เข้าสู่ระบบ  ขนาดตัวอักษร  ก   ก   ก  | แสดงผล  C   C   C  | EN TH | Translate

Universal Coverage for Emergency Patients : UCEP

เรื่อง
UCEP Video Clip
เปิดดู
1558
สร้างเมื่อ
2019-11-25 16:27:51
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2020-01-08 15:14:32
National Institute for Emergency Medicine receive Public Service Awards on Service Development for the Universal Coverage for Emergency Patient (UCEP) Policy
เปิดดู
1309
สร้างเมื่อ
2019-11-25 15:47:58
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2020-01-08 15:37:00
The First Anniversary of the Universal Coverage for Emergency Patient (UCEP)
เปิดดู
1487
สร้างเมื่อ
2019-11-25 15:44:34
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2020-01-08 15:32:31
Anutin compliments UCEP could sustainably increase access to EMS
เปิดดู
1049
สร้างเมื่อ
2019-11-25 15:42:53
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2020-01-08 15:20:06
Experiences of Patients Receiving Services in Private Hospitals, and requested for UCEP rights
เปิดดู
1017
สร้างเมื่อ
2019-11-25 14:34:31
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2020-01-08 15:18:41
Universal Coverage for Emergency Patient (UCEP)
เปิดดู
2370
สร้างเมื่อ
2017-04-21 15:27:10
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2020-01-08 15:17:16
สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553
เนื้อหาและรูปที่ปรากฏในเว็บไซต์ของสถาบันฯ เพื่อสื่อสาร ส่งเสริม และสนับสนุน การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
Copyright © NIEM - สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ( สพฉ.) 2019

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ)

โทรศัพท์ 0-2872-1600 โทรสาร 028721604 Email : saraban@niems.go.th
88/40 หมู่ที่ 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา
สาธารณสุขซอย 6 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
saraban@niems.go.th 0-2872-1600 niem1669 1669NIEM NIEMS_1669 @niem1669
ปริมาณการเข้าชม วันนี้ 1 ทั้งหมด 925