เข้าสู่ระบบ  ขนาดตัวอักษร  ก   ก   ก  | แสดงผล  C   C   C  | EN TH | Translate

ศูนย์ข้อมูลการศึกษาและฝึกอบรม

เรื่อง
การดำเนินการตาม ข้อบังคับ กพฉ. ว่าด้วยการกำหนดผู้ปฏิบัติการการรับรององค์กรและหลักสูตรการศึกษาหรือฝึกอบรมผู้ปฏิบัติการ ฯ ฉบับที่ 4
เปิดดู
1672
สร้างเมื่อ
2024-03-28 21:50:18
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2024-03-29 10:09:46
ประกาศสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านภาคทฤษฎี (MCQ) และภาคปฏิบัติ (OSCE) เพื่อการให้ประกาศนียบัตรเจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2566
เปิดดู
3764
สร้างเมื่อ
2023-10-27 15:30:09
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2023-10-27 16:02:35
ประกาศสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคทฤษฎี (MCQ) และ ภาคปฏิบัติ (OSCE) เพื่อการให้ประกาศนียบัตรเจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ ประจำปี 2566
เปิดดู
3755
สร้างเมื่อ
2023-08-04 15:45:39
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2023-08-21 10:55:14
ประกาศสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เรื่อง การขยายเวลารับสมัครสอบภาคทฤษฎี (MCQ) และภาคปฏิบัติ (OSCE) เพื่อการให้ประกาศนียบัตรเจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2566
เปิดดู
8585
สร้างเมื่อ
2023-06-01 08:59:18
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2023-07-18 11:48:03
5 ขั้นตอนการดำเนินการขอเทียบเท่า ** สำหรับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร** (ผู้ที่ได้ขึ้นทะเบียนปฏิบัติงานด้านการแพทย์ ฉุกเฉินอย่างต่อเนื่องและไม่เคยได้รับประกาศนียบัตร)
เปิดดู
1724
สร้างเมื่อ
2023-02-28 11:12:20
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2023-02-28 11:14:03
5 ขั้นตอนการขอเทียบเท่า เพื่อเป็นผู้ปฏิบัติการตามข้อบังคับใหม่ (มคฉ.1)
เปิดดู
2007
สร้างเมื่อ
2023-02-28 11:09:02
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2023-02-28 11:10:54
วิธีการขอเทียบเท่าเพื่อเป็นผู้ปฏิบัติการตามข้อบังคับใหม่ สำหรับผู้ที่ได้ขึ้นทะเบียนปฏิบัติงานด้านการแพทย์ฉุกเฉินอย่างต่อเนื่อง และไม่เคยได้รับประกาศนียบัตรมาก่อน
เปิดดู
5047
สร้างเมื่อ
2023-02-28 11:03:48
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2023-02-28 11:11:46
ประกาศสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านภาคทฤษฎี (MCQ) และภาคปฏิบัติ (OSCE) เพื่อการให้ประกาศนียบัตรเจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
เปิดดู
2295
สร้างเมื่อ
2022-10-21 14:31:49
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2022-10-21 15:55:12
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ MCQ และ OSCE เพื่อการให้ประกาศนียบัตรเจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
เปิดดู
1260
สร้างเมื่อ
2022-08-15 13:42:24
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2022-08-19 14:09:56
ประกาศสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เรื่อง การรับสมัครสอบภาคทฤษฎี (MCQ) และภาคปฏิบัติ (OSCE) เพื่อการให้ประกาศนียบัตรเจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (รอบเพิ่มเติม)
เปิดดู
1960
สร้างเมื่อ
2022-08-08 14:14:19
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2022-08-11 09:11:22
สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553
เนื้อหาและรูปที่ปรากฏในเว็บไซต์ของสถาบันฯ เพื่อสื่อสาร ส่งเสริม และสนับสนุน การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
Copyright © NIEM - สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ( สพฉ.) 2019

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ)

โทรศัพท์ 0-2872-1600 โทรสาร 028721604 Email : saraban@niems.go.th
88/40 หมู่ที่ 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา
สาธารณสุขซอย 6 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
saraban@niems.go.th 0-2872-1600 niem1669 1669NIEM NIEMS_1669 @niem1669
ปริมาณการเข้าชม วันนี้ 2 ทั้งหมด 11247