เข้าสู่ระบบ  ขนาดตัวอักษร  ก   ก   ก  | แสดงผล  C   C   C  | EN TH | Translate

First Aid

เรื่อง
Thailand Beach Hazards and Warning Flags
เปิดดู
1135
สร้างเมื่อ
2013-09-24 13:52:14
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2013-09-25 10:49:10
Travel First Aid Kit
เปิดดู
1193
สร้างเมื่อ
2013-08-06 08:36:58
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2013-09-19 08:55:57
If an animal bites you or your child, follow these guidelines
เปิดดู
746
สร้างเมื่อ
2012-12-14 11:41:33
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2013-01-02 15:06:01
Treatment of Bleeding
เปิดดู
414
สร้างเมื่อ
2012-12-03 14:36:42
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2013-01-02 09:20:50
How to Rescue a Drowning Victim!!!
เปิดดู
1475
สร้างเมื่อ
2012-11-28 16:18:07
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2013-01-02 09:22:59
Beware of venomous snakes in flood waters. People are urged to respond to snake bites quickly if they occur. Stay focused and dial 1669 to seek proper medical attention.
เปิดดู
386
สร้างเมื่อ
2012-11-27 09:45:54
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2013-01-02 09:24:06
Training community emergency volunteers for hotel staff Hope is the front First aid, tourists, emergency illness
เปิดดู
675
สร้างเมื่อ
2019-06-24 11:14:21
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2019-06-24 12:28:03
NIEM opens 4 ways to help psychiatric patients
เปิดดู
391
สร้างเมื่อ
2019-06-24 11:07:14
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2019-06-24 11:10:42
สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553
เนื้อหาและรูปที่ปรากฏในเว็บไซต์ของสถาบันฯ เพื่อสื่อสาร ส่งเสริม และสนับสนุน การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
Copyright © NIEM - สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ( สพฉ.) 2019

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ)

88/40 หมู่ที่ 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา
สาธารณสุขซอย 6 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2872-1600 โทรสาร 028721604
niem1669@niems.go.th 0-2872-1600 niem1669 1669NIEM NIEMS_1669 @niem1669
ปริมาณการเข้าชม วันนี้ 1 ทั้งหมด 393