เข้าสู่ระบบ  ขนาดตัวอักษร  ก   ก   ก  | แสดงผล  C   C   C  | EN TH | Translate

ศูนย์ข้อมูลการศึกษาและฝึกอบรม

เรื่อง
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน Long case เพื่อการให้ประกาศนียบัตรนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
เปิดดู
988
สร้างเมื่อ
2021-01-15 10:04:06
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2021-01-15 10:05:50
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านภาคปฏิบัติ (OSCE) เพื่อการให้ประกาศนียบัตรนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
เปิดดู
920
สร้างเมื่อ
2021-01-13 11:35:17
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2021-01-13 11:37:25
ประกาศแจ้ง เรื่อง เลื่อนการจัดสอบ MCQ และ OSCE เพื่อการให้ประกาศนียบัตรเจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
เปิดดู
797
สร้างเมื่อ
2021-01-13 11:31:38
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2021-01-13 11:35:09
ประกาศรับสมัครสอบภาคทฤษฎี (MCQ) และภาคปฏิบัติ (OSCE) เพื่อการให้ประกาศนียบัตรเจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2564
เปิดดู
1757
สร้างเมื่อ
2020-11-30 09:13:16
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2020-11-30 09:16:42
แจ้งเปลี่ยนแปลงเวลาการสอบภาคปฏิบัติ (OSCE) เพื่อการให้ประกาศนียบัตรนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
เปิดดู
1169
สร้างเมื่อ
2020-11-24 13:26:30
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2020-11-24 13:27:43
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน MCQ และ OSCE เพื่อการให้ประกาศนียบัตรเจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
เปิดดู
1237
สร้างเมื่อ
2020-11-18 09:08:56
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2020-11-18 09:11:51
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน MCQ เพื่อการให้ประกาศนียบัตรนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
เปิดดู
1171
สร้างเมื่อ
2020-11-02 08:50:38
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2020-11-02 08:58:07
ขั้นตอนการติดต่อขอรับบัตรประจำตัวผู้ปฏิบัติการ กับ ธ.ก.ส.
เปิดดู
7304
สร้างเมื่อ
2020-10-26 15:26:04
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2020-11-02 09:42:16
ประกาศแจ้งการขยายเวลาเปิดระบบสมัครสอบและชำระเงินค่าสมัครสอบ เพื่อการให้ประกาศนียบัตรเจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2563
เปิดดู
1538
สร้างเมื่อ
2020-08-07 15:04:04
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2020-08-07 15:06:21
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ MCQ และ OSCE เพื่อการให้ประกาศนียบัตรเจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2563
เปิดดู
1107
สร้างเมื่อ
2020-08-07 10:54:52
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2020-09-01 13:43:25
สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553
เนื้อหาและรูปที่ปรากฏในเว็บไซต์ของสถาบันฯ เพื่อสื่อสาร ส่งเสริม และสนับสนุน การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
Copyright © NIEM - สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ( สพฉ.) 2019

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ)

โทรศัพท์ 0-2872-1600 โทรสาร 028721604 Email : saraban@niems.go.th
88/40 หมู่ที่ 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา
สาธารณสุขซอย 6 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
saraban@niems.go.th 0-2872-1600 niem1669 1669NIEM NIEMS_1669 @niem1669
ปริมาณการเข้าชม วันนี้ 1 ทั้งหมด 1576