เข้าสู่ระบบ  ขนาดตัวอักษร  ก   ก   ก  | แสดงผล  C   C   C  | EN TH | Translate

ศูนย์ข้อมูลการศึกษาและฝึกอบรม

เรื่อง
ประกาศสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านภาคปฏิบัติ (OSCE) เพื่อการให้ประกาศนียบัตรนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (รอบเพิ่มเติม)
เปิดดู
1336
สร้างเมื่อ
2022-03-24 09:51:29
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2022-03-24 09:52:33
ระเบียบการสอบและรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคทฤษฎี (MCQ) และภาคปฏิบัติ (OSCE) เพื่อการให้ประกาศนียบัตรเจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2565
เปิดดู
2169
สร้างเมื่อ
2022-03-17 16:11:19
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2022-04-01 12:29:25
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคปฏิบัติ (OSCE) เพื่อการให้ประกาศนียบัตรนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
เปิดดู
735
สร้างเมื่อ
2022-02-21 15:55:16
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2022-03-03 12:53:45
คืนเงินค่าสมัครสอบภาคปฏิบัติ (OSCE) เพื่อการให้ประกาศนียบัตรนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ สำหรับกลุ่มผู้สมัครสอบที่มีมติให้ยกเลิกการจัดสอบ
เปิดดู
941
สร้างเมื่อ
2022-02-01 15:36:03
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2022-02-01 15:37:40
เลื่อนการจัดสอบภาคทฤษฎี (MCQ) แลการจัดสอบภาคปฏิบัติ (OSCE) เพื่อการให้ประกาศนียบัตรเจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
เปิดดู
545
สร้างเมื่อ
2022-01-28 10:55:49
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2022-02-01 15:35:55
แจ้งเลื่อนการจัดสอบภาคปฏิบัติ (OSCE) เพื่อการให้ประกาศนียบัตรนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ และแผนการจัดสอบ
เปิดดู
890
สร้างเมื่อ
2022-01-21 14:27:17
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2022-01-25 09:32:13
การรับสมัครสอบ MCQ และ OSCE เพื่อการให้ประกาศนียบัตรนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (รอบเพิ่มเติม)
เปิดดู
694
สร้างเมื่อ
2021-12-21 08:46:33
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2021-12-21 08:48:40
การเลือกสนามสอบภาคปฏิบัติ (OSCE) เพื่อการให้ประกาศนียบัตรนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
เปิดดู
902
สร้างเมื่อ
2021-11-29 16:14:53
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2021-11-29 16:18:33
เลื่อนการจัดสอบภาคปฏิบัติ (OSCE) และแจ้งสถานที่จัดสอบภาคทฤษฎี (MCQ) เพื่อการให้ประกาศนียบัตรนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
เปิดดู
784
สร้างเมื่อ
2021-11-10 14:15:13
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2021-11-10 14:20:07
ประกาศรับสมัครสอบภาคทฤษฎี (MCQ) และภาคปฏิบัติ (OSCE) เพื่อการให้ประกาศนียบัตรเจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2565
เปิดดู
3057
สร้างเมื่อ
2021-10-26 13:00:55
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2021-10-26 13:03:56
สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553
เนื้อหาและรูปที่ปรากฏในเว็บไซต์ของสถาบันฯ เพื่อสื่อสาร ส่งเสริม และสนับสนุน การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
Copyright © NIEM - สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ( สพฉ.) 2019

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ)

โทรศัพท์ 0-2872-1600 โทรสาร 028721604 Email : saraban@niems.go.th
88/40 หมู่ที่ 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา
สาธารณสุขซอย 6 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
saraban@niems.go.th 0-2872-1600 niem1669 1669NIEM NIEMS_1669 @niem1669
ปริมาณการเข้าชม วันนี้ 1 ทั้งหมด 4028