์ COVID-19
เปิดดู
3084
สร้างเมื่อ
2020-03-11 16:44:38
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2020-04-28 09:44:57
แนวทางการปฏิบัติงานของศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการ และหน่วยปฏิบัติการ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
เปิดดู
5142
สร้างเมื่อ
2020-03-05 16:24:24
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2020-05-25 15:07:42
สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553
เนื้อหาและรูปที่ปรากฏในเว็บไซต์ของสถาบันฯ เพื่อสื่อสาร ส่งเสริม และสนับสนุน การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
Copyright © NIEM - สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ( สพฉ.) 2019

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ)

โทรศัพท์ 0-2872-1600 โทรสาร 028721604 Email : saraban@niems.go.th
88/40 หมู่ที่ 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา
สาธารณสุขซอย 6 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
saraban@niems.go.th 0-2872-1600 niem1669 1669NIEM NIEMS_1669 @niem1669
ปริมาณการเข้าชม วันนี้ 3 ทั้งหมด 1885