เข้าสู่ระบบ  ขนาดตัวอักษร  ก   ก   ก  | แสดงผล  C   C   C  | EN TH | Translate

ศูนย์ข้อมูลการศึกษาและฝึกอบรม

เรื่อง
ประกาศสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เรื่อง เลื่อนการจัดสอบ MCQ ครั้งที่ ๑ และ OSCE เพื่อการให้ประกาศนียบัตรนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ และเปิดรับสมัครเพิ่มเติม
เปิดดู
283
สร้างเมื่อ
2021-05-13 08:33:32
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2021-06-17 14:29:54
ประกาศเลื่อนการสอบ และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ MCQ ครั้งที่ ๑ และ OSCE เพื่อการให้ประกาศนียบัตรนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์
เปิดดู
84
สร้างเมื่อ
2021-04-30 08:52:49
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2021-05-06 10:07:41
ประกาศรับสมัครสอบภาคทฤษฎี (MCQ) ครั้งที่ ๑ และภาคปฏิบัติ (OSCE) เพื่อการให้ประกาศนียบัตรนักปฏิบัตรการฉุกเฉินการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2564
เปิดดู
680
สร้างเมื่อ
2021-03-29 16:37:22
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2021-03-29 16:40:31
ตรวจสอบผู้มีสิทธิได้รับการขยายอายุประกาศนียบัตรปฏิบัติการฉุกเฉิน
เปิดดู
703
สร้างเมื่อ
2021-03-12 13:19:17
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2021-03-12 13:24:05
การสมัครสอบประมวลผลการบูรณาการปฏิบัติการฉุกเฉินรายยาวสำหรับ นฉพ. (Long case) ปีงบประมาณ 2564
เปิดดู
268
สร้างเมื่อ
2021-02-04 08:38:40
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2021-02-04 08:45:31
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน Long case เพื่อการให้ประกาศนียบัตรนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
เปิดดู
276
สร้างเมื่อ
2021-01-15 10:04:06
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2021-01-15 10:05:50
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านภาคปฏิบัติ (OSCE) เพื่อการให้ประกาศนียบัตรนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
เปิดดู
365
สร้างเมื่อ
2021-01-13 11:35:17
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2021-01-13 11:37:25
ประกาศแจ้ง เรื่อง เลื่อนการจัดสอบ MCQ และ OSCE เพื่อการให้ประกาศนียบัตรเจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
เปิดดู
274
สร้างเมื่อ
2021-01-13 11:31:38
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2021-01-13 11:35:09
ประกาศรับสมัครสอบภาคทฤษฎี (MCQ) และภาคปฏิบัติ (OSCE) เพื่อการให้ประกาศนียบัตรเจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2564
เปิดดู
884
สร้างเมื่อ
2020-11-30 09:13:16
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2020-11-30 09:16:42
แจ้งเปลี่ยนแปลงเวลาการสอบภาคปฏิบัติ (OSCE) เพื่อการให้ประกาศนียบัตรนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
เปิดดู
303
สร้างเมื่อ
2020-11-24 13:26:30
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2020-11-24 13:27:43
สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553
เนื้อหาและรูปที่ปรากฏในเว็บไซต์ของสถาบันฯ เพื่อสื่อสาร ส่งเสริม และสนับสนุน การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
Copyright © NIEM - สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ( สพฉ.) 2019

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ)

88/40 หมู่ที่ 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา
สาธารณสุขซอย 6 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2872-1600 โทรสาร 028721604
pr@niems.go.th 0-2872-1600 niem1669 1669NIEM NIEMS_1669 @niem1669
ปริมาณการเข้าชม วันนี้ 2 ทั้งหมด 3664