เข้าสู่ระบบ  ขนาดตัวอักษร  ก   ก   ก  | แสดงผล  C   C   C  | EN TH | Translate

คลังความรู้ บทความเด่น

เรื่อง
สรุปภาพรวมการใช้งานระบบคลังข้อมูลการแพทย์ฉุกเฉินของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
เปิดดู
170
สร้างเมื่อ
2020-06-29 06:27:22
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2020-06-30 13:54:01
โครงการสำรวจการรับรู้และความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน
เปิดดู
100
สร้างเมื่อ
2020-06-26 15:33:51
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2020-06-26 17:18:05
ขอเชิญหน่วยปฏฺิบัติการทุกหน่วยเข้าร่วมประเมินตนเอง
เปิดดู
209
สร้างเมื่อ
2019-05-07 11:05:59
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2019-05-07 11:07:46
สพฉ. แนะข้อควรรู้ก่อนโทรแจ้งสายด่วน 1669
เปิดดู
36634
สร้างเมื่อ
2019-05-07 10:44:47
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2019-05-07 11:02:20
รับสมัครเข้าประชุมสัมมนาวิชาการ SAMU-NIEM SYMPOSIUM 2019 IN BANGKOK
เปิดดู
233
สร้างเมื่อ
2019-03-18 08:52:54
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2019-04-05 09:42:41
ขอเชิญร่วมงานสัมมนาวิชาการ "Healthcare Technology Summit 2019"
เปิดดู
136
สร้างเมื่อ
2019-02-08 11:17:25
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2019-06-06 14:28:53
มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคมจาการดำเนินงานของ กองทุนการแพทย์ฉุกเฉิน ปี 2561
เปิดดู
165
สร้างเมื่อ
2019-01-29 15:42:13
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2019-01-29 15:47:19
ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกรับทุนไปศึกษาดูงานณ Samu Des Hauts-De-Seine เมือง Garches ประเทศฝรั่งเศส
เปิดดู
413
สร้างเมื่อ
2018-11-12 09:14:20
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2018-12-21 10:02:56
การจัดการความรู้ด้านการแพทย์ฉุกเฉิน 7 ประเด็น
เปิดดู
425
สร้างเมื่อ
2018-10-04 11:01:27
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2018-10-04 11:05:18
การประชุม การแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรการกุศลที่มีบทบาทด้านการแพทย์ฉุกเฉิน ที่ไม่แสวงหากําไร (มูลนิธิ/สมาคม) ระดับชาติ ครั้งที่ ๓ “รวมพลังกู้ชีพกู้ภัย จิตอาสาไทย ใจเป็นหนึ่งเดียว”
เปิดดู
900
สร้างเมื่อ
2018-09-28 10:45:26
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2018-09-28 10:58:24
สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553
เนื้อหาและรูปที่ปรากฏในเว็บไซต์ของสถาบันฯ เพื่อสื่อสาร ส่งเสริม และสนับสนุน การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
Copyright © NIEM - สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ( สพฉ.) 2019

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ)

88/40 หมู่ที่ 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา
สาธารณสุขซอย 6 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2872-1600 โทรสาร 028721604
pr@niems.go.th 0-2872-1600 niem1669 1669NIEM NIEMS_1669 @niem1669
ปริมาณการเข้าชม วันนี้ 2 ทั้งหมด 2245