เข้าสู่ระบบ  ขนาดตัวอักษร  ก   ก   ก  | แสดงผล  C   C   C  | EN TH | Translate

Activities

เรื่อง
National Institute for Emergency Medicine and Mae Sot hospital reported to Mae Sot District Police department regarding 1699 Emergency Hotline prank call.
เปิดดู
505
สร้างเมื่อ
2016-07-12 14:03:36
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2016-07-12 14:05:40
Chiang Rai Provincial Public Health Office provides Emergency Water Rescue Training to 60 emergency medical personnel of Chiang Rai and nearby provinces.
เปิดดู
560
สร้างเมื่อ
2016-07-07 10:17:35
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2016-07-07 10:21:15
What is DMAT?
เปิดดู
416
สร้างเมื่อ
2016-06-20 14:33:13
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2016-06-20 14:38:33
Mr. Anuchar Sethasathien, M.D., the Secretary General of National Institute for Emergency Medicine (NIEMS) with team, have visited the 1669 Emergency Hotline Operation Center of Koh Samui in Suraj Thani province
เปิดดู
382
สร้างเมื่อ
2016-05-17 15:05:47
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2016-05-17 15:14:13
EMCO
เปิดดู
376
สร้างเมื่อ
2016-05-11 16:15:35
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2016-05-11 16:17:19
Pattaya is encouraging public to be alert of Disaster Preparedness at sea. If they see the red flag, they must get out of the water immediately. It is a warning sign for rough sea.Aslo a 1669 emergency call is promoted for public to get emergency help.
เปิดดู
417
สร้างเมื่อ
2016-05-03 13:22:03
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2016-05-03 13:40:05
National Institute for Emergency and Medicine and Satun Provincial Health Office cooperatively organize Water Rescue training. Creating a drowning chain for survival and natural disasters to ensure safety among tourists. In addition, some advices regarding how to survive from drowning are provided.
เปิดดู
487
สร้างเมื่อ
2016-05-03 13:12:00
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2016-05-03 13:21:19
The signing ceremony of the MoU between NIEM and the South East Coast Ambulance Service NHS Foundation Trust
เปิดดู
384
สร้างเมื่อ
2012-12-26 10:49:34
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2012-12-26 11:12:43
Raising Public Awareness through Social Media/Communication
เปิดดู
479
สร้างเมื่อ
2012-11-28 15:22:26
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2013-01-07 10:30:08
International Medical Rally
เปิดดู
378
สร้างเมื่อ
2012-11-28 14:46:24
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2013-01-02 09:53:35
สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553
เนื้อหาและรูปที่ปรากฏในเว็บไซต์ของสถาบันฯ เพื่อสื่อสาร ส่งเสริม และสนับสนุน การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
Copyright © NIEM - สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ( สพฉ.) 2019

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ)

โทรศัพท์ 0-2872-1600 โทรสาร 028721604 Email : saraban@niems.go.th
88/40 หมู่ที่ 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา
สาธารณสุขซอย 6 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
saraban@niems.go.th 0-2872-1600 niem1669 1669NIEM NIEMS_1669 @niem1669
ปริมาณการเข้าชม วันนี้ 1 ทั้งหมด 910