เข้าสู่ระบบ  ขนาดตัวอักษร  ก   ก   ก  | แสดงผล  C   C   C  | EN TH | Translate

ศูนย์ข้อมูลการศึกษาและฝึกอบรม

เรื่อง
การสมัครสอบประมวลผลการบูรณาการปฏิบัติการฉุกเฉินรายยาวสำหรับ นฉพ. (Long case) ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2563
เปิดดู
658
สร้างเมื่อ
2020-07-16 10:40:12
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2020-07-16 10:47:54
แนวทางการต่ออายุประกาศนียบัตรปฏิบัติการฉุกเฉิน ตามบทเฉพาะกาล แห่งข้อบังคับ กพฉ. ว่าด้วยการกำหนดผู้ปฏิบัติการฯ พ.ศ. 2563
เปิดดู
9581
สร้างเมื่อ
2020-07-14 10:18:13
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2020-07-17 09:49:18
การรับสมัครสอบภาคทฤษฎี (MCQ) และภาคปฏิบัติ (OSCE) เพื่อการให้ประกาศนียบัตรเจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
เปิดดู
1675
สร้างเมื่อ
2020-06-26 16:06:29
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2020-07-08 16:11:28
ข้อบังคับคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน
เปิดดู
2576
สร้างเมื่อ
2020-05-28 10:36:32
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2020-05-28 11:22:51
ประกาศเลื่อนการอบรมหลักสูตรการลำเลียงผู้ป่วยทางอากาศ ประจำปี 2563 (Basic Aeromedical Evacuation Course 2020)
เปิดดู
4110
สร้างเมื่อ
2020-04-10 19:01:42
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2020-05-28 11:08:21
ประกาศแจ้ง เรื่อง เลื่อนการจัดสอบเพื่อการให้ประกาศนียบัตรนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
เปิดดู
911
สร้างเมื่อ
2020-03-25 16:03:02
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2020-03-25 16:03:53
ประกาศแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคทฤษฎี (MCQ) เพื่อการให้ประกาศนียบัตรนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563
เปิดดู
975
สร้างเมื่อ
2020-03-23 17:11:16
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2020-03-23 17:58:45
ประกาศแจ้งขอให้ผู้ที่ได้ทำการเลือกสนามสอบ OSCE แล้วนั้น ตรวจสอบสนามสอบที่ได้ทำการเลือกไว้อีกครั้ง
เปิดดู
796
สร้างเมื่อ
2020-03-18 17:09:05
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2020-03-18 17:12:09
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและกำหนดการการเลือกสนามสอบ OSCE เพื่อการให้ประกาศนียบัตรนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2563
เปิดดู
837
สร้างเมื่อ
2020-03-10 16:15:49
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2020-03-13 16:18:02
ประกาศแจ้งการเปิดระบบสมัครสอบ MCQ และ OSCE เพื่อการให้ประกาศนียบัตรนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2563
เปิดดู
975
สร้างเมื่อ
2020-01-31 13:35:18
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2020-01-31 13:39:59
สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553
เนื้อหาและรูปที่ปรากฏในเว็บไซต์ของสถาบันฯ เพื่อสื่อสาร ส่งเสริม และสนับสนุน การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
Copyright © NIEM - สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ( สพฉ.) 2019

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ)

โทรศัพท์ 0-2872-1600 โทรสาร 028721604 Email : saraban@niems.go.th
88/40 หมู่ที่ 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา
สาธารณสุขซอย 6 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
saraban@niems.go.th 0-2872-1600 niem1669 1669NIEM NIEMS_1669 @niem1669
ปริมาณการเข้าชม วันนี้ 1 ทั้งหมด 1739