เข้าสู่ระบบ  ขนาดตัวอักษร  ก   ก   ก  | แสดงผล  C   C   C  | EN TH | Translate

ศูนย์ข้อมูลการศึกษาและฝึกอบรม

เรื่อง
5 ขั้นตอนการดำเนินการขอเทียบเท่า ** สำหรับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร** (ผู้ที่ได้ขึ้นทะเบียนปฏิบัติงานด้านการแพทย์ ฉุกเฉินอย่างต่อเนื่องและไม่เคยได้รับประกาศนียบัตร)
เปิดดู
192
สร้างเมื่อ
2023-02-28 11:12:20
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2023-02-28 11:14:03
5 ขั้นตอนการขอเทียบเท่า เพื่อเป็นผู้ปฏิบัติการตามข้อบังคับใหม่ (มคฉ.1)
เปิดดู
190
สร้างเมื่อ
2023-02-28 11:09:02
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2023-02-28 11:10:54
วิธีการขอเทียบเท่าเพื่อเป็นผู้ปฏิบัติการตามข้อบังคับใหม่ สำหรับผู้ที่ได้ขึ้นทะเบียนปฏิบัติงานด้านการแพทย์ฉุกเฉินอย่างต่อเนื่อง และไม่เคยได้รับประกาศนียบัตรมาก่อน
เปิดดู
216
สร้างเมื่อ
2023-02-28 11:03:48
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2023-02-28 11:11:46
ประกาศสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านภาคทฤษฎี (MCQ) และภาคปฏิบัติ (OSCE) เพื่อการให้ประกาศนียบัตรเจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
เปิดดู
1616
สร้างเมื่อ
2022-10-21 14:31:49
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2022-10-21 15:55:12
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ MCQ และ OSCE เพื่อการให้ประกาศนียบัตรเจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
เปิดดู
1001
สร้างเมื่อ
2022-08-15 13:42:24
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2022-08-19 14:09:56
ประกาศสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เรื่อง การรับสมัครสอบภาคทฤษฎี (MCQ) และภาคปฏิบัติ (OSCE) เพื่อการให้ประกาศนียบัตรเจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (รอบเพิ่มเติม)
เปิดดู
1263
สร้างเมื่อ
2022-08-08 14:14:19
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2022-08-11 09:11:22
ประกาศสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เรื่อง การรับสมัครสอบภาคทฤษฎี (MCQ) และภาคปฏิบัติ (OSCE) เพื่อการให้ประกาศนียบัตรเจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
เปิดดู
708
สร้างเมื่อ
2022-06-27 11:06:23
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2022-06-27 11:10:27
ประกาศสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านภาคปฏิบัติ (OSCE) เพื่อการให้ประกาศนียบัตรนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (รอบเพิ่มเติม)
เปิดดู
1077
สร้างเมื่อ
2022-03-24 09:51:29
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2022-03-24 09:52:33
ระเบียบการสอบและรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคทฤษฎี (MCQ) และภาคปฏิบัติ (OSCE) เพื่อการให้ประกาศนียบัตรเจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2565
เปิดดู
1540
สร้างเมื่อ
2022-03-17 16:11:19
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2022-04-01 12:29:25
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคปฏิบัติ (OSCE) เพื่อการให้ประกาศนียบัตรนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
เปิดดู
579
สร้างเมื่อ
2022-02-21 15:55:16
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2022-03-03 12:53:45
สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553
เนื้อหาและรูปที่ปรากฏในเว็บไซต์ของสถาบันฯ เพื่อสื่อสาร ส่งเสริม และสนับสนุน การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
Copyright © NIEM - สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ( สพฉ.) 2019

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ)

88/40 หมู่ที่ 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา
สาธารณสุขซอย 6 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2872-1600 โทรสาร 028721604
niem1669@niems.go.th 0-2872-1600 niem1669 1669NIEM NIEMS_1669 @niem1669
ปริมาณการเข้าชม วันนี้ 1 ทั้งหมด 8338