เข้าสู่ระบบ  ขนาดตัวอักษร  ก   ก   ก  | แสดงผล  C   C   C  | EN TH | Translate

ศูนย์ข้อมูลการศึกษาและฝึกอบรม

เรื่อง
ประกาศรับสมัครสอบภาคทฤษฎี (MCQ) และ ภาคปฏิบัติ (OSCE) เพื่อการให้ประกาศนียบัตรนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
เปิดดู
1066
สร้างเมื่อ
2021-10-01 10:14:47
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2021-10-01 10:21:23
ประกาศแจ้ง เรื่อง เลื่อนการจัดสอบ OSCE เพื่อการให้ประกาศนียบัตรนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
เปิดดู
655
สร้างเมื่อ
2021-07-19 11:30:12
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2021-07-19 11:32:19
แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่สอบภาคทฤษฎี (MCQ) ครั้งที่ ๑ เพื่อการให้ประกาศนียบัตรนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
เปิดดู
983
สร้างเมื่อ
2021-06-29 13:43:43
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2021-06-30 14:29:31
ประกาศสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เรื่อง เลื่อนการจัดสอบ MCQ ครั้งที่ ๑ และ OSCE เพื่อการให้ประกาศนียบัตรนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ และเปิดรับสมัครเพิ่มเติม
เปิดดู
1951
สร้างเมื่อ
2021-05-13 08:33:32
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2021-06-28 16:15:28
ประกาศเลื่อนการสอบ และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ MCQ ครั้งที่ ๑ และ OSCE เพื่อการให้ประกาศนียบัตรนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์
เปิดดู
585
สร้างเมื่อ
2021-04-30 08:52:49
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2021-05-06 10:07:41
ประกาศรับสมัครสอบภาคทฤษฎี (MCQ) ครั้งที่ ๑ และภาคปฏิบัติ (OSCE) เพื่อการให้ประกาศนียบัตรนักปฏิบัตรการฉุกเฉินการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2564
เปิดดู
1669
สร้างเมื่อ
2021-03-29 16:37:22
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2021-03-29 16:40:31
ตรวจสอบผู้มีสิทธิได้รับการขยายอายุประกาศนียบัตรปฏิบัติการฉุกเฉิน
เปิดดู
7230
สร้างเมื่อ
2021-03-12 13:19:17
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2021-03-12 13:24:05
การสมัครสอบประมวลผลการบูรณาการปฏิบัติการฉุกเฉินรายยาวสำหรับ นฉพ. (Long case) ปีงบประมาณ 2564
เปิดดู
3034
สร้างเมื่อ
2021-02-04 08:38:40
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2021-02-04 08:45:31
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน Long case เพื่อการให้ประกาศนียบัตรนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
เปิดดู
953
สร้างเมื่อ
2021-01-15 10:04:06
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2021-01-15 10:05:50
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านภาคปฏิบัติ (OSCE) เพื่อการให้ประกาศนียบัตรนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
เปิดดู
869
สร้างเมื่อ
2021-01-13 11:35:17
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2021-01-13 11:37:25
สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553
เนื้อหาและรูปที่ปรากฏในเว็บไซต์ของสถาบันฯ เพื่อสื่อสาร ส่งเสริม และสนับสนุน การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
Copyright © NIEM - สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ( สพฉ.) 2019

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ)

โทรศัพท์ 0-2872-1600 โทรสาร 028721604 Email : saraban@niems.go.th
88/40 หมู่ที่ 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา
สาธารณสุขซอย 6 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
saraban@niems.go.th 0-2872-1600 niem1669 1669NIEM NIEMS_1669 @niem1669
ปริมาณการเข้าชม วันนี้ 1 ทั้งหมด 2139